Achizițiile publice online și utilizarea mijloacelor electronice în Strategia națională privind achizițiile publice (II)

La punctul G al Strategiei intitulat Sporirea capacității autorităților contractante în utilizarea procedurilor on-lines-a prevăzut că un nou sistem electronic destinat achiziţiilor electronice (SICAP) va fi lansat cu scopul de a facilita activitatea autorităților contractate în procesul organizării și funcționării achizițiilor publice și în egală măsură accesul și participarea operatorilor economici la aceste proceduri prin adoptarea în primul rând a unor modalități accesibile de aplicare și o abordare mai ușoară și funcțiuni ale sistemului explicative/intuitive.

În sensul ducerii la bun sfârșit a celor propuse s-a lansat Proiectul SICAP care are ca scop, printre altele, creșterea ușurinței în utilizare, atât pentru companii și autoritățile contractante, prin creșterea flexibilității și modularităţii, prin implementarea de filtre de căutare sensibile (definite de utilizatori), prin implementarea de notificări automate și prin crearea de posibilități de căutare avansată și de raportare a informațiilor publice. În special noul sistem SICAP va urmări punerea în aplicare a tuturor recomandărilor descrise în documentul Comisiei Europene intitulat Golden Book on Eprocurement și se va asigura că nu există bariere de ordin financiar sau tehnic care să limiteze accesul companiilor străine la piața românească de achiziţii.

Ca orice alt sistem informatic, acesta poate fi util doar dacă se acordă o atenție deosebită (…) operaționalizării sistemului pentru a permite extragerea de date relevante și de indicatori cheie de performanță, pentru a putea monitoriza sistemul de achiziţii şi semnala orice comportament neconform neadecvat.

Viitorul SICAP este conceput într-un mod în care permite o tranziție lină in viitor la achiziţii publice realizate integral on-line (de la publicarea electronică a anunțurilor de participare,depunerea online a ofertelor şi atribuirea efectivă a contractului). SICAP va avea posibilitatea de a adăuga noi module funcţionale, cum ar fi de deschiderea electronică a ofertelor, facturarea electronică și plata.

The following content is accessible for members only, please sign in.
Loading…