Revista AEXA – numar Februarie

Revista AEXA – Publicația experților în achiziții publice și fonduri europene

Cuprinsul numărului Februarie 2016

Editorial

Despre (in)coerența legislației privind achizițiile publice și (in)consecvența politicilor publice în România  – Florin IRIMIA – Expert achiziții publice AEXA

Studii și Opinii 

Achizițiile directe în cadrul Proiectului de Norme metodologice pentru aplicarea legii privind achizițiile publice  – Gheorghe CAZAN – Expert achiziții publice AEXA

Eliminarea ofertelor anterior finalizării evaluării  – Ecaterina Milica DOBROTĂ – Expert Achiziții Publice, Vice-Președinte AEXA

Consultarea pieței, componentă a planificării și pregătirii achiziției  publice – Daniel JURJ – Expert Achiziții Publice AEXA

Spețe și Jurisprudență 

Condiție de participare care impune ofertanților și subcontractanților lor să se angajeze să plătească un salariu minim personalului care execută prestațiile ce fac obiectul unui contract de achiziții publice – Speță identificată de Av. Florin IRIMIA – Expert achiziții Publice AEXA

Analize și Comentarii

Prevederi ale Strategiei pentru consolidarea administraţiei publice 2014-2020, cu referire la achizițiile publice – Daniel JURJ – Expert Achiziții Publice AEXA

Noutăți Achiziții Publice 

Noutăți Februarie 2016

Hotărârea Guvernului nr. 66/2016 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 925/2006

Proiectul privind normele metodologice de aplicare a legii privind achizițiile publice

Proiectele de legi publicate pe siteul Agenției Naționale pentru Achiziții publice – www.anrmap.ro

Proiect Lege privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii

Proiect Lege privind achiziţiile sectoriale

Proiect Lege privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică și a contractelor de concesiune și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor

Proiect Lege privind achiziţiile publice

Corecțiile Financiare – practică judiciară comentată 

Corecții Financiare – Responsabilul Tehnic cu execuția autorizat. Cerință de calificare restrictivă vs cerință de calificare legală – Petre TĂNASE – Expert corecții financiare AEXA

Semnarea contractului de achiziție publică. Consecințe juridice în cazul în care instanța de judecată modifică decizia pronunțată de CNSC care a confirmat legalitatea actelor emise de autoritățile contractante în perioada de evaluare a ofertelor – Petre TĂNASE – Expert corecții financiare AEXA – Cornelia Andreiana – Avocat Expert Achizitii Publice si membru AEXA

Corecțiile financiare aplicate achizițiilor publice finanțate din fonduri externe nerambursabile – soluții de simplificare legislativă – Mircea CÂRLAN – Expert Achiziții Publice AEXA

Noutăți Fonduri Europene 

Știri și sinteze – Dana Mocanu – Expert accesare fonduri europene AEXA

AEXA – Puncte de  vedere și Măsuri organizatorice

Observații formulate de Asociația experților în achiziții (AEXA) la Proiectul – Norme metodologice de aplicare a legii privind Achiziţiile publice

AEXA – Cursuri și Formare profesională

Asociația Experților în Achiziții – AEXA recomandă:

PLAN – Procurement Law Academic Network

Revista AEXA este oferită gratuit membrilor cu drepturi depline AEXA (MDD). Pentru înscrieri în asociația AEXA vizitați www.aexa.eu

]]>

Seminar online – Proiectul normelor metodologice de aplicare a legii privind achizițiile publice

