Conferinta nationala – „Probleme de gestionat in utilizarea fondurilor europene nerambursabile”

In data de 18 martie 2020 vă invităm să participați la Conferinta „Probleme de gestionat in utilizarea fondurilor europene nerambursabile”.

Partener în organizarea evenimentului este Societatea de avocati Ceparu si Irimia dar vor participa si experti din cadrul Asociatiei Expertilor in Achizitii Publice – AEXA.

Pentru înscrieri si mai multe detalii, faceti click aici: https://www.expertaktiv.ro/conferinta-probleme-de-gestionat-in-utilizarea-fondurilor-europene-nerambursabile/

Lumea afacerilor şi arbitrajul comercial internațional / 22 mai 2015, București – Evenimente | JURIDICE.ro

Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir – Institutul de Cercetări Ştiinţifice Interdisciplinare, Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale, în colaborare cu Academia Română – Institutul de Economie Mondială, Università Degli Studi di Messina – Italia, Academia de Studii Economice din Moldova și Asociaţia Română de Drept şi Afaceri Europene organizează conferința internațională

Challenges of Doing Business in the Global Economy. Ediția a III-a Lumea afacerilor şi arbitrajul comercial internațional

  mai multe informatii: Lumea afacerilor şi arbitrajul comercial internațional / 22 mai 2015, București – Evenimente | JURIDICE.ro.]]>

Achizițiile publice inteligente: Managementul eficient prin achiziții electronice

În data de 20 Iunie 2014 a avut loc la Atena, a 3-a conferință anuală de achiziții publice cu titlul : Achizițiile publice inteligente: Managementul eficient prin achiziții electronice

Conferința, organizată de Comisia Europeană și Președenția Elenă a UE, s-a desfășurat la Centrul Internațional de Conferințe Atena – Megaron, după următorul program:

Chestiuni de ordin administrativ:

Nikita Stampa, Șef de unitate, Analiză economică și achiziții electronice, DG Piața internă și servicii, Comisia Europeană

Sesiunea de deschidere – bun-venit:

Michalis Chrisochoidis, Ministrul pentru infrastructură, transport și rețele, Grecia

Dimitrios Raikos, Președinte al Autorității centrale elene de achiziții publice, Grecia

Sesiunea 1 – Un impuls spre achizițiile publice inteligente în Europa

– Realizarea achizițiilor publice transparente, eficiente și profesioniste – Gustavo Piga, Universitatea din Roma Tor Vergata

– O abordare federală a achiziţiilor centralizate în sectorul medical francez – Bruno Carrière, Director general UniHA

– Lecții din achizițiile dintr-o companie privată – Hanne Goebel, Director departament ambalare, Heineken

– Provocări cheie în achizițiile publice din perspectiva OECD – Rolf Alter, Director al guvernanței publice și dezvoltării teritoriale, OECD

Moderator : Joaquim Nunes de Almeida, Director, Achiziții publice, DG Piața internă și servicii, Comisia Europeană

Sesiunea 2 – Drumul spre facturarea electronică

– Introducere asupra punctelor cheie ale Directivei privind facturarea electronică – Bartosz Dworak, Analiză economică și achiziții publice, DG Piața internă și servicii, Comisia Europeană

Sesiune de discuții

Stephen McPartland, Membru al Parlamentului, Marea Britanie

Jostein Frømyr, Vice Chair CEN/BII și UN/CEFACT

Kerstin Wiss Holmdahl, consilier juridic, SALAR/ Consiliul municipiilor și regiunilor europene

Moderator : Nikita Stampa, Șef de unitate, analiză economică și achiziții electronice, DG Piața internă și servicii, Comisia Europeană

Sesiunea 3 – Potențialul tehnologiilor noi pentru achizițiile inteligente

– Experiența olandeză: o soluție eficientă pentru afaceri și administrație – Kornelis Drijfhout, Manager informatizare, TenderNed

Reducerea formalităţilor administrative – soluția franceză – Emmanuel Poidevin, Președinte atestări electronice

– Sistemul național de informare în achiziții publice în Portugalia – Isabel Rosa, Director calificare și licențiere, Institutul de achiziții publice, imobiliare și construcții (IMPIC)

Moderator : Ivo Locatelli, Analiză economică și achiziții electronice, DG Piața internă și servicii, Comisia Europeană

Sesiunea 4 – Oportunități, riscuri și provocări ale achizițiilor electronice în contextul transfrontalier

Stefanos Komninos, Secretarul general al comerțului, Ministerul de dezvoltare și competitivitate, Grecia

Miguel Sobral, președinte al EUPLAT

Andreas Nemec, CEO, Agenția austriacă de achiziții federale (BBG)

Morten Qvist Fog Lund, Îndrumător senior, Industria olandeză

Ivancica Frankovic, Șef de sector, Biroul statal pentru achiziții publice centrale, Croația (CPO)

