Conferinta internationala privind Parteneriatul Public Privat – Finantarea privata a Investitiilor Publice

Societatea de Avocaţi Ceparu şi Irimia are deosebita plăcere de a găzdui a Doua Ediţie a Conferinţei Internaţionale privind Parteneriatul Public-Privat, cu titlul Finanţarea Privată a Investiţiilor Publice, eveniment ce se înscrie pe linia dezbaterilor publice asupra modalităţilor de promovare a proiectelor de investiţii publice în România. Astfel, în data de 27 septembrie 2011 la Hotel JW Marriott din Bucureşti, vom analiza, împreună cu o serie de invitaţi de prestigiu din ţară şi din străinătate, oportunităţile de investiţii publice în regim de parteneriat public-privat/concesiune de lucrări publice/servicii şi perspectivele din domeniul finanţării proiectelor de infrastructură în România. Acest eveniment, ce vine în continuarea dezbaterilor organizate în 2010 de Societatea de Avocaţi Ceparu şi Irimia, reprezintă o nouă oportunitate de a analiza conceptul de parteneriat public-privat/concesiune de lucrări publice şi servicii din perspectivă juridică, tehnică şi financiară, în raport de ultimele evoluţii economice din Uniunea Europeană şi din plan internaţional. În acelaşi timp, se doreşte identificarea opţiunilor şi instrumentelor concrete pe care autorităţile publice centrale şi locale le au la dispoziţie pentru a dezvolta şi implementa proiecte de acest tip. Accentul pe instrumentele alternative de finanţare a infrastructurii publice vine în întâmpinarea dorinţelor autorităţilor contractante de la nivel local şi central de a depăşi constrângerile bugetare actuale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare la nivel naţional şi european. La conferinţă vor participa, în calitate de lectori, Dl. Varujan VOSGANIAN- Senator, Preşedinte Comisia economică, industrii şi servicii din Senat, Dl. Vasile PUŞCAŞ- Prof. univ. dr., Institutul de Studii Internaţionale, Cluj-Napoca, Dl. Gilles GUGLIELMI- Prof. univ. dr., Universitatea Paris Panthéon- Assas, Dl. Ralf von AMELN- Prof. univ. dr., Universitatea Frankfurt, Dl. Claude MÉNARD- Prof. univ. ec., Universitatea Paris Panthéon-Sorbonne, Dl. Martin DARCY- expert PPP, Marea Britanie, avocaţi din cadrul Societăţii de Avocaţi Ceparu şi Irimia, reprezentanţi ai băncilor, ai autorităţilor publice, ai potenţialilor investitori, consultanţi de renume. Societatea de Avocaţi Ceparu şi Irimia invită pe toţi cei interesaţi de subiectul conferinţei să participe activ la prezentările şi dezbaterile ce vor avea loc în data de 27 septembrie 2011, între orele 8.30 şi 17.00. Pentru informaţii suplimentare legate de această conferinţă, vă stăm la dispoziţie pe adresa de e-mail: office@ceparu-irimia.ro. Vă rugăm să confirmaţi participarea la conferinţă până la data de 22.09.2011 (intrarea este gratuită, în limita locurilor disponibile). Cu deosebită consideraţie, Societatea de Avocaţi Ceparu şi Irimia]]>

Conferinte achizitii publice: Achizitiile publice finantate din fonduri europene – solutia dezvoltarii locale