Asociatia Expertilor in Achizitii – AEXA in parteneriat cu SCPA Ceparu si Irimia organizeaza prima dezbatere publica online – Proiectul normelor metodologice de aplicare a legii privind achizitiile publice. Intrucat 2015 a insemnat pentru AEXA acceptarea ca noi membri a peste 100 de persoane, consideram ca acest tip de dezbateri trebuie sa fie periodice intrucat au ca rol atat informarea membrilor, a persoanelor interesate cat si consultarea publicului interesat de domeniul achizitiilor publice. In acest sens, AEXA in parteneriat cu organizatii similare, societati profesionale dar si institutii din domeniul achizitiilor publice, isi propune sa organizeze cel putin lunar astfel de evenimente care se vor transmite gratuit online, vor fi inregistrate si vor putea fi accesate de membri cu drepturi depline AEXA. Pentru mai multe informatii dar si inscrieri, va invitam sa faceti click aici.Asociatia Expertilor in Achizitii – AEXA in parteneriat cu SCPA Ceparu si Irimia organizeaza prima dezbatere publica online – Proiectul normelor metodologice de aplicare a legii privind achizitiile publice. Intrucat 2015 a insemnat pentru AEXA acceptarea ca noi membri a peste 100 de persoane, consideram ca acest tip de dezbateri trebuie sa fie periodice intrucat au ca rol atat informarea membrilor, a persoanelor interesate cat si consultarea publicului interesat de domeniul achizitiilor publice. In acest sens, AEXA in parteneriat cu organizatii similare, societati profesionale dar si institutii din domeniul achizitiilor publice, isi propune sa organizeze cel putin lunar astfel de evenimente care se vor transmite gratuit online, vor fi inregistrate si vor putea fi accesate de membri cu drepturi depline AEXA. Pentru mai multe informatii dar si inscrieri, va invitam sa faceti click aici.Asociatia Expertilor in Achizitii – AEXA in parteneriat cu SCPA Ceparu si Irimia organizeaza prima dezbatere publica online – Proiectul normelor metodologice de aplicare a legii privind achizitiile publice. Intrucat 2015 a insemnat pentru AEXA acceptarea ca noi membri a peste 100 de persoane, consideram ca acest tip de dezbateri trebuie sa fie periodice intrucat au ca rol atat informarea membrilor, a persoanelor interesate cat si consultarea publicului interesat de domeniul achizitiilor publice. In acest sens, AEXA in parteneriat cu organizatii similare, societati profesionale dar si institutii din domeniul achizitiilor publice, isi propune sa organizeze cel putin lunar astfel de evenimente care se vor transmite gratuit online, vor fi inregistrate si vor putea fi accesate de membri cu drepturi depline AEXA. Pentru mai multe informatii dar si inscrieri, va invitam sa deschideti urmatorul link:http://www.avocat-achizitii.com/cursuri-pentru-practicieni-in-achizitii-publice/#!event/2016/1/22/proiectul-normelor-metodologice-de-aplicare-a-legii-privind-achizi-539-iile-publice.

]]>

Proiectul privind normele metodologice de aplicare a legii privind achiziţiile publiceProiectul privind normele metodologice de aplicare a legii privind achiziţiile publiceProiectul privind normele metodologice de aplicare a legii privind achiziţiile publice

Asociatia Expertilor in Achizitii AEXA anunta publicarea Proiectului norme metodologice de aplicare a legii privind achiziţiile publice. Documentul poate fi consultat in integralitate prin consultarea paginii de internet:

http://www.anrmap.ro/documents/10180/0/1Proiect+Norme_AP_clasic_clean_final+%283%29.pdf/fbee12b1-76b0-4d63-a5b8-aaf9dbbfffaf

AEXA invita membrii sai precum si pe orice persoana interesata sa participe in mod efectiv la procesul de consultare publica prin transmiterea la adresa de email office@aexa.eu a eventualelor observatii/sugestii de modificare a proiectului de act normativ sus-mentionat. AEXA va centraliza observatiile primite si, avand in vedere calitatea de asociatie profesionala reprezentativa in domeniul achizitiilor publice, vom transmite respectivele observatii initiatorilor proiectului legislativ astfel incat forma finala a normelor de aplicare in discutie sa reprezinte un instrument de lucru adecvat, simplu si eficient pentru toti actorii sistemului de achizitii publice din Romania.Asociatia Expertilor in Achizitii AEXA anunta publicarea Proiectului norme metodologice de aplicare a legii privind achiziţiile publice. Documentul poate fi consultat in integralitate prin consultarea paginii de internet:

http://www.anrmap.ro/documents/10180/0/1Proiect+Norme_AP_clasic_clean_final+%283%29.pdf/fbee12b1-76b0-4d63-a5b8-aaf9dbbfffaf