Moderator : Panayotis Stamatopoulos, Șef de unitate, Legislație de achiziții publice II, DG Piața internă și servicii, Comisia Europeană

Sesiunea 5  Combaterea corupției în achizițiile publice

– Instrumente noi pentru combaterea corupției în achizițiile publice – Giancarlo Spagnolo, SITE – Stockholm & DEF – Tor Vergata

– zIndex: Benchmarking-ul transparenței autorităților contractante – Jiri Skuhrovec, Centrul de economie aplicată (NGO, Republică Cehă)

– Punerea în practică a măsurilor anticorupție – Ellen Lucke, Agenția de achiziții a Ministerului Federal de Interne, Germania

Moderator : Dimitrios Raikos, Președinte al Autorității elene centrale de achiziții publice, Grecia

Discursul de încheiere

Joaquim Nunes de Almeida, Director, Achiziții publice, DG Piața internă și servicii, Comisia Europeană

Materialele prezentate în cadrul conferinței și înregistrarea video a acesteia le puteți găsi pe site-ul Comisiei Europene, accesând linkul:

http://ec.europa.eu/internal_market/conferences/2014/0620-smart-public-procurement/index_en.htm

]]>

Conferinta – THE NEW EU RULES FOR PROCUREMENT AND CONCESSIONS

În data de 19.03.2014, reprezentanții Societății de avocați Ceparu și Irimia au participat la conferința cu titlul THE NEW EU RULES  FOR  PROCUREMENT AND CONCESSIONS organizată de Comisia Europeană la Bruxelles pentru promovarea și dezbaterea reformei legislației europene în domeniul achizițiilor publice și concesiunilor.

Conferința a avut ca invitați pe:

Jonathan Faull, Director General, Direcția Piața Internă și Servicii a Comisiei Europene

– Joaquim Nunes De Almeida, Director Direcția C – Achiziții Publice, Direcția Piața Internă și Servicii a Comisiei Europene

Jürgen Creutzmann, Membru al Parlamentului European

Catarina Segersten-Larsson, Raportor Dosar Achiziții Publice, Comitetul Regiunilor

Riccardo Viaggi, Secretar General, Confederația Europeana a Constructorilor

Gian Luigi Albano, Director de Cercetare, Consip S.p.A. (Organismul central italian de achiziții)

Marc Tarabella, Membru al Parlamentului European, Raportor Dosar Achiziții Publice

Heide Rühle, Membru al Parlamentului European

Kathleen Walker-Shaw, oficial al Comitetului Economic și Social European

Arnhild Dordi Gjønnes, Avocat, Grupul de Lucru Achiziții Publice, Business Europe

Veronica Nilsson, Secretar Confederal, Confederația Europeană Sindicală (ETUC)

Malcolm Harbour, CBE, Membru al Parlamentului European, Președintele Comisiei pentru Piața internă și protecția consumatorilor

Miguel Angel Cabra de Luna, Raportor Dosar Achiziții Publice, Comitetul Economic și Social European

Richard Bergström, Director General, Federația Europeană a Industriilor și Asociațiilor Farmaceutice (EFPIA)

Jan Wierenga, Federația Europeană a Industriei de Construcții (FIEC), grupul de Lucru Achiziții Publice și Managing Director al BAM Civiel

Jean-Christophe Maisonobe, Consiliu General Isère (SYNCRO Project)

Philippe Juvin, Membru al Parlamentului European, Raportor Dosar Concesiuni

Stuart Broom, Consilier, Centrul European de Expertiză pentru Parteneriat Public Privat, Banca Europeană de Investiții

Diogo Macedo Graça, Unidade Técnica de Acompanhamento de Projetos (UTAP)

Valeria Ronzitti, Secretar General, Centrul European al Întreprinderilor cu Participare Publică (CEEP)

În cadrul discuțiilor au fost relevate următoarele principale aspecte privind reforma legislaţiei europene a achiziţiilor publice:

 – noile directive europene nu afectează competențele naționale în domeniu și protejează anumite reguli stabilite de management al serviciilor publice;

– Comisia Europeană va acorda asistență statelor membre pentru transpunerea noilor directive și va monitoriza aplicarea lor adecvată;

– obiectivul achizițiilor publice îl reprezintă satisfacția clienților. Îndeplinirea acestui obiectiv trebuie verificată prin feedback-ul obținut în urma sondajelor efectuate asupra destinatarilor serviciilor/produselor/lucrărilor achiziționate;

– achizițiile publice trebuie să contribuie la o creștere economică sustenabilă, inovativă, prietenoasă cu mediul înconjurător;

– pentru realizarea achizițiilor inovative este nevoie de o schimbare de mentalitate în rândul autorităților contractante;

