Seminar de Achizitii publice-Zalau

Dintre organizatori mentionam: SCPA Ceparu si Irimia, Bursa Română de Mărfuri Terminal Cluj etc. Conferinta se va derula pe parcursul zilei de marti,  29 noiembrie 2011, intre orele 9.30- 15.30. In zilele urmatoare vom posta informatii cu privire la programul, locatia evenimentului si conditiile de participare. Echipa SCPA Ceparu si Irimia]]>

Seminar de Achizitii publice-Calarasi

11 noiembrie 2011, Seminar de achizitii publice adresat in principal autoritatilor publice si operatorilor economici din judetul Calarasi. Evenimentul reprezinta o oportunitate pentru a analiza din perspectiva juridica, tehnica si economica urmatoarele subiecte : –          Noutatile legislative in domeniul achizitiilor publice ; –          Etapele derularii procedurii de atribuire a contractelor de achizitie publica; –          Managementul riscurilor in achizitiile publice : solutii de evitare si de minimalizare a consecintelor acestora ; –          Solutionarea contestatiilor in materie de achizitii- prezentare de cazuri practice ; –          Dezbateri si raspunsuri la intrebarile participantilor. Precizam ca intervenientii la seminar vor fi avocati ai Societatii de Avocati « Ceparu si Irimia » si consultanti de renume in domeniul achizitiilor publice. Participarea la conferinta este gratuita, toate costurile privind organizarea evenimentului (locatie eveniment, materiale de prezentare, servicii de catering) vor fi suportate de organizatori. Persoanele interesate de participare pot solicita detalii privind evenimentul si se pot inscrie prin transmiterea unei solicitari la adresa de email florinirimia@ceparu-irimia.ro.]]>

FORUMUL NATIONAL DE ACHIZITII PUBLICE

Cursuri si conferinte achizitii publice Societatea de avocaţi Ceparu si Irimia, partener eveniment, va invită la “FORUMUL NAŢIONAL DE ACHIZIŢII PUBLICE – Sistemul achiziţiilor publice, între reglementări actuale şi proiecte legislative“, organizat de EAG Expert Audit Group şi Revista de Achiziţii Publice. Data: 14 OCTOMBRIE  2011, Bucureşti • Centrul de conferinţe – Hotel Athenee Palace Hilton Scopul organizării acestui eveniment îl constituie schimbul de concepte și opinii între participanţi și specialiștii prezenţi cu privire la activitatea de atribuire a contractelor de achiziţie publică. Invitaţia se adresează: reprezentanţilor autorităţilor publice centrale și locale, reprezentanţi ai agenţiilor și autorităţilor guvernamentale, consultanţi, reprezentanţi ai operatorilor economici, juriști și avocaţi, experţi și manageri implicaţi în problematica achiziţiilor și investiţiilor publice. INVITAŢI : *     Cristina TRĂILĂ – Preşedinte Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice (A.N.R.M.A.P.); *     Bogdan Lehel Lorand – Președintele  Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (C.N.S.C.); *     Corneliu BURADA – Director general Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice (A.N.R.M.A.P.); *     Silviana SIMION – Expert în lansarea procedurilor de achiziţie publică prin S.E.A.P. (A.N.R.M.A.P); *     Septimiu STOICA – Președinte Bursa Română de Mărfuri; *     Antoaneta CHIOREAN – Director general adjunct în cadrul U.C.V.A.P.; *     Maria BOJEŞTEANU, Consilier superior în cadrul Ministerului Finantelor Publice – U.C.V.A.P.; *     Szabo BARNA – Specialist, practician în achiziţii publice; *     Adrian CEPARU– Avocat specializat în litigii specifice achiziţiilor publice; *     Florin IRIMIA- Avocat specializat în litigii specifice achiziţiilor publice. Temele care vor fi abordate: – Strategia și cadrul legislativ aplicabil achiziţiilor publice. Analiza şi practica sistemului actual; – Noutăţile legislative în domeniul atribuirii contractelor de achiziţii publice; – Atribuirea contractelor de achiziţii publice – practici frecvente, criterii de atribuire și excepţii; achiziţii eficiente pentru autorităţi și pentru operatorii economici; – Elaborarea ofertelor de către operatorii economici care participă la atribuirea contractelor de achiziţie publică; – Relaţia autorităti contractante – operatori economici, în diverse etape:Organizarea si aplicarea procedurilor/ derularea contractelor (obligaţii/ garanţii/modificări, suplimentări/ documente constatatoare); – Administrarea contractelor de achiziţie publică. Problematica transparenţei și publicităţii în domeniul achiziţiilor publice; – Accesul la justitie al operatorilor economici; – Gestionarea litigiilor de către autorităţile contractante; – Rolul și realizările C.N.S.C. în sistemul românesc de achiziţii publice; – Rolul și atribuţiile U.C.V.A.P. în cadrul sistemului de achiziţii publice și principalele neconformităţi întâlnite în cadrul procedurilor de achiziţii publice; – Îmbunătăţirea comunicării dintre autorităţile contractante și operatorii economici pentru evitarea contestaţiilor; – Etica în achiziţiile publice si bunele practici din ţările UE în atribuirea contractelor de achiziţie publică. Participarea la lucrările FORUMULUI, se face în baza formularului de înscriere solicitat la tel. 031 428 37 35, 0234 313 320 sau prin email: office@eag.roPentru informaţii suplimentare, puteţi contacta organizatorii la numerele de telefon menţionate sau vizitaţi pagina www.eag.ro. ]]>

Conferinte achizitii publice: Achizitiile publice finantate din fonduri europene – solutia dezvoltarii locale

SCPA Ceparu si Irimia in parteneriat cu EAG Expert Audit Group si Revista de Achizitii Publice organizeaza o serie de conferinte pe tema achizitiilor publice finantate din fonduri europene. Vor participa avocati experti din cadrul societatii noastre dar si specialisti ANRMAP, CNSC etc. Calendarul acestor conferinte este urmatorul: 29 august 2011 – Cluj Napoca , Sala de Conferinţe Hotel Opal **** (inscrieri pana in 28.08.2011) 07 septembrie  2011 – MAMAIA  , Sala de Conferinţe – Hotel COMANDOR (inscrieri pana in 03.09.2011) 21 SEPTEMBRIE   2011 – IAŞI, Sala de Conferinţe Hotel MOLDOVA (inscrieri pana in 16.09.2011) 05 OCTOMBRIE  2011 – PITESTI, Sala de Conferinţe – Hotel IAKI  **** (inscrieri pana in 29.09.2011) 19 OCTOMBRIE  2011 – TIMIŞOARA, Sala de Conferinţe Hotel CONTINENTAL   **** (inscrieri pana in 15.10.2011) Temele de discutie: • Criterii de calificare, selecție și evaluare, reglementări generale privind achizitiile publice și specifice proiectelor cu finanțare nerambursabilă. • Schimbările legislative în achizițiile publice, factor perturbator în accesarea fondurilor europene. • Noile reglementări legislative în domeniul verificării ex-ante a achizițiilor publice – UCVAP. • Infracțiuni în materia achizițiilor publice. • Rolul autorității contractante în depistarea ofertelor trucate prezentate în procedurile de achiziție publică. • Conflictul de interese. • Soluţionarea contestaţiilor cazuri speţe, propuneri (cazuri , speţe şi propuneri pentru o legislaţie mai eficientă). • Gestionarea litigiilor în procedurile de achiziție publică . • Riscuri identificate în domeniul achizițiilor publice în procesul certificării cheltuielilor declarate către comisia europeană – OIR. Participarea la lucrările conferinţei, se face în baza formularului de înscriere solicitat la tel. 031 428 37 35, în limita locurilor disponibile. Înregistrarea se face până la data de 16 SEPTEMBRIE 2011. Director eveniment: Nadina COJOCARU : 0753- 053 978 . AGENDA: 08:30 – 09:00 Înregistrarea participanţilor 09:00 – 09:30 Deschiderea lucrărilor conferinţei 09:30 – 11:00 Sesiunea de prezentare legislativă 11:00 – 11:30 Coffee break 11:30 – 13:30 Sesiunea de lucrări 13:30 – 14:15 Lunch 14:15 – 17:00 Sesiunea de lucrări. Dezbateri. Workshop-uri. Va asteptam! Echipa SCPA Ceparu si Irimia]]>

Cursuri achizitii publice

REVISTA DE ACHIZIȚII PUBLICE organizează CONFERINȚA ANUALĂ DE ACHIZIȚII PUBLICE, ediția a IV-a ce se va desfășura în perioada 06 – 07 mai 2010 la Institutul Național de Statistică, București. Evenimentul vizează participarea managerilor instituțiilor publice și administrației locale, angajații din cadrul departamentelor de achiziții publice, reprezentanții ofertanților, juriști și avocați, experți și manageri, implicați în domeniul achizițiilor publice. În cadrul conferinței se va aborda cu prioritate contextul actual al eficienţei, integrităţii şi transparenţei sistemului de achiziţii publice din România având în vedere rolul major al acestuia în economie. Dezbaterile din cadrul evenimentului vor explora volumul tranzacţiilor şi interacţiunea directă între sectoarele public și privat, vor merge mai departe cu preocuparea permanentă pentru funcţionalitatea și performanţa sistemului, vor atinge sensibilitatea domeniului referitor la corupţie. În urma conferinței se vor contura idei viabile care pot duce la îmbunătățirea sistemului de achiziții. Pentru oferta completă/formular de participare relații la tel 031 428 37 35 sau email office@revista-achizitii.ro. Coordonator acțiune: Carmen ȘERBĂNOIU, tel: 0753 025 991]]>

Conferinte si cursuri viitoare

26-27 aprilie 2010 – TAIEX – Comisia Europeana in colaborare cu Consiliul Judetean Braila. Achizitii publice – Lector Av. Adrian CEPARU, Av. Florin IRIMIA 28-29 aprilie 2010 – TAIEX – Comisia Europeana in colaborare cu Consiliul Judetean Galati. Achizitii publice – Lector Av. Adrian CEPARU, Av. Florin IRIMIA 6-7 mai  2010 – Conferinta anuala de achizitii publice, Institutul National de Statistica Lectori: Av. Adrian CEPARU, Av. Florin IRIMIA. aprilie 2010 – Cursuri de perfectionare continua a avocatilor, organizate de Baroul Bucuresti. Lectori Av. Adrian Ceparu, Av. Florin Irimia, Av. Paula Neciu, Av. Beatrice Ilioiu – SCPA Ceparu si Irimia]]>