AEXA invita membrii sai precum si pe orice persoana interesata sa participe in mod efectiv la procesul de consultare publica prin transmiterea la adresa de email office@aexa.eu a eventualelor observatii/sugestii de modificare a proiectului de act normativ sus-mentionat. AEXA va centraliza observatiile primite si, avand in vedere calitatea de asociatie profesionala reprezentativa in domeniul achizitiilor publice, vom transmite respectivele observatii initiatorilor proiectului legislativ astfel incat forma finala a normelor de aplicare in discutie sa reprezinte un instrument de lucru adecvat, simplu si eficient pentru toti actorii sistemului de achizitii publice din Romania.Asociatia Expertilor in Achizitii AEXA anunta publicarea Proiectului norme metodologice de aplicare a legii privind achiziţiile publice. Documentul poate fi consultat in integralitate prin consultarea paginii de internet:

http://www.anrmap.ro/documents/10180/0/1Proiect+Norme_AP_clasic_clean_final+%283%29.pdf/fbee12b1-76b0-4d63-a5b8-aaf9dbbfffaf

AEXA invita membrii sai precum si pe orice persoana interesata sa participe in mod efectiv la procesul de consultare publica prin transmiterea la adresa de email office@aexa.eu a eventualelor observatii/sugestii de modificare a proiectului de act normativ sus-mentionat. AEXA va centraliza observatiile primite si, avand in vedere calitatea de asociatie profesionala reprezentativa in domeniul achizitiilor publice, vom transmite respectivele observatii initiatorilor proiectului legislativ astfel incat forma finala a normelor de aplicare in discutie sa reprezinte un instrument de lucru adecvat, simplu si eficient pentru toti actorii sistemului de achizitii publice din Romania.

]]>

Ghid practic pentru beneficiarii proiectelor cu finanțare din fonduri europene structurale și de investiții în vederea prevenirii apariției neregulilor/fraudelor | IPP

Ghidul, disponibil în limba română la: Ghid pentru beneficiari respectiv în limba engleză la: Guide for beneficiaries se adresează în principal beneficiarilor de proiecte cu finanțare din fonduri europene (entități publice și private),  scopul materialului fiind acela de a contribui cu informații și recomandări utile cu privire la asigurarea unei bune gestiuni financiare a fondurilor și măsuri de prevenire a apariției neregulilor și suspiciunilor de fraudă în managementul acestor finanțări.

Ghidul își propune să vină în completarea actualelor prevederi legislative care prevăd drepturile și obligațiile beneficiarilor de fonduri europene prevăzute în OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene, respectiv în H.G. nr. 85/2011 privind normele metodologice de aprobare a Ordonanței cu modificările și completările ulterioare, cu exemple concrete de situații considerate nereguli potrivit reglementărilor legale în vigoare, sancționate cu corecții financiare, respectiv cu informații privind indicatorii de fraudă monitorizați în prezent de autoritățile cu rol de control în domeniu.

Acest Ghid practic face parte din proiectul Effective coordination of control systems for preventing fraud with Structural Funds in New EU Member States, implementat de Institutul pentru Politici Publice (IPP) și finanțat prin programul HERCULE III – 2014 – LEGAL TRAINING AND STUDIES al Oficiului European pentru Luptă Anti-Fraudă din cadrul Comisiei Europene.

Pentru mai multe informatii deschideti linkul: Ghid practic pentru beneficiarii proiectelor cu finanțare din fonduri europene structurale și de investiții în vederea prevenirii apariției neregulilor/fraudelor | IPP.]]>

Ghid practic pentru consolidarea cooperării interinstituționale în vederea identificării timpurii și prevenirii riscurilor de fraudă cu fonduri europene în procedurile de achiziție publică | IPP

Ghidul, disponibil în limba română la: Ghid pentru autoritati, respectiv în limba engleză la: Guide for public authorities, se adresează în principal autorităților cu rol de management și control în proiectele cu finanțare din fonduri structurale – Autoritățile de Management, Organismele Intermediare, Autoritatea de Audit, Autoritatea de Certificare și Plată, Departamentul pentru Lupta Anti-fraudă, dar și altor agenții cu rol de supraveghere și control (ex: Agenția Națională de Integritate, noua Agenție Națonală de Achiziții Publice),  scopul materialului fiind acela de a furniza informații cu privire la categoriile de situații (în principal achiziții publice) cel mai expuse riscului de neregulă și ulterior de fraudă în proiectele cu finanțare din fonduri europene.

