Elemente de noutate în Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică și a contractelor de concesiune și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor

Precizare preliminară: acest material nu cupinde o descriere exhaustivă a dispoziţiilor Legii nr. 101/2016 ci se doreşte a reprezenta o sinteză succintă (cu inserarea unor comentarii ale autorului) a principalelor modificări aduse de această lege faţă de OUG nr. 34/2006, fiind astfel invocate doar elementele de diferenţiere, fără preluarea unor dispoziţii similare din respectiva ordonanţă abrogată.

Data publicării în Monitorul Oficial a Legii nr. 101/2016: 23 mai 2016

Data intrării în vigoare: 26 mai 2016

Aplicabilitate: pentru contestaţiile/cererile/plângerile formulate după intrarea în vigoare a legii.

Contestaţiile/cererile/plângerile aflate în curs de soluţionare rămân supuse prevederilor corespunzătoare din OUG nr. 34/2006.

Utilitate: transpune directivele europene privind remediile şi căile de atac (Directiva nr. 89/565/CEE şi Directiva nr. 92/13/CEE modificate prin Directiva nr. 2007/66/CE); asigură mecanisme şi proceduri efective, rapide şi eficiente de sesizare şi remediere a neregulilor, care să garanteze respectarea dispoziţiilor legale privind atribuirea contractelor/derularea contractelor.

Modificări principale raportat la OUG nr. 34/2006

1. Notificarea prealabilă obligatorie

– Scop declarat: încercare de soluţionare amiabilă a diferendelor prin care se solicită autorităţii contractante reexaminarea unui act al autorităţii contractante, în sensul revocării sau modificării acestuia;

– Efect negativ previzibil: prelungirea duratei de soluţionare a litigiilor aferente atribuirii contractelor;

– Sancţiune lipsă notificare: inadmisibilitatea contestaţiei;

Doar membrii AEXA cu drepturi depline beneficiaza de acces liber la acest tip de analize. Accesati linkul urmator pentru a alege calitatea de membru dorinta – acces inregistrare membri AEXA The following content is accessible for members only, please sign in.

Noile legi din domeniul achizitiilor publice – Legea 98/2016 si Legea 99/2016

Legea nr. 98 din 23 mai 2016 privind achizitiile publice si Legea nr. 99 din 23 mai 2016 privind achizitiile sectoriale au fost publicate in Monitorul Oficial si vor intra in vigoare incepand cu data de 26 mai 2016.

Termenul limita pentru publicarea normelor de aplicare a legilor anterior mentionate este de 60 zile de la data publicarii respectivelor legi.

SCPA Ceparu & Irimia, C&I Consulting si Asociatia Expertilor in Achizitii AEXA vor prezenta in perioada imediat urmatoare o sinteza a principalelor elemente de noutate introduse prin Legile nr. 98/2016 si nr. 99/2016.

In acest sens, va invitam  sa urmariti paginile noastre de internet www.aexa.eu si www.avocat-achizitii.com.

Pentru a citi legile integral (click aici)

]]>

Legile privind achizitiile publice 2016

Data de 18 aprilie 2016 a reprezentat termenul limită pentru implementarea la nivel național a directivelor nr. 2014/23/UE (privind concesiunile), nr. 2014/24/UE (privind achizițiile publice „clasiceˮ) și nr. 2014/25/UE (privind achizițiile publice „sectorialeˮ), România nu a publicat încă legile de transpunere. Aceste legi, precum și legea privind remediile și căile de atac s-au aflat câteva luni în dezbatere la Parlamentul României care a reușit totuși să voteze respectivele acte normative în data de 11 mai 2016[1]. Deși reprezintă cel mai important pas în procesul legislativ, votarea legilor nu este suficientă pentru a se considera transpusă legislația europeană, fiind necesară promulgarea acestora de către Președintele României, publicarea în Monitorul Oficial și intrarea în vigoare. Cele 4 legi sunt departe de perfecțiune,existând chiar riscul să se considere că nu transpun corect directivele, cel mai probabil vor fi promulgate și publicate rapid, în zilele următoare. Termenul de intrare în vigoare va fi de 3 zile de la publicare. Prin urmare, cu aproximativ o lună de întârziere, România își va îndeplini obligația de a-și armoniza legislația națională cu cea europeană. (Sursa: Editorial Stadiul transpunerii directivelor privind achizițiile publice și concesiunile –   Revista expertilor in achizitii AEXA – pentru a citi întreg materialul faceti click aici … )

Vă invităm să lecturați variantele legilor privind achizițiile publice promulgate de Parlamentul României în data de 11 mai 2016.

Faceți click pe linkurile de mai jos:

Lege privind achizitiile publice (clasice).

Lege privind achizitiile sectoriale.

Lege privind concesiunile de lucrari si concesiunile de serivicii.

Lege privind remediile (…)

 ]]>

Camera Deputaţilor a adoptat azi pachetul de legi privind achiziţiile publice

Camera Deputaţilor a adoptat azi pachetul de legi privind achiziţiile publice, la şedinţa de plen fiind prezent şi premierul Dacian Cioloş.Din acest pachet legislativ fac parte proiectul privind achiziţiile sectoriale, proiectul de lege privind achiziţiile publice, proiectul de lege privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, precum şi proiectul de lege privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii. Source: Camera Deputaţilor a adoptat azi pachetul de legi privind achiziţiile publice]]>

Sistemul achiziţiilor publice urmează să fie reformat esenţial | adevarul.ro

Reforma achiziţiilor publice va lua amploare, fiind stimulată şi de prevederi legislative noi. Asigurări în acest sens au fost formulate în cadrul unei conferinţe la temă, organizate joi, 28 aprilie, de Ministerul Finanţelor şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), transmite IPN. Source: Sistemul achiziţiilor publice urmează să fie reformat esenţial | adevarul.ro]]>