Curs expert achiziții publice – Analiza elementelor de noutate aduse de DIRECTIVELE EUROPENE în domeniul achiziţiilor publice

EAG Training în parteneriat cu SC Ceparu&Irimia Consulting SRL derulează cursul de Expert achiziții publice în perioada 09-13 iulie 2014 la Mamaia, hotel Condor.

TEMATICA ABORDATĂ:

1. Respectarea programului anual al achiziţiilor publice – obligaţii privind valoarea estimată calculată în funcţie de necesitatea obiectivă de produse/servicii/lucrări.

2. Metode de evaluare pentru identificarea şi pregătirea procedurilor de atribuire a contractelor care prezintă interes. Lucrări practice.

3. Proceduri speciale de atribuire a contractelor de achiziţii publice, inclusiv reguli si excepţii.

4. Documentaţia de atribuire / de concurs / descriptivă; Standarde de calitate şi Eticheta ecologică.

5. Întocmirea, analiza şi evaluarea ofertelor. Derularea procedurilor; Evaluarea ofertelor; Atribuirea contractului.

6. Măsuri de corecţie şi ajustare a preţului/obiectului şi clauzelor specifice în cadrul derularii contractelor de achiziţie publică.

7. Acte adiţionale. Documente constatatoare. Modificări.

8. Sistemul electronic al achiziţiilor publice – SEAP. Lucrări practice.

9. Riscurile în derularea procedurilor de achiziţii publice (conflictul de interese/criteriile discriminatorii/aplicarea procedurii accelerate/ încheierea şi tratamentul legal al actelor adiţionale la contractele de bază).

10. Transparenţa şi concordanţa dintre preţul la care s-a încheiat contractul şi preţul plătit.

11. Nereguli şi tratamentul lor în materia achiziţiilor publice. Modalităţi de prevenire a neregulilor – chei de verificare. Acte normative, incidente şi reguli de prevalare. Lucrări practice.

12. Analiza principiilor ce stau la baza fundamentarii unei contestaţii împotriva unei decizii a autorităţii contratante în cadrul unei proceduri de atribuire.

13. Soluţionarea litigiilor şi căi de atac:  Întocmirea contestaţiei; cerere de recurs împotriva deciziei CNSC;  măsuri de evitare a contestaţiilor; clarificări în soluţionarea contestaţiilor; Măsurile de contestarea a procedurilor de achizitie publică în faţa Instanţelor Judecătoreşti Contecios Administrative naţionale.

14. Abordarea practică a situaţiilor pentru care nu există reglementări explicite în OUG nr. 34/2006.

 WORKSHOP: ELEMENTELE DE NOUTATE ADUSE DE DIRECTIVELE EUROPENE ÎN DOMENIUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE

•              Directiva privind achiziţiile publice clasice (care va înlocui Directiva 2004/18/CE), directivă privind contractele sectoriale (care va înlocui Directiva 2004/17/CE) şi directiva privind contractele de concesiune; propunerea de regulament care va impune un regim de quid pro quo pentru accesul companiilor din statele terte la piaţa europeană a achiziţiilor publice.

•              Noutăţi legislative ce ţin de: modificarea contractelor de achiziţie publică, regulile de publicitate, publicarea documentaţiei în format electronic, termenele limită minime mai scurte, “Documentul Unic European”, criteriul de atribuire, atribuirea contractului pe loturi, procedurile de dialog competitiv, negociere cu publicare prealabilă (redenumită “procedura competitivă cu negociere”) şi parteneriatul inovativ.

SE ASIGURĂ MAPĂ DE LUCRU ŞI SUPORT DE CURS!

Pentru mai multe detalii click aici…]]>

Seminar de achiziții publice și fonduri europene adresat autorităților publice și operatorilor economici din județul Suceava și județele limitrofe

S.C. ANIVO’S S.R.L. în parteneriat cu Societatea de avocați Ceparu și Irimia, în data de 27.06.2014, Seminar de achiziții publice și fonduri europene adresat autorităților publice și operatorilor economici din județul Suceava și județele limitrofe.