Ghidul își propune să vină în completarea actualelor prevederi legislative referitoare la sisteme și indicatori de fraudă prevăzute în HG nr. 875/2011 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europenecu recomandări concrete de consolidare a sistemului actual de management și control din perspectiva identificării acelor zone care sunt cel mai expuse riscurilor de neregulă/fraudă și concentrării eforturilor în aceste zone.

Acest Ghid practic face parte din proiectul Effective coordination of control systems for preventing fraud with Structural Funds in New EU Member States, implementat de Institutul pentru Politici Publice (IPP) și finanțat prin programul HERCULE III – 2014 – LEGAL TRAINING AND STUDIES al Oficiului European pentru Luptă Anti-Fraudă din cadrul Comisiei Europene.

Pentru mai multe informatii deschideti linkurile: Ghid practic pentru consolidarea cooperării interinstituționale în vederea identificării timpurii și prevenirii riscurilor de fraudă cu fonduri europene în procedurile de achiziție publică | IPP.

]]>

Conferinta 17 iunie 2015 – Achizițiile publice din România – îmbunătățirea legislației pentru o mai bună protecție a intereselor financiare ale UE

Vă invităm la conferința de deschidere a proiectului privind combaterea fraudelor în achizițiile publice. Conferința este primul eveniment dintr-o serie de cinci (două conferințe în București și trei seminarii în țară), organizate de FreedomHouse toate în cadrul proiectului dezvoltat împreună cu Asociația Experților în Achiziții și susținută de Wolters Kluwer România.

Această conferință este susținută prin programul Uniunii Europene, Hercule III (2014-2020). Acest program este implementat de Comisia Europeană, biroul antifraudă (OLAF). A fost creat pentru a promova activități în domeniul protecției intereselor financiare ale Uniunii Europene (pentru mai multe informații, accesați http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/funding/index_en.htm). Se vor discuta subiecte de interes pentru toți profesioniștii, avocații și juriștii care:
 • sunt implicați în domeniul achizițiilor publice;

 • desfășoară activități legate de fonduri structurale şi de investiții europene;

 • sunt interesați de prevenirea fraudelor;

 • sunt interesați de legislația națională conexă.

Speakerii sunt experți în domeniu şi abordează temele menționate într-o notă practică. De asemenea, se va face o evaluare a problemelor generate de legislația națională.

Rezervă în calendar: 17 iunie 2015

Locație: București (Hotel Intercontinental, Sala Rapsodia)Program: 9.00 – 16.30
Investiție: 600 LEI + TVA
Sunt incluse:
 • prânz
 • Un voucher în valoare de 100 lei pentru înscrierea la una dintre conferințele sau atelierele viitoare Wolters Kluwer România

AGENDA

09:00 – 09:30 Registration/ Arrival and registration of participants 9.30 – 10:30 Opening address/Welcome and introduction to the programme – Cristina Guseth – Project manager 10:00 – 10:30 The fight against fraud – the European Union perspective within the new UE Public Procurement Directives and the new programming ESI period 2014-2020 Moderator: Laura Ștefan, anti-corruption expert Thomas Steiger – OLAF Policy Officer, Fraud Prevention, Reporting and Analysis 10:30 – 11:00 Questions and Answers 11:00 – 11:30 Coffee Break 11:30 – 12:00 New UE Public Procurement Directives implementation process – general approach Moderator: Adrian Ceparu – expert on public procurement Olivier Moreau – expert on public procurement 12:00 – 12:30 New UE Public Procurement Directives implementation process in Romania – state of  play Moderator: Laura Ștefan, anti-corruption expert Eduard Badea – expert on public procurement 12:30 – 13:00 Questions and Answers 13:00 – 14:00 Lunch 14:00 – 14:30 New UE Public Procurement Directives implementation process in Croatia – state of play Moderator: Laura Ștefan, anti-corruption expert Zoran Blazevic, expert on public procurement 14:30 – 15:00 New UE Public Procurement Directives implementation process in Poland – state of play Moderator: Adrian Ceparu – expert on public procurement Dariusz Piasta, expert on public procurement 15:00 – 15:30 Questions and Answers 15:30 – 16:00 Coffee break 16:00 – 16:30 Conclusions — End of conference
Număr limitat de locuri!

