Curs de achizitii publice – 10 septembrie/10 octombrie 2016

Asociația Experților în Achiziții – AEXA organizează:

Curs achiziții publice – noutăți legislative 2016

Perioada de derulare: 10 septembrie – 10 octombrie 2016.

Tematica generală:

–           Modificările aduse de noua legislație a achizițiilor publice/achizițiilor sectoriale/concesiunilor;

          Sistemul de remedii și căi de atac în achiziții publice.

Sesiunile de curs online vor fi structurate pe subiecte punctuale (Achiziția directă, Strategia de contractare, DUAE, funcționarea SEAP – noutăți și detalii tehnice) în funcție de interesul și solicitările participanților. 

Metodologie:

Cursul este susținut doar online. Participanții se înscriu în platforma de curs litc.eu.com:888 urmând a primi acces la temele cursului. Parcurgerea fiecărei teme este la latitudinea participantului, acesta având acces oricând la materialele de curs.

Pe durata cursului se asigură 8 ore/zi asistență tehnică pentru accesarea platformei și a materialelor de curs dar și 3 ore/zi asistență pedagogică reprezentând răspunsuri la întrebările ridicate de materialele prezentate sau detalierea ideilor și opiniilor exprimate de lectori.

Accesul la materialele bibliografice este asigurat pe toată perioada de derulare a cursului și pentru o perioadă de 3 luni după terminarea acestuia.

Participanții beneficiază de materiale în format .pdf (legislație, comentarii, articole), prezentări .ppt, prezentări și cursuri video (cursuri și seminarii online înregistrate cu lectorii AEXA).

Cursul se finalizează cu un examen de verificare a competențelor care este sub formă de grilă cu o singură variantă de răspuns și cu timp de examinare limitat la 3 ore.

Prețul cursului este de 600 lei. Pentru membrii AEXA cu drepturi depline prețul este de 400 lei. Membri simpli pot achita 500 lei și pot beneficia de reducerea de 200 de lei dacă achită cotizația de 100 lei/12 luni pentru a deveni membri cu drepturi depline.

Detalii suplimentare privind înregistrarea participanților, subiectele abordate, lectorii invitați, etc. vor fi publicate în timp util pe paginile de internet AEXA și ale partenerilor acesteia sau vor fi furnizate pe adresa office@aexa.eu.

Nota: Se eliberează certificat de asistență la curs doar celor care susțin examenul final, participanții care obțin peste 5 la acest examen vor obține diplomă din partea Asociației AEXA iar cei care vor obține peste nota 8 la examenul final vor primi scrisoare de recomandare din partea lectorilor AEXA.

  Inscrierile se fac pe pagina: http://www.avocat-achizitii.com/cursuri-pentru-practicieni-in-achizitii-publice/#!event/2016/9/10/curs-achizitii-publice-septembrie-octombrie-2016 ]]>