Conferinta internationala privind Parteneriatul Public Privat – Finantarea privata a Investitiilor Publice

Societatea de Avocaţi Ceparu şi Irimia are deosebita plăcere de a găzdui a Doua Ediţie a Conferinţei Internaţionale privind Parteneriatul Public-Privat, cu titlul Finanţarea Privată a Investiţiilor Publice, eveniment ce se înscrie pe linia dezbaterilor publice asupra modalităţilor de promovare a proiectelor de investiţii publice în România. Astfel, în data de 27 septembrie 2011 la Hotel JW Marriott din Bucureşti, vom analiza, împreună cu o serie de invitaţi de prestigiu din ţară şi din străinătate, oportunităţile de investiţii publice în regim de parteneriat public-privat/concesiune de lucrări publice/servicii şi perspectivele din domeniul finanţării proiectelor de infrastructură în România. Acest eveniment, ce vine în continuarea dezbaterilor organizate în 2010 de Societatea de Avocaţi Ceparu şi Irimia, reprezintă o nouă oportunitate de a analiza conceptul de parteneriat public-privat/concesiune de lucrări publice şi servicii din perspectivă juridică, tehnică şi financiară, în raport de ultimele evoluţii economice din Uniunea Europeană şi din plan internaţional. În acelaşi timp, se doreşte identificarea opţiunilor şi instrumentelor concrete pe care autorităţile publice centrale şi locale le au la dispoziţie pentru a dezvolta şi implementa proiecte de acest tip. Accentul pe instrumentele alternative de finanţare a infrastructurii publice vine în întâmpinarea dorinţelor autorităţilor contractante de la nivel local şi central de a depăşi constrângerile bugetare actuale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare la nivel naţional şi european. La conferinţă vor participa, în calitate de lectori, Dl. Varujan VOSGANIAN- Senator, Preşedinte Comisia economică, industrii şi servicii din Senat, Dl. Vasile PUŞCAŞ- Prof. univ. dr., Institutul de Studii Internaţionale, Cluj-Napoca, Dl. Gilles GUGLIELMI- Prof. univ. dr., Universitatea Paris Panthéon- Assas, Dl. Ralf von AMELN- Prof. univ. dr., Universitatea Frankfurt, Dl. Claude MÉNARD- Prof. univ. ec., Universitatea Paris Panthéon-Sorbonne, Dl. Martin DARCY- expert PPP, Marea Britanie, avocaţi din cadrul Societăţii de Avocaţi Ceparu şi Irimia, reprezentanţi ai băncilor, ai autorităţilor publice, ai potenţialilor investitori, consultanţi de renume. Societatea de Avocaţi Ceparu şi Irimia invită pe toţi cei interesaţi de subiectul conferinţei să participe activ la prezentările şi dezbaterile ce vor avea loc în data de 27 septembrie 2011, între orele 8.30 şi 17.00. Pentru informaţii suplimentare legate de această conferinţă, vă stăm la dispoziţie pe adresa de e-mail: office@ceparu-irimia.ro. Vă rugăm să confirmaţi participarea la conferinţă până la data de 22.09.2011 (intrarea este gratuită, în limita locurilor disponibile). Cu deosebită consideraţie, Societatea de Avocaţi Ceparu şi Irimia]]>

Finantarea afacerilor – Fonduri Europene

Finantarea afacerii 1.        Documentare proiecte de finatari nerambursabile:

 • Programe comunitare in diverse domenii de activitate si pe Tipuri de Fonduri Structurale.
 • Programe operationale si Instrumente structurale
 • Etape necesare pentru accesarea fonduri europene de finantare
 • Programe de finantare active in anul in curs si termenele limita de depunere a proiectelor
 • Mecanisme de accesare a fondurilor europene
2.        Pregatirea Cererilor de Finantare
 • Planificarea strategica si importanta ei – modele de plan strategic
 • Grile de evaluare pentru alegerea programelor de finantare
 • Planificarea financiara, cerintele financiare pentru solicitantul de fonduri, eligibilitatea solicitantului
 • Eligibilitate IMM-uri pentru obtinerea de fonduri europene
 • Modalitati de identificare si verificare a potentialilor parteneri in proiect
 • Stabilirea rolului unui partener intr-un proiect
 • Cum alegem un proiect de finantare, criterii de evaluare a proiectelor
 • Surse alternative de finantare a unui proiect
 • Credite pentru IMM-uri
 • Caracteristicile unui proiect determinat
 • Lista finantatorilor si criteriile de evaluare ale acestora
 • Linii de finantare active pe piata europeana
 • Fise de aplicatii
3.        Derularea si supervizarea proiectelor
 • Monitorizarea derularii proiectului, relatia cu finantatorul, criterii cantitative si calitative
 • Proceduri de formare a echipei, de lucru in echipa – fise de post, rapoarte de activitate, organigrama etc.
 • Modele de contracte agreate de finantatori
 • Formulare-tip pentru raportarea catre finantator
 • Liste de proiecte similare aprobate
 • Modele pentru completarea elementelor cererii de finantare
 • Modele de completare a bugetului proiectului
 • Modele de completare a matricei logice a proiectului
 • Auditul financiar, alegerea auditorului si reguli de auditare
4.        Raportarea catre finantatori
 • Alcatuirea rapoartelor narative si financiare, conditii specifice, termene
 • Documentatia atasata rapoartelor
5.        Sustenabilitatea proiectului
 • Documentatii necesare
 • Publicitatea proiectului
Consultanta fonduri structurale Fonduri structurale in urmatoarele domenii:
 • Dezvoltarea resurselor umane
 • Structuri regionale/locale de sprijinire a afacerilor
 • Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii serviciilor locale
 • Reabilitarea / modernizarea/ dezvoltarea infrastructurii educationale
 • Dezvoltarea turismului regional si local
 • Valorificarea resurselor turistice naturale cu respectarea cerintelor dezvoltarii durabile
Consultanta pentru realizarea de proiecte finantabile:
 • Pregatirea cererii de finantare
 • Derularea si supervizarea managementului de proiect
 • Raportarea catre finantatori
 • Eligibilitatea proiectelor
]]>