Evenimentul reprezintă o oportunitate pentru a analiza din perspectivă juridică, tehnică și economică următoarele subiecte:

– Noutățile legislative în domeniul achizițiilor publice – Noile directive europene, modificarea HG nr. 925/2006;

– Etapele derulării procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică;

– Soluționarea contestațiilor în materie de achiziții publice;

– Managementul riscurilor în atribuirea și derularea contractelor de achiziție publică ;

– Atragerea și absorbția fondurilor europene – programe de finanțare, întocmirea cererilor de finanțare, dificultăți și riscuri în implementarea proiectelor – corecțiile financiare aferente contractelor finanțate din fonduri europene ;

– Dezbateri și răspunsuri la întrebările participanților.

Precizăm că printre intervenienții la seminar se numără reprezentanți ai Autorității Naționale de Reglementare și Monitorizare a Achizițiilor Publice, ai Unității pentru Coordonarea și Verificarea Achizițiilor Publice, ai Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, al Autorității de Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală – PNDR, avocați din cadrul Societății de Avocați «Ceparu și Irimia», reprezentant al și consultanți în domeniul achizițiilor publice și fondurilor europene.

Participarea la seminar este gratuită, toate costurile privind organizarea evenimentului (locație, materiale de prezentare, servicii de catering) vor fi suportate de organizatori.

Locația în care va fi organizat evenimentul: Hotel Sonnenhof, Sala de conferințe – Salzburg,  Blvd. Sofia Vicoveanca, nr. 68, municipiul Suceava, județul Suceava.

Seminarul se va derula pe parcursul zilei de vineri 27.06.2014, între orele 10.00- 16.30, conform  programului care va fi transmis ulterior participanților.

Cu stimă,

Echipa SCPA Ceparu & Irimia

]]>

Instructiuni ANRMAP supuse dezbaterii publice

În temeiul art. 7 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice supune dezbaterii publice, următoarele proiecte de instrucţiuni:

1. INSTRUCȚIUNE privind modalitatea de aplicare a prevederilor legale referitoare la obligaţia de a finaliza procedura de achiziţie publică şi de a încheia contractul de achiziţie publică în situaţia în care după încheierea procedurii de atribuire nu sunt aprobate fondurile necesare executării contractului (art. 93 şi art. 94 din H.G. nr. 925/2006)

– Referat de aprobare a Instrucțiunii privind modalitatea de aplicare a prevederilor legale referitoare la obligaţia de a finaliza procedura de achiziţie publică şi de a încheia contractul de achiziţie publică în situaţia în care după încheierea procedurii de atribuire nu sunt aprobate fondurile necesare executării contractului (art. 93 şi art. 94 din H.G. nr. 925/2006)

2. INSTRUCȚIUNE privind modalitatea de aplicare a prevederilor art. 122 lit. i), respectiv art. 252 lit. j) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006

– Referat de aprobare a Instrucțiunii privind privind modalitatea de aplicare a prevederilor legale care reglementează dreptul autorității contractante de a aplica procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare în cazul in care este necesară achiziţionarea unor lucrări sau servicii suplimentare/adiţionale, care nu au fost incluse în contractul iniţial, dar care datorită unor circumstanţe imprevizibile au devenit necesare pentru îndeplinirea contractului în cauză (art. 122 lit. i) şi art. 252 lit. j) din O.U.G. nr. 34/2006)

3. INSTRUCȚIUNE privind modalitatea de aplicare a prevederilor art. 122 lit. f), respectiv ale art. 252 lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006

– Referat de aprobare a Instrucțiunii privind privind modalitatea de aplicare a prevederilor legale care reglementează dreptul autorității contractante de a aplica procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare pentru achiziţionarea de materii prime cotate la bursele de mărfuri (art. 122 lit. f) şi art. 252 lit. f) din O.U.G. nr. 34/2006).

În termen de 10 zile de la publicarea proiectelor de instrucţiuni, persoanele interesate pot formula propuneri, sugestii şi opinii la sediul Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice din Bd. Dinicu Golescu nr. 38, et. 4, sector 1, Bucureşti, tel/fax: +4 (021) 311.80.90 / +4 (021) 311.80.95 sau la adresa de e-mail andra.ghitulescu@anrmap.ro, persoana de contact fiind dna. Andra Ghiţulescu.

Mai multe detalii: ANUNŢ | ANRMAP.]]>