Speakeri:

Olivier Moreau: A fost expert în cadrul ministerului de finanțe francez și pentru Comisia Europeană. Acum este expert independent și colaborează cu Banca europeană pentru reconstrucție și dezvoltare (BERD) și cu UNCITRAL.

Dariusz Piasta: Directorul adjunct al Oficiului pentru Achiziții Publice din Polonia, având în subordonare printre altele activitățile de transpunere a legislației europene, conduce și departamentul juridic în cadrul acestei instituții.

Eduard Badea: Expert naţional, director în cadrul ANRMAP.

Zoltan Blazevic: Consultant și trainer în proiecte legate de achiziții publice, reforme ale adminsitrației publice, comunicare, management al contractelor, concesii și parteneriate între instituții publice și private.

Thomas Steiger: OLAF Policy Officer, Fraud Prevention, Reporting and Analysis.

Pentru mai multe informatii faceti click aici (…)
]]>

Contractele de achizitii publice clasificate

Recentele evoluții ale contextului geo-politic internațional prevestesc investiții semnificative ale statelor în achizițiilor de produse și servicii necesare creșterii capacității de apărare a acestora, inclusiv pe componenta de Cyber Security.

Atacurile cibernetice înregistrate în ultimii ani impun autorităților publice adoptarea de măsuri sporite de securitate, mai ales în situațiile în care acestea sunt depozitarii unor informații sau date a căror compromitere ar conduce la blocarea temporară sau definitivă a unor infrastructuri vitale pentru societate.

De cele mai multe ori, achiziția unor astfel de produse sau servicii presupune ca autoritatea contractantă să permită operatorilor economici furnizori/executanți accesarea unor informații clasificate pe care aceasta le deține. În astfel de cazuri, ne aflăm în prezența unor contracte clasificate, al căror regim juridic este reglementat pe de-o parte de legislația specifică domeniului achizițiilor publice, iar pe de altă parte de legislația în domeniul protecției informațiilor clasificate. Întrucât, până în prezent, acest gen de contracte au reprezentat o specie rară, corelarea termenelor și a procedurilor din cele două tipuri de legislație nu a reprezentat o prioritate pentru statele membre NATO și UE (aflate în situația de a respecta ambele reglementări).

Dacă reglementările naționale și europene în domeniul achizițiilor publice au evoluat permanent, fiind adaptate la noile realități economice, legislația în domeniul informațiilor clasificate nu a cunoscut transformări semnificative în ultimii ani. Inerția acestui domeniu poate fi explicată și prin faptul că statele membre NATO, dar care nu sunt membre UE și, implicit, nu sunt obligate să asigure gradul de transparență a achizițiilor publice cerut la nivel comunitar, nu sunt interesate de modificarea standardelor de protecție a informațiilor clasificate. Trebuie menționat faptul că, la un moment dat, aceste standarde au fost aliniate, astfel încât să asigure un circuit rapid și securizat al diferitelor categorii de informații clasificate care circulă atât în spațiul NATO, cât și în cel comunitar.

Schimbarea standardelor de protecție ar genera cheltuieli suplimentare pentru gestionarii/proprietarii de informații clasificate, fapt pentru care modificările legislative în acest domeniu sunt primite cu reticență de beneficiari. Cu toate acestea, o reformă a termenelor de avizare/certificare poate fi pusă în discuție, în sensul corelării acestora cu cele din domeniul achizițiilor publice.

În România, toate persoanele juridice de drept public sau privat care desfășoară ori solicită să desfășoare activități contractuale ce presupun accesul la informații clasificate trebuie să se conformeze prevederilor capitolului de securitate industrială din Standardele naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, aprobate prin HG nr. 585/2002 (denumite în continuare Standarde).

În conformitate cu prevederile art. 206 alin. (3) și art. 213 lit. a) din Standarde, pentru participarea la negocierea sau derularea contractelor clasificate, unitățile respective au obligația de a obține, în prealabil, autorizația, respectiv certificatul de securitate industrială, care sunt eliberate de către Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat, în baza avizului de securitate acordat de Autoritatea Desemnată de Securitate (ADS).

