Instructiuni ANRMAP supuse dezbaterii publice

În temeiul art. 7 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice supune dezbaterii publice, următoarele proiecte de instrucţiuni:

1. INSTRUCȚIUNE privind modalitatea de aplicare a prevederilor legale referitoare la obligaţia de a finaliza procedura de achiziţie publică şi de a încheia contractul de achiziţie publică în situaţia în care după încheierea procedurii de atribuire nu sunt aprobate fondurile necesare executării contractului (art. 93 şi art. 94 din H.G. nr. 925/2006)

– Referat de aprobare a Instrucțiunii privind modalitatea de aplicare a prevederilor legale referitoare la obligaţia de a finaliza procedura de achiziţie publică şi de a încheia contractul de achiziţie publică în situaţia în care după încheierea procedurii de atribuire nu sunt aprobate fondurile necesare executării contractului (art. 93 şi art. 94 din H.G. nr. 925/2006)

2. INSTRUCȚIUNE privind modalitatea de aplicare a prevederilor art. 122 lit. i), respectiv art. 252 lit. j) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006

– Referat de aprobare a Instrucțiunii privind privind modalitatea de aplicare a prevederilor legale care reglementează dreptul autorității contractante de a aplica procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare în cazul in care este necesară achiziţionarea unor lucrări sau servicii suplimentare/adiţionale, care nu au fost incluse în contractul iniţial, dar care datorită unor circumstanţe imprevizibile au devenit necesare pentru îndeplinirea contractului în cauză (art. 122 lit. i) şi art. 252 lit. j) din O.U.G. nr. 34/2006)

3. INSTRUCȚIUNE privind modalitatea de aplicare a prevederilor art. 122 lit. f), respectiv ale art. 252 lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006

– Referat de aprobare a Instrucțiunii privind privind modalitatea de aplicare a prevederilor legale care reglementează dreptul autorității contractante de a aplica procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare pentru achiziţionarea de materii prime cotate la bursele de mărfuri (art. 122 lit. f) şi art. 252 lit. f) din O.U.G. nr. 34/2006).

În termen de 10 zile de la publicarea proiectelor de instrucţiuni, persoanele interesate pot formula propuneri, sugestii şi opinii la sediul Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice din Bd. Dinicu Golescu nr. 38, et. 4, sector 1, Bucureşti, tel/fax: +4 (021) 311.80.90 / +4 (021) 311.80.95 sau la adresa de e-mail andra.ghitulescu@anrmap.ro, persoana de contact fiind dna. Andra Ghiţulescu.

Mai multe detalii: ANUNŢ | ANRMAP.]]>

Leave a Reply