Politica de reciprocitate în materie de achiziţii publice

Avocat Florin IRIMIA

Articol publicat în Revista de Achiziţii publice

Activitatea intensă a Comisiei Europene în domeniul achiziţiilor publice ne determină să revenim asupra prezentării politicilor sale cu prezentarea consultării publice lansate de către această instituţie în data 7 iunie 2011.

Consultarea în cauză are la bază Actul pentru o piaţă unică adoptat în aprilie 2011şi este  destinată autorităţilor publice, sectorului privat şi socieăţii civile şi are ca subiect o nouă politică referitoare la accesul la contractele de achiziţie publică. În acest sens, un chestionar online a fost pus la dispoziţia celor interesaţi şi va fi disponibil până în data de 2 august 2011. Răspunsurile oferite vor fi avute în vedere pentru elaborarea ulterioară a unor dispoziţii comunitare in materie de achiziţii publice.

Obiectivul urmărit de către Comisie este dublu: “ameliorarea condiţiilor de negociere a accesului la contractele publice a altor parteneri comerciali, astfel încât să se extindă oportunităţile de piaţă pentru întreprinderile din Uniunea Europeană” şi “să se definească în mod clar modalităţile de acces al furnizorilor stabiliţi în exteriorul UE la contractele de achiziţii publice europene”. Această provocare este de actualitate, având în vedere că deşi Uniunea Europeană favorizează o mai largă deschidere a pieţei, numeroase state terţe ezită să permită accesul societăţilor străine la achiziţiile lor publice. Astfel, anumite state au introdus şi menţinut măsuri protecţioniste exagerate, care limitează considerabil accesul întreprinderilor europene.

În timp ce în Uniunea Europeană, achiziţiile publice deschise ofertanţilor din ţările care au încheiat Acordul Organizaţiei Mondiale a Comerţului privind achiziţiile publice reprezenta 312 miliarde de euro, valoarea contractelor atribuite ofertanţilor străini nu depăşeşte 34 miliarde de euro pentru Statele Unite şi 22 miliarde de euro în Japonia.

În opinia noastră, pentru ca acest decalaj să fie recuperat, nu este suficientă politica de deschidere a Uniunii Europene ci este necesar un efort la nivel internaţional. Un rol important în acest sens îl poate avea Organizaţia Mondială a Comerţului care trebuie să urmeze modelul Comisiei Europene prin promovarea unor politici eficiente de deschidere a concurenţei internaţionale în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică.

]]>