SCPA Ceparu si Irimia in parteneriat cu EAG Expert Audit Group si Revista de Achizitii Publice organizeaza o serie de conferinte pe tema achizitiilor publice finantate din fonduri europene. Vor participa avocati experti din cadrul societatii noastre dar si specialisti ANRMAP, CNSC etc. Calendarul acestor conferinte este urmatorul: 29 august 2011 – Cluj Napoca , Sala de Conferinţe Hotel Opal **** (inscrieri pana in 28.08.2011) 07 septembrie  2011 – MAMAIA  , Sala de Conferinţe – Hotel COMANDOR (inscrieri pana in 03.09.2011) 21 SEPTEMBRIE   2011 – IAŞI, Sala de Conferinţe Hotel MOLDOVA (inscrieri pana in 16.09.2011) 05 OCTOMBRIE  2011 – PITESTI, Sala de Conferinţe – Hotel IAKI  **** (inscrieri pana in 29.09.2011) 19 OCTOMBRIE  2011 – TIMIŞOARA, Sala de Conferinţe Hotel CONTINENTAL   **** (inscrieri pana in 15.10.2011) Temele de discutie: • Criterii de calificare, selecție și evaluare, reglementări generale privind achizitiile publice și specifice proiectelor cu finanțare nerambursabilă. • Schimbările legislative în achizițiile publice, factor perturbator în accesarea fondurilor europene. • Noile reglementări legislative în domeniul verificării ex-ante a achizițiilor publice – UCVAP. • Infracțiuni în materia achizițiilor publice. • Rolul autorității contractante în depistarea ofertelor trucate prezentate în procedurile de achiziție publică. • Conflictul de interese. • Soluţionarea contestaţiilor cazuri speţe, propuneri (cazuri , speţe şi propuneri pentru o legislaţie mai eficientă). • Gestionarea litigiilor în procedurile de achiziție publică . • Riscuri identificate în domeniul achizițiilor publice în procesul certificării cheltuielilor declarate către comisia europeană – OIR. Participarea la lucrările conferinţei, se face în baza formularului de înscriere solicitat la tel. 031 428 37 35, în limita locurilor disponibile. Înregistrarea se face până la data de 16 SEPTEMBRIE 2011. Director eveniment: Nadina COJOCARU : 0753- 053 978 . AGENDA: 08:30 – 09:00 Înregistrarea participanţilor 09:00 – 09:30 Deschiderea lucrărilor conferinţei 09:30 – 11:00 Sesiunea de prezentare legislativă 11:00 – 11:30 Coffee break 11:30 – 13:30 Sesiunea de lucrări 13:30 – 14:15 Lunch 14:15 – 17:00 Sesiunea de lucrări. Dezbateri. Workshop-uri. Va asteptam! Echipa SCPA Ceparu si Irimia]]>

Reforma directivelor privind achizițiile publice continuă

Avocat Florin IRIMIA

Articol publicat in Revista de achizitii publice

Am anunțat în articolele anterioare pregătirea, de către Comisia Europeană, a unor modificări ale reglementărilor comunitare în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică. În acest demers se înscrie și avizul publicat recent de Comitetul Regiunilor, organism cu rol consultativ care reprezintă autoritățile regionale și locale din Uniunea Europeană, promovând punctul de vedere al acestora asupra legislației europene.

Avizul Comitetului privește reforma directivelor “achiziții publice”, recomandările vizând, în principal, implementarea unor noi proceduri de atribuire a contractelor de achiziții publice și accesul întreprinderilor mici și mijlocii la contractele de achiziții publice.

Astfel, Comitetul consideră că utilizarea mai frecventă a procedurii de negociere poate favoriza accesul IMM-urilor la contractele de achiziții publice, în măsura în care aceste tipuri de societăți pun accentul pe cunoașterea produsului sau serviciului lor și nu pe procedura de atribuire a contractului de achiziție publică.

De asemenea, comitetul propune noi proceduri de atribuire cum ar fi cea denumită a “alegerii cetățeanului”. Este vorba de o procedură care reprezintă o soluție viabilă pentru contractele de achiziție publică în care libertatea cetățenilor de a alege un operator economic este importantă: contractele de prestări servicii destinate persoanelor. Această procedură prevede că toți ofertanții care îndeplinesc exigențele calitative și acceptă prețul (maxim) fixat de autoritatea contractantă, devin semnatari ai unui acord-cadru, urmând ca cetățenii să aleagă apoi operatorul de la care dorește să primească serviciile.

Propunerile Comitetului regional par interesante și există șanse importante ca forurile europene să le aibă în vedere în momentul adoptării viitoarelor modificări legislative.

Tot referitor la această reformă a achizițiilor publice, Comisia Europeană a pulicat recent un comunicat de presă prin care anunță rezultatele evaluării globale a impactului și eficacității legislației comunitare privind achizițiile publice. De asemenea, a fost publicat on line un raport de sinteză care cuprinde principalele puncte de vedere exprimate asupra modernizării politicii UE în domeniul achizițiilor publice.

Concluzia acestei evaluări este pozitivă, în sensul că directivele europene au permis instaurarea unei concurențe între operatorii economici, realizarea de economii și ameliorarea calității achizițiilor realizate. Astfel, deschiderea concurenței s-a tradus printr-o scădere a costurilor cu 4%, ceea ce reprezintă o economie de aproximativ 20 de miliarde de euro.

De asemenea, evaluarea arată că reforma directivelor a suscitat un mare interes în rândurile celor implicați în domeniul achizițiilor publice. Majoritatea participanților la evaluare sunt de acord cu simplificarea procedurilor, ameliorarea accesului la contractele de achiziții publice (în special pentru IMM-uri) și promovarea inovării. Așteptăm cu interes măsurile care vor fi adoptate la nivelul Uniunii Europene pentru îmbunătățirea legislației achizițiilor publice, măsuri care nu vor întârzia să-și arate efectele pozitive, inclusiv în România.

]]>