Achizițiile publice online și utilizarea mijloacelor electronice în Strategia națională privind achizițiile publice (I)

Domeniul achizițiilor publice este unul dintre cele mai problematice în ceea ce privește interacțiunea public-privat atât la nivel European cât și național. Nu de puține ori s-a pus problema găsirii unor soluții care să vină în ajutorul operatorilor economici dar și în sprijinul autorităților contractante, în aceeași măsură. Acest fapt a făcut ca adesea să se apeleze la modificări repetate ale actelor normative în vigoare sau la adoptarea unora noi, poate mult prea multe între anumite perioade de referință.

Prin adoptarea unei Strategii naționale privind achizițiile publice, se încearcă reașezarea normelor privind acest domeniu și găsirea unor soluții comune aplicabile pe un termen cât mai lung. Având ca subiec principal, în acest articol, doar mențiunile referitoare la achizițiile publice derulate on-line și la utilizarea mijloacelor electronice, vom încerca să detaliem principalele aspecte cuprinse în amintita Strategie.

Începând de la Definirea problemelor, autorii Strategiei au subliniat principalele puncte slabe, și anume: Lipsa de transparenţă a procesului de achiziție, corupția, gradul scăzut de utilizare a mijloacelor electronice, corecțiile financiare și absorbția redusă a fondurilor europene, sunt probleme majore identificate. Iar în ceea subiectul atacat de noi, la punctul The following content is accessible for members only, please sign in.

Corecţiile financiare referitoare la contractele de achiziţie publică finanţate din fonduri europene

Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” – Masteratul Managementul accesării şi gestionării fondurilor europene şi Asociaţia Experţilor în Achiziţii – AEXA organizează dezbaterea

Corecţiile financiare referitoare la contractele de achiziţie publică finanţate din fonduri europene: factori de risc, indicatori de fraudă, procedura de contestare a corecţiilor

București, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, sala 130 17 noiembrie 2015, ora 17:00 Partener media principal: JURIDICE.ro

AEXA – Asociaţia Experţilor în Achiziţii Publice este consecventă princiilor şi scopurilor sale prin organizarea de dezbateri împreună cu mediul universitar pentru o mai bună aprofundare a teoriei şi practicii în domeniul achiziţiilor publice.

În cadrul evenimentului vor fi abordate, din perspectiva practică, următoarele subiecte: – cadrul legislativ incident şi instituţiile competente în constatarea şi aplicarea corecţiilor financiare; – nereguli şi indicatori de fraudă în achiziţiile publice finanţate din fonduri europene; – managementul riscurilor: soluţii de evitare a corecţiilor financiare; – soluţionarea litigiilor în materie de corecţii financiare (procedura prealabilă, acţiunea în instanţă, suspendarea provizorie) – prezentare de cazuri practice şi comentarii hotărâri judecătoreşti; – dezbateri şi răspunsuri la întrebările participanţilor.

Moderator: prof. univ. dr. Daniel-Mihail ŞANDRU Invitaţi: Florin IRIMIA – Avocat asociat – Societatea de Avocaţi Ceparu şi Irimia, Preşedinte executiv Asociaţia Experţilor în Achiziţii (AEXA); Gheorghe CAZAN – Director General – Ceparu & Irimia Consulting, fost Director General al ANRMAP; Petre TĂNASE – Expert corecţii financiare – Asociaţia Experţilor în Achiziţii (AEXA). Partener media principal: JURIDICE.ro Partener: ARDAE – Asociaţa română de drept şi afaceri europene Nu se percepe taxă de participare. Click aici pentru inregistrare ]]>

Ghid pentru responsabilii cu achizitiile publice

Ghid orientativ pentru responsabilii cu achizițiile publice privind evitarea celor mai obișnuite erori în proiectele finanțate de fondurile structurale și de investiții europene Acest document conține orientări cu privire la modul de evitare a erorilor întâlnite frecvent în organizarea de achiziții publice pentru proiectele cofinanțate din fondurile structurale și de investiții europene. El este destinat să faciliteze punerea în aplicare a programelor operaționale și să încurajeze bunele practici. Documentul nu este obligatoriu din punct de vedere juridic, el are ca obiectiv să ofere recomandări generale și să reflecte cele mai bune practici. Conceptele, ideile și soluțiile propuse în aceste orientări nu aduc atingere legislației naționale și ar trebui să fie interpretate și pot fi adaptate ținându-se cont de cadrul legislativ național. Prezentele orientări nu aduc atingere interpretării pe care Comisia o poate da în viitor oricărei dispoziții a legislației aplicabile.]]>