– achizițiile inovative trebuie abordate de o manieră complexă și prudentă, care să reducă riscul neîndeplinirii contractului având în vedere caracterul de noutate al serviciului/produsului/lucrării care face obiectul achiziției;

– trebuie încurajată participarea IMM-urilor la procedurile de achiziție publică;

– un obstacol important în calea participării IMM-urilor la procedurile de achiziție publică îl reprezintă efectuarea cu întârziere a plăților de către autoritățile contractante;

– încetarea dictaturii prețului cel mai scăzut nu înseamnă și dispariția acestui criteriu de atribuire;

– prețul cel mai scăzut nu este obiectivul principal, ci el trebuie raportat la calitatea și costul de viață al bunurilor, serviciilor și lucrărilor achiziționate;

– criteriul prețul cel mai scăzut va putea rămăne ca și criteriu de atribuire atunci când obiectul contractului permite alegerea acestuia;

– atunci când se optează pentru prețul cel mai scăzut se va analiza și costul de viață al achiziției;

– nu se admite favorizarea achizițiilor de la furnizorii locali decât în condițiile în care aceștia sunt cei mai buni ofertanți;

– în condițiile unui număr foarte mare de autorități contractante care derulează rar achiziții publice complexe, este nevoie ca acestea să beneficieze de suportul specialiștilor în domeniu, în realizarea procedurii de achiziție publică;

– este nevoie de reconsiderarea noțiunii de specialist în achiziții publice;

– a fost emisă ipoteza formării de către Comisia Europeană a unui număr de specialiști din cadrul organismelor centrale naționale de achiziții publice, urmând ca aceștia la rândul lor să fie formatori pentru specialiștii din cadrul autorităților contractante din țara lor;

– este foarte important schimbul exemplelor de bune practici;

– există mari așteptări pentru elaborarea de către Comisia Europeană a unor ghiduri pentru specialiștii în achiziții publice.

Înregistrarea video integrală a conferinței poate fi vizualizată făcând click aici.

]]>

CONFERINTA ANUALA DE ACHIZITII PUBLICE

Societatea de avocaţi Ceparu si Irimia, partener eveniment, va invită la “CONFERINTA ANUALA DE ACHIZIŢII PUBLICE – editia a sasea – cu tema SOLUȚII ȘI INTERPRETĂRI ÎN MATERIA ACHIZIȚIILOR PUBLICE DIN ROMÂNIA Data evenimentului: 18 mai 2012, București, Centrul de conferinţe – Hotel Athenee Palace Hilton Moderator eveniment: SORIN FUSEA – Președintele Asociației Naționale a Specialiștilor în Achiziții SUNT INVITAȚI • VARUJAN VOSGANIAN – Președinte Comisia Economică, Industrii şi Servicii, Senatul României; • RĂZVAN-HORAȚIU RADU – Subsecretar de Stat Ministerul Afacerilor Europene – Agent Guvernamental; • MIHAI PRISĂCARIU – Director General al Unităţii Centrale de Coordonare a Parteneriatului Public-Privat din cadrul Guvernului României (U.C.C.P.P.P.); • BOGDAN LEHEL LORAND – Preşedintele Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (C.N.S.C.); • VERGINIA VEDINAȘ – Prof. Univ. Dr. Universitatea București; • CORNELIU BURADA – Director General Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publ (A.N.R.M.A.P.); • ADRIAN MORARU – Director Adjunct Institutul pentru Politici Publice; • VIOREL PÂRVU – Consilier de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice (C.N.S.C.); • SILVIANA SIMION – Expert în lansarea procedurilor de achiziţie publică prin S.E.A.P.(A.N.R.M.A.P); • DANIELA CIOCHINĂ – Lector Dr. Universitatea București; • ADRIAN CEPARU – Avocat, Specialist litigii în achiziţii publice; • FLORIN IRIMIA – Avocat, Specialist litigii în achiziţii publice; • ECATERINA MILICA DOBROTĂ – Consilier al Unității pentru Coordonarea și Verificarea Achizițiilor Publice (U.C.V.A.P.); • GHEORGHE CAZAN – Specialist, practician în achiziţii publice; • SZABO BARNA – Specialist, practician în achiziţii publice; Din tematica abordărilor vă prezentăm: • Arbitrii pieței de achiziții publice – Optimizarea activității de achiziții publice din perspectiva autoritățilorcontractante/ofertanți/perspective comune; • Ce urmează? – Reglementări ale viitoarelor Directive UE, cu impact asupra practicii în domeniul achizițiilor publice; • Regimul juridic al contractului de achiziție publică potrivit noului Cod civil; • Clarificarea vs. Modificarea documentației de atribuire. Efecte asupra procedurii în cauză; • Perspectiva Parteneriatului Public-Privat în România; • Motivaţie de anulare a procedurilor de atribuire pentru proiecte finanţate din instrumente structurale; • Problematica cu care se confruntă autoritățile contractante de la nivel central și local, în domeniul achizițiilor publice și propuneri de soluționare a acestora; • Eficientizarea și dezvoltarea rețelelor de comunicare cu Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice; • Aplicarea unitară a prevederilor legislației naționale și a Directivelor Europene în domeniul achizițiilor publice; • Noi reguli în vigoare, în lansarea procedurilor de achiziţie publică prin S.E.A.P..Criterii de derulare a unei aplicații practice (on-line) de întocmire a unei documentaţii de atribuire.Utilizarea eficientă a S.E.A.P.ului; • Metode de îmbunătățire a funcționării structurilor cu atribuții în verificarea documentațiilor de atribuire (ex-ante) și a modului de atribuire a contractelor de achiziție publică (ex-post); • Jurisprudența Curții Europene de Justiție în materia achizițiilor publice; Participarea la lucrările Conferinţei, se face în baza formularului de înscriere solicitat la tel. 031 428 37 35, în limita locurilor disponibile. Înregistrarea se face până la data de 14 mai 2012. Contacte: Director eveniment – Nadina COJOCARU – 0753.025.978 Coordonator – Andrei NECHITA – 0753.025.984 Mail – office@revista-achizitii.ro Website – www.revista-achizitii.ro ]]>

