Conferinta 17 iunie 2015 – Achizițiile publice din România – îmbunătățirea legislației pentru o mai bună protecție a intereselor financiare ale UE

Vă invităm la conferința de deschidere a proiectului privind combaterea fraudelor în achizițiile publice. Conferința este primul eveniment dintr-o serie de cinci (două conferințe în București și trei seminarii în țară), organizate de FreedomHouse toate în cadrul proiectului dezvoltat împreună cu Asociația Experților în Achiziții și susținută de Wolters Kluwer România.

Această conferință este susținută prin programul Uniunii Europene, Hercule III (2014-2020). Acest program este implementat de Comisia Europeană, biroul antifraudă (OLAF). A fost creat pentru a promova activități în domeniul protecției intereselor financiare ale Uniunii Europene (pentru mai multe informații, accesați http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/funding/index_en.htm). Se vor discuta subiecte de interes pentru toți profesioniștii, avocații și juriștii care:
  • sunt implicați în domeniul achizițiilor publice;

  • desfășoară activități legate de fonduri structurale şi de investiții europene;

  • sunt interesați de prevenirea fraudelor;

  • sunt interesați de legislația națională conexă.

Speakerii sunt experți în domeniu şi abordează temele menționate într-o notă practică. De asemenea, se va face o evaluare a problemelor generate de legislația națională.

Rezervă în calendar: 17 iunie 2015

Locație: București (Hotel Intercontinental, Sala Rapsodia)Program: 9.00 – 16.30
Investiție: 600 LEI + TVA
Sunt incluse:
  • prânz
  • Un voucher în valoare de 100 lei pentru înscrierea la una dintre conferințele sau atelierele viitoare Wolters Kluwer România

AGENDA

09:00 – 09:30 Registration/ Arrival and registration of participants 9.30 – 10:30 Opening address/Welcome and introduction to the programme – Cristina Guseth – Project manager 10:00 – 10:30 The fight against fraud – the European Union perspective within the new UE Public Procurement Directives and the new programming ESI period 2014-2020 Moderator: Laura Ștefan, anti-corruption expert Thomas Steiger – OLAF Policy Officer, Fraud Prevention, Reporting and Analysis 10:30 – 11:00 Questions and Answers 11:00 – 11:30 Coffee Break 11:30 – 12:00 New UE Public Procurement Directives implementation process – general approach Moderator: Adrian Ceparu – expert on public procurement Olivier Moreau – expert on public procurement 12:00 – 12:30 New UE Public Procurement Directives implementation process in Romania – state of  play Moderator: Laura Ștefan, anti-corruption expert Eduard Badea – expert on public procurement 12:30 – 13:00 Questions and Answers 13:00 – 14:00 Lunch 14:00 – 14:30 New UE Public Procurement Directives implementation process in Croatia – state of play Moderator: Laura Ștefan, anti-corruption expert Zoran Blazevic, expert on public procurement 14:30 – 15:00 New UE Public Procurement Directives implementation process in Poland – state of play Moderator: Adrian Ceparu – expert on public procurement Dariusz Piasta, expert on public procurement 15:00 – 15:30 Questions and Answers 15:30 – 16:00 Coffee break 16:00 – 16:30 Conclusions — End of conference
Număr limitat de locuri!

Speakeri:

Olivier Moreau: A fost expert în cadrul ministerului de finanțe francez și pentru Comisia Europeană. Acum este expert independent și colaborează cu Banca europeană pentru reconstrucție și dezvoltare (BERD) și cu UNCITRAL.

Dariusz Piasta: Directorul adjunct al Oficiului pentru Achiziții Publice din Polonia, având în subordonare printre altele activitățile de transpunere a legislației europene, conduce și departamentul juridic în cadrul acestei instituții.

Eduard Badea: Expert naţional, director în cadrul ANRMAP.

Zoltan Blazevic: Consultant și trainer în proiecte legate de achiziții publice, reforme ale adminsitrației publice, comunicare, management al contractelor, concesii și parteneriate între instituții publice și private.

Thomas Steiger: OLAF Policy Officer, Fraud Prevention, Reporting and Analysis.

Pentru mai multe informatii faceti click aici (…)
]]>

Ce înseamnă evaluare de tip peer review?

Consilier Juridic Daniel JURJ Evaluarea de tip peer review este o formă de evaluare externă care vizează sprijinirea instituţiei evaluate în eforturile sale cu privire la asigurarea si dezvoltarea performanţelor instituţiei (1). Un grup extern de experţi, numiţi evaluatori, este invitat să evalueze activitatea diferitelor segmente ale instituţiei, urmărind performanţa fiecărui departament sau a întregii organizaţii. În timpul procesului de evaluare, evaluatorii vizitează instituţia evaluată. Evaluatorii sunt persoane externe, dar care lucrează intr-un mediu similar şi au expertiză şi cunostinţe profesionale specifice in domeniul evaluat. Sunt persoane independente şi „cu acelaşi statut” cu persoanele ale căror performanţe sunt evaluate. Evaluarea de tip peer review este un instrument pentru diagnosticarea operaţiunilor sectorului public, inclusiv achiziţiile publice, care a fost dezvoltat şi îndelung utilizat de către OECD (2). Scopul evaluării este de a identifica punctele tari şi punctele slabe (evaluarea performanţei) în sistemul achiziţiilor publice, concentrându-se în mod special asupra principalelor componente, precum cadrul legislativ şi instituţional, entităţile de achiziţii publice în termeni de capacitate şi capabilitate, şi pieţe(3). Pe baza analizei şi concluziilor, acolo unde este necesar, echipa peer review elaborează recomandări pentru îmbunătăţirea sistemului, dar este exclusiv o prerogativă a organizaţiei evaluate de a decide asupra acţiunilor ce urmează a fi întreprinse urmând recomandările.

1. Maria Gutknecht-Gmeiner – Manual european de evaluare de tip peer review pentru educaţia şi formarea profesională iniţială-Proiect Leonardo da Vinci (AT/04/F/TH-8200) 2. OECD. Public Procurement for Sustainable and Inclusive Growth. Enabling reform through evidence and peer reviews 3. SIGMA.Public Procurement Brief 21. Performance Measurement

]]>