CONFERINTA ANUALA DE ACHIZITII PUBLICE

Societatea de avocaţi Ceparu si Irimia, partener eveniment, va invită la “CONFERINTA ANUALA DE ACHIZIŢII PUBLICE – editia a sasea – cu tema SOLUȚII ȘI INTERPRETĂRI ÎN MATERIA ACHIZIȚIILOR PUBLICE DIN ROMÂNIA Data evenimentului: 18 mai 2012, București, Centrul de conferinţe – Hotel Athenee Palace Hilton Moderator eveniment: SORIN FUSEA – Președintele Asociației Naționale a Specialiștilor în Achiziții SUNT INVITAȚI • VARUJAN VOSGANIAN – Președinte Comisia Economică, Industrii şi Servicii, Senatul României; • RĂZVAN-HORAȚIU RADU – Subsecretar de Stat Ministerul Afacerilor Europene – Agent Guvernamental; • MIHAI PRISĂCARIU – Director General al Unităţii Centrale de Coordonare a Parteneriatului Public-Privat din cadrul Guvernului României (U.C.C.P.P.P.); • BOGDAN LEHEL LORAND – Preşedintele Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (C.N.S.C.); • VERGINIA VEDINAȘ – Prof. Univ. Dr. Universitatea București; • CORNELIU BURADA – Director General Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publ (A.N.R.M.A.P.); • ADRIAN MORARU – Director Adjunct Institutul pentru Politici Publice; • VIOREL PÂRVU – Consilier de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice (C.N.S.C.); • SILVIANA SIMION – Expert în lansarea procedurilor de achiziţie publică prin S.E.A.P.(A.N.R.M.A.P); • DANIELA CIOCHINĂ – Lector Dr. Universitatea București; • ADRIAN CEPARU – Avocat, Specialist litigii în achiziţii publice; • FLORIN IRIMIA – Avocat, Specialist litigii în achiziţii publice; • ECATERINA MILICA DOBROTĂ – Consilier al Unității pentru Coordonarea și Verificarea Achizițiilor Publice (U.C.V.A.P.); • GHEORGHE CAZAN – Specialist, practician în achiziţii publice; • SZABO BARNA – Specialist, practician în achiziţii publice; Din tematica abordărilor vă prezentăm: • Arbitrii pieței de achiziții publice – Optimizarea activității de achiziții publice din perspectiva autoritățilorcontractante/ofertanți/perspective comune; • Ce urmează? – Reglementări ale viitoarelor Directive UE, cu impact asupra practicii în domeniul achizițiilor publice; • Regimul juridic al contractului de achiziție publică potrivit noului Cod civil; • Clarificarea vs. Modificarea documentației de atribuire. Efecte asupra procedurii în cauză; • Perspectiva Parteneriatului Public-Privat în România; • Motivaţie de anulare a procedurilor de atribuire pentru proiecte finanţate din instrumente structurale; • Problematica cu care se confruntă autoritățile contractante de la nivel central și local, în domeniul achizițiilor publice și propuneri de soluționare a acestora; • Eficientizarea și dezvoltarea rețelelor de comunicare cu Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice; • Aplicarea unitară a prevederilor legislației naționale și a Directivelor Europene în domeniul achizițiilor publice; • Noi reguli în vigoare, în lansarea procedurilor de achiziţie publică prin S.E.A.P..Criterii de derulare a unei aplicații practice (on-line) de întocmire a unei documentaţii de atribuire.Utilizarea eficientă a S.E.A.P.ului; • Metode de îmbunătățire a funcționării structurilor cu atribuții în verificarea documentațiilor de atribuire (ex-ante) și a modului de atribuire a contractelor de achiziție publică (ex-post); • Jurisprudența Curții Europene de Justiție în materia achizițiilor publice; Participarea la lucrările Conferinţei, se face în baza formularului de înscriere solicitat la tel. 031 428 37 35, în limita locurilor disponibile. Înregistrarea se face până la data de 14 mai 2012. Contacte: Director eveniment – Nadina COJOCARU – 0753.025.978 Coordonator – Andrei NECHITA – 0753.025.984 Mail – office@revista-achizitii.ro Website – www.revista-achizitii.ro ]]>

Leave a Reply