Solicitarea de eliberare a autorizației/certificatului de securitate industrială se va trimite Oficiului Registrului Național al Secretelor de Stat, împreună cu chestionarul de securitate industrială, completat în conformitate cu prevederile Anexei nr. 25 la Standarde (pentru autorizație de securitate industrială) și ale Anexelor nr. 26 și 27 (pentru certificate de securitate industrială), care se vor depune în plic închis, odată cu înregistrarea solicitării.

Adresa trebuie însoțită de un document care să ateste participarea la negocierea sau derularea contractului clasificat (invitația de participare la negocierea contractului sau notificarea adjudecării acestuia, cu evidențierea nivelului de clasificare a informațiilor ce vor fi accesate pe timpul derulării contractului). În cazul derulării unui contract clasificat trebuie să fie prezentată și anexa de securitate.

Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat va solicita, prin adresă, ADS-ului inițierea verificărilor de securitate în vederea eliberării autorizației/certificatului de securitate industrială necesar negocierii/derulării contractelor clasificate, anexând, în plic sigilat, chestionarul de securitate completat de firma solicitantă și, respectiv, anexa de securitate.

În cadrul evaluării se verifică și dacă persoanele care vor avea acces la informații clasificate, fiind implicate în negocierea/derularea contractului clasificat, dețin autorizații de acces la informații clasificate.

Verificările trebuie să asigure prevenirea accesului persoanelor neautorizate la informații clasificate, în sensul garantării faptului că informațiile clasificate să fie accesate numai de persoanele autorizate, cu respectarea principiului „necesității de a cunoaște“. Totodată, se are în vedere și evaluarea modului de implementare a măsurilor destinate protejării informațiilor clasificate la care vor avea acces în procesul negocierii, respectiv derulării contractului.

Pentru avizarea eliberării autorizației/certificatului de securitate industrială, persoana juridică solicitantă trebuie să îndeplinească următoarele cerințe, prevăzute de art. 218 din Standarde:

 • să posede program de prevenire a scurgerii de informații clasificate, avizat de ADS;

 • să dovedească stabilitate din punct de vedere economic;

 • să nu fi înregistrat o greșeală de management cu implicații grave asupra stării de securitate a informațiilor clasificate pe care le gestionează;

 • să respecte obligațiile de securitate din cadrul contractelor clasificate derulate anterior;

 • personalul implicat în derularea contractului să dețină certificat de securitate de nivel egal celui al informațiilor vehiculate în cadrul contractului clasificat.

Entitatea nu este considerată stabilă din punct de vedere economic, dacă:

 1. este în proces de lichidare;

 2. este în stare de faliment ori se află în procedura reorganizării judiciare sau a falimentului;

 3. este implicată într-un litigiu care îi afectează stabilitatea economică;

 4. nu își îndeplinește obligațiile financiare către stat;

 5. nu și-a îndeplinit la timp, în mod sistematic, obligațiile financiare către persoane fizice sau juridice.

De asemenea, se evaluează dacă obiectivul industrial nu prezintă riscuri de securitate din punct de vedere al protecției informațiilor clasificate. Sunt considerate riscuri de securitate următoarele:

 1. derularea unor activități ce contravin intereselor de siguranță națională sau angajamentelor pe care România și le-a asumat în cadrul acordurilor bilaterale sau multinaționale;

 2. relațiile cu persoane fizice sau juridice străine ce ar putea aduce prejudicii intereselor statului român;

 3. asociațiile, persoane fizice și juridice, care pot reprezenta factori de risc pentru interesele de stat ale României.

Termenele de verificare sunt, în funcție de nivelul de secretizare al informațiilor la care se solicită acces, cele prevăzute în Standarde:

 • 60 de zile lucrătoare pentru verificarea de nivel I – autorizație de securitate;

 • 90 de zile lucrătoare pentru verificarea de nivel II – certificat de securitate de nivel secret;

 • 120 de zile lucrătoare pentru verificarea de nivel III – certificat de securitate de nivel strict secret;

 • 180 de zile lucrătoare pentru verificarea de nivel IV – certificat de securitate de nivel strict secret de importanță deosebită.

În baza avizului, Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat emite autorