Ordinul nr. 213/2014 privind asigurarea transparentei specificatiilor tehnice aferente achizitiilor publice centralizate – Lege5 Online

Ordinul nr. 213/2014 privind asigurarea transparentei specificatiilor tehnice aferente achizitiilor publice centralizate – Lege5 Online. Precizari importante: Art. 1 Specificaţiile tehnice din cadrul documentaţiilor de atribuire aferente procedurilor de achiziţii centralizate de medicamente, materiale sanitare, echipamente medicale, echipamente de protecţie, servicii, combustibili şi lubrifianţi pentru parcul auto vor fi postate pe site-ul Ministerului Sănătăţii la rubrica “Informare” – secţiunea “Noutăţi” şi la secţiunea “Achiziţii Publice”. Perioada de transparenţă este de 14 zile de la data publicării. Art. 4 La dezbaterile publice organizate pentru achiziţiile centralizate de medicamente, materiale sanitare, echipamente medicale, echipamente de protecţie, servicii, combustibili şi lubrifianţi pentru parcul auto vor participa: un reprezentant al Direcţiei achiziţii publice, experţi tehnici din comisia de întocmire a documentaţiei de atribuire, reprezentanţi desemnaţi ai comisiilor de specialitate, în funcţie de specificul fiecărei proceduri în parte, precum şi orice operator economic interesat.]]>

Leave a Reply