Licitatii de 16,8 miliarde de euro in 2011: 21% au fost adjudecate dupa deciziile CNSC

Licitatii de 16,8 miliarde de euro in 2011: 21% au fost adjudecate dupa deciziile CNSC.

Sistemul Electronic de Achizitii Publice (S.E.A.P.) a inregistrat in anul 2011, in cadrul platformei de comunicare utilizata in procesul de atribuire a contractelor de achizitie publica 28.597 proceduri de achizitie publica 16,8 miliarde euro. Comparand numarul total al deciziilor emise de C.N.S.C. in anul 2011 (6.000) la numarul total al procedurilor initiate si derulate in S.E.A.P. (28.597), rezulta ca CNSC s-a pro¬nuntat in cazul a aproximativ 20,98% dintre procedurile derulate pe SEAP.]]>

Notificarea cu privire la incheierea contractului de achiziţie publica « JURIDICE.ro

Notificarea cu privire la incheierea contractului de achiziţie publica « JURIDICE.ro.

In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 250 din data de 13 aprilie 2012 a fost publicat Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achiztiilor Publice nr. 136/2012 privind notificarea cu privire la incheierea contractului de achizitie publica/acordului-cadru.]]>

Business Development Manager | AVA Human Resources

Business Development Manager | AVA Human Resources.

Pentru clientul nostru, o companie de consultanta cu expertiza in implementarea proiectelor prin finantari POSDRU, cautam un Business Development Manager. Responsabilitati: – coordonarea echipei in vederea monitorizarii zilnice, corecte şi eficiente a site-urilor de profil, identificarea corectă a proiectelor de interes pentru department şi a oportunităţilor de business, analizarea aspectelor esenţiale (condiţii de eligibilitate, deadline, buget, experţi etc) în vederea luării deciziei finale, identificare de experţi /parteneri în vederea formării unor parteneriate puternice. – luarea deciziei cu privire la oportunitatea participarii la o licitatie/depunerea unui proiect in urma realziarii unei analize de tipul cost-beneficiu. …]]>

Pragurile de aplicare a anumitor dispozitii din directivele europene in materie de achizitii publice au fost modificate

Pragurile de aplicare a anumitor dispozitii din directivele europene in materie de achizitii publice au fost modificate

Comisia Europeana a publicat recent (JOUE nr. L 314.64 din 01.12.2009) Regulamentul (CE) nr. 1177/2009[1] care modifica pragurile de aplicare a Directivelor 2004/17/CE, 2004/18/CE si 2009/81/CE ale Parlamentului European si ale Consiliului. Intrat in vigoare incepand cu data de 01.01.2010, acest regulament este de directa aplicare in statele membre UE, nefiind necesara transpunerea sa in legislatia nationala.

Regulamentul modifica pragurile valorice incepand de la care se aplica anumite reguli in procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica.

Astfel, publicarea in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunturilor de intentie, de participare si de atribuire este obligatorie daca valoarea contractului de achizitie publica depaseste:

– 125.000 euro (sau 477.688 lei)– valoare nemodificata- pentru contractul/acordul-cadru nesectorial de furnizare sau de servicii ;

– 387.000 euro1 (sau 478.921 lei)- valoare redusa de la 400.000 euro- pentru contractul/acordul-cadru sectorial de furnizare sau de servicii ;

– 4.845.000 euro (sau 18.515.168 lei) – valoare redusa de la 5.000.000 euro- pentru contractul/acordul-cadru de lucrari.

Atentie! In raport de aceste noi praguri se calculeaza si termenul de contestatie de 5 sau 10 zile, in functie de valoarea estimata a contractului de achizitie publica (art. 256² coroborat cu art. 55 alin. (2) din OUG nr. 34/2006).

De asemenea, legislatia achizitiilor publice devine obligatorie in cazul in care contractele atribuite de catre operatori economici care nu au calitatea de autoritate contractanta, dar care sunt finantate/subventionate in mod direct, in proportie de mai mult de 50%, de catre o autoritate contractanta, depasesc urmatoarele valori:

– pentru contractele de lucrari, 4.845.000 euro (sau 18.515.168 lei) – reducere de la 5.000.000 euro;

– pentru contractele de servicii, 193.000 euro (sau 737.550 lei) – reducere de la 200.000 euro.


[1] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:314:0064:0065:RO:PDF

]]>