Seminarii de diseminare a bunelor practici in domeniul achizitiilor – Fonduri Structurale

Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice anunță organizarea în cadrul proiectului “Sprijin pentru factorii implicați în gestionarea instrumentelor structurale în vederea optimizării sistemului de achiziții publice” finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2007-2013 a unei serii de evenimente care au ca principal scop diseminarea “Ghidului de bune practici în domeniul achizițiilor publice aferent proiectelor finanțate din instrumente structurale” în rândul beneficiarilor de proiecte finanțate din instrumente structurale.

Aceste întâlniri se vor desfășura sub forma unor seminarii al căror obiectiv îl reprezintă schimbul de experiență cu privire la cele mai bune practici în domeniul achizițiilor publice între persoanele implicate în procesul de achiziții publice pentru proiectele finanțate din instrumente structurale.

Seminariile se vor derula după următorul calendar:

  • 18 februarie 2014, Craiova

  • 20 februarie 2014, Sinaia

  • 25 februarie 2014, Iași

  • 4 martie 2014, Sibiu

  • 6 martie 2014 Cluj

  • 11 martie 2014, Timișoara

  • 18 martie 2014, Constanța

  • 20 martie 2014, București-Ilfov

Mai multe informatii…

]]>

Leave a Reply