Incheierea unui act aditional la un contract de achizitie publica aflat in curs de executare la data intrarii in vigoare a O.U.G. nr. 34/2006

Solutia instantei de recurs

Cu privire la admisibilitatea caii de atac a recursului

Intr-adevar, potrivit art.285 alin.(5) din O.U.G. nr.34/2006, “Hotararea pronuntata de instanta este definita si irevocabila“, dar aceasta prevedere se refera la hotararea pe care instanta de contencios administrativ o pronunta intr-o cauza care are ca obiect o plangere impotriva unei decizii a Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, conform art.283 si urm. din Sectiunea a 8-a – Cai de atac impotriva deciziilor Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor.

In cauza, insa, instanta de fond a avut de solutionat o actiune pe care ANRMAP a formulat-o in temeiul art.2961 alin.(1) din O.U.G. nr.34/2006, astfel ca devine incidenta norma de la alin.(3) din acelasi articol, potrivit caruia “Sentinta Curtii de Apel Bucuresti poate fi atacata cu recurs in 15 zile de la data comunicarii la Inalta Curte de Casatie si Justitie – Sectia de contencios administrativ si fiscal“.

Astfel fiind, in cauza de fata, recursul reprezinta o cale de atac admisibila.

Cu privire la criticile incadrate in motivul prevazut la art.304 pct.7 Cod procedura civila, instanta de recurs retine ca sunt neintemeiate.

Intr-adevar, potrivit prevederilor art.304 pct.7 din Codul de procedura civila, o hotarare judecatoreasca poate fi recurata atunci cand nu cuprinde motivele pe care se sprijina sau cand cuprinde motive contradictorii ori straine de natura pricinii.

Potrivit art.261 alin.(1) pct.5 Cod procedura civila, hotararea pronuntata de instanta trebuie sa cuprinda motivele de fapt si de drept care au format convingerea instantei, precum si motivele pentru care au fost inlaturate cererile partilor.

In cauza, judecatorul fondului a dat hotararii o motivare foarte succinta, insa cuprinzatoare si corespunzatoare solutiei pe care a adoptat-o, concluziile sale fiind argumentate in raport cu obiectul cauzei si cu dispozitiile legale si contractuale pe care le-a apreciat ca fiind aplicabile litigiului judecat, actiunea fiind astfel respinsa ca neintemeiata.

Criticile formulate cu privire la nelegalitatea si netemeinicia solutiei instantei de fond, circumscrise motivului prevazut la art.304 pct.9 in conditiile art.3041 din Codul de procedura civila, sunt intemeiate pentru considerentele care vor fi prezentate in continuare.

via Incheierea unui act aditional la un contract de achizitie publica aflat in curs de executare la data intrarii in vigoare a O.U.G. nr. 34/2006.

]]>