ŞCOALA DE VARĂ 2011- EXPERT ACHIZIŢII ŞI INVESTIŢII PUBLICE

– curs de specializare certificat de Ministerul Muncii, Familiei şi Protectiei Sociale şi Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului – Parteneri pentru organizarea evenimentului: SCPA Ceparusi Irimia in parteneriat cu Expert Audit Group si Revista de achizitii

Locaţie: MAMAIA – Hotel Riviera ***
Perioada: 07-10 iulie 2011
Invitaţi:
  • Corneliu BURADA – Director General în cadrul A.N.R.M.A.P.
  • Gelu Cazan-consultant , Expert în Achiziţii Publice
  • Av. Adrian CEPARU – Specialist litigii în achiziții publice;
  • Av. Florin IRIMIA – Specialist litigii în achiziții publice;
  • Mihaela LUNGU – Șef Serviciu Achiziții în cadrul Consiliului Județean Constanța;
  • Szabo BARNA – Specialist, practician în achiziții publice.
TEMATICĂ  si NOUTĂŢI LEGISLATIVE Funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii – Ordonanța urgență Nr.52 din 08.06.2011, pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 . Formularele standard ale Procesului-verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor şi Raportului procedurii, aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii – Ordin Nr.302 din 01.06.2011. Metodologia de analiză a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii finanţate din instrumente structurale – Ordin Nr.301 din 01.06.2011. Sistemul achiziţiilor publice în România în noile condiţii legislative. Elaborarea programului anual al achiziţiilor publice – instrument managerial. Dosarul achiziţiei publice (documentaţia de atribuire, conţinut şi cerinţe: criterii de calificare şi selecţie; criterii de evaluare; documente şi formulare solicitate, fişa de date, caietul de sarcini; identificarea surselor de finanţare). Procedurile de achiziţii publice: stabilirea procedurii de atribuire a contractului, adecvată pentru diferite tipuri de contracte publice; reguli de participare la procedurile de atribuire – candidat/ofertant, asociat/subcontractant; riscurile în derularea procedurilor de achiziţii publice. Căi de evitare a contestaţiilor în procesul de achiziţie publică, modalitatea de soluţionare a contestaţiilor de către C.N.S.C.; evitarea încălcării prevederilor legislative privind achiziţiile. Parteneriatul Public – Privat. Sistemul electronic al achiziţiilor publice SEAP: publicarea anunţului/invitaţiei de participare în SEAP; proceduri speciale, catalogul electronic SEAP; pragul de 40% – modalităţi de atingere. Legea 278/2010 privind aprobarea OUG 76/2010 pentru modificarea şi completarea OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. Pe parcursul programului se vor aborda cu prioritate dificultăţile întâlnite în practică privind situaţii specifice apărute în domeniul achiziţiilor publice, în estimarea valorii contractelor atribuite, în asigurarea publicităţii, în derularea procedurii de achiziţii publice, în finalizarea procedurii şi monitorizarea contractelor. Termen de inscriere 1 iulie 2011 Mai multe informatii: http://www.eag.ro
]]>

Leave a Reply