Ghid practic pentru consolidarea cooperării interinstituționale în vederea identificării timpurii și prevenirii riscurilor de fraudă cu fonduri europene în procedurile de achiziție publică | IPP

Ghidul, disponibil în limba română la: Ghid pentru autoritati, respectiv în limba engleză la: Guide for public authorities, se adresează în principal autorităților cu rol de management și control în proiectele cu finanțare din fonduri structurale – Autoritățile de Management, Organismele Intermediare, Autoritatea de Audit, Autoritatea de Certificare și Plată, Departamentul pentru Lupta Anti-fraudă, dar și altor agenții cu rol de supraveghere și control (ex: Agenția Națională de Integritate, noua Agenție Națonală de Achiziții Publice),  scopul materialului fiind acela de a furniza informații cu privire la categoriile de situații (în principal achiziții publice) cel mai expuse riscului de neregulă și ulterior de fraudă în proiectele cu finanțare din fonduri europene.

Ghidul își propune să vină în completarea actualelor prevederi legislative referitoare la sisteme și indicatori de fraudă prevăzute în HG nr. 875/2011 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europenecu recomandări concrete de consolidare a sistemului actual de management și control din perspectiva identificării acelor zone care sunt cel mai expuse riscurilor de neregulă/fraudă și concentrării eforturilor în aceste zone.

Acest Ghid practic face parte din proiectul Effective coordination of control systems for preventing fraud with Structural Funds in New EU Member States, implementat de Institutul pentru Politici Publice (IPP) și finanțat prin programul HERCULE III – 2014 – LEGAL TRAINING AND STUDIES al Oficiului European pentru Luptă Anti-Fraudă din cadrul Comisiei Europene.

Pentru mai multe informatii deschideti linkurile: Ghid practic pentru consolidarea cooperării interinstituționale în vederea identificării timpurii și prevenirii riscurilor de fraudă cu fonduri europene în procedurile de achiziție publică | IPP.

]]>