Construirea de sisteme TIC deschide pentru o utilizare eficienta a standardelor in achizitii publice – EUR-Lex – 52013DC0455 – EN – EUR-Lex

COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR

Împotriva blocajelor: construirea de sisteme TIC deschise printr-o utilizare mai eficientă a standardelor în achizițiile publice

(Text cu relevanță pentru SEE)

1.           Introducere

Multe organizații sunt „blocate” în sistemele lor TIC deoarece informațiile detaliate cu privire la modul în care funcționează sistemul sunt disponibile numai pentru furnizor, astfel că, atunci când acestea trebuie să cumpere componente sau licențe noi, doar furnizorul respectiv le poate oferi. Această lipsă de concurență duce la creșterea prețurilor și aproximativ 1,1 miliarde EUR se pierd în mod inutil anual doar în sectorul public[1].

Îmbunătățirea utilizării unor standarde care să permită concurenților să ofere soluții alternative va diminua blocajele și va spori concurența, ceea ce va duce la scăderea prețurilor și la o posibilă creștere a calității. Acest lucru se datorează faptului că standardele determină elementul cheie al unei tehnologii și asigură condiții de egalitate pentru toți furnizorii de TIC[2]. Mai mulți furnizori vor putea să depună oferte pentru invitațiile de participare la licitație pentru sisteme bazate pe standarde, ceea ce va duce la o mai mare concurență și la o mai mare varietate a opțiunilor.

Agenda Digitală pentru Europa[3] a identificat blocajele ca fiind o problemă, iar Acțiunea 23 din Agendă reprezintă un angajament de a oferi orientări cu privire la legătura dintre standardizarea TIC și achizițiile publice pentru a ajuta autoritățile publice să folosească standarde în vederea promovării eficacității și a diminuării blocajelor. În acest scop, prezenta comunicare este însoțită de un ghid practic privind o mai bună utilizare a standardelor în cadrul procedurilor de achiziție, în special în sectorul public.

Mai mult: EUR-Lex – 52013DC0455 – EN – EUR-Lex.]]>

Leave a Reply