Conferinte achizitii publice: Achizitiile publice finantate din fonduri europene – solutia dezvoltarii locale

SCPA Ceparu si Irimia in parteneriat cu EAG Expert Audit Group si Revista de Achizitii Publice organizeaza o serie de conferinte pe tema achizitiilor publice finantate din fonduri europene. Vor participa avocati experti din cadrul societatii noastre dar si specialisti ANRMAP, CNSC etc. Calendarul acestor conferinte este urmatorul: 29 august 2011 – Cluj Napoca , Sala de Conferinţe Hotel Opal **** (inscrieri pana in 28.08.2011) 07 septembrie  2011 – MAMAIA  , Sala de Conferinţe – Hotel COMANDOR (inscrieri pana in 03.09.2011) 21 SEPTEMBRIE   2011 – IAŞI, Sala de Conferinţe Hotel MOLDOVA (inscrieri pana in 16.09.2011) 05 OCTOMBRIE  2011 – PITESTI, Sala de Conferinţe – Hotel IAKI  **** (inscrieri pana in 29.09.2011) 19 OCTOMBRIE  2011 – TIMIŞOARA, Sala de Conferinţe Hotel CONTINENTAL   **** (inscrieri pana in 15.10.2011) Temele de discutie: • Criterii de calificare, selecție și evaluare, reglementări generale privind achizitiile publice și specifice proiectelor cu finanțare nerambursabilă. • Schimbările legislative în achizițiile publice, factor perturbator în accesarea fondurilor europene. • Noile reglementări legislative în domeniul verificării ex-ante a achizițiilor publice – UCVAP. • Infracțiuni în materia achizițiilor publice. • Rolul autorității contractante în depistarea ofertelor trucate prezentate în procedurile de achiziție publică. • Conflictul de interese. • Soluţionarea contestaţiilor cazuri speţe, propuneri (cazuri , speţe şi propuneri pentru o legislaţie mai eficientă). • Gestionarea litigiilor în procedurile de achiziție publică . • Riscuri identificate în domeniul achizițiilor publice în procesul certificării cheltuielilor declarate către comisia europeană – OIR. Participarea la lucrările conferinţei, se face în baza formularului de înscriere solicitat la tel. 031 428 37 35, în limita locurilor disponibile. Înregistrarea se face până la data de 16 SEPTEMBRIE 2011. Director eveniment: Nadina COJOCARU : 0753- 053 978 . AGENDA: 08:30 – 09:00 Înregistrarea participanţilor 09:00 – 09:30 Deschiderea lucrărilor conferinţei 09:30 – 11:00 Sesiunea de prezentare legislativă 11:00 – 11:30 Coffee break 11:30 – 13:30 Sesiunea de lucrări 13:30 – 14:15 Lunch 14:15 – 17:00 Sesiunea de lucrări. Dezbateri. Workshop-uri. Va asteptam! Echipa SCPA Ceparu si Irimia]]>

Conferinte si cursuri

Conferinte si cursuri viitoare 21-22 mai 2010 – TAIEX – Comisia Europeana – Workshop: Importanta echipei de profesionisti in realizarea procedurilor  de achizitii publice. Organizat in cooperare cu Directia pentru agricultura si dezvoltare rurala, Sibiu. Lectori: Av. Adrian CEPARU si Av. Paula NECIU. Teme dezbatere: 21.05. – Căi de atac şi rezolvarea contestaţiilor; 22.05. – Parteneriatul Public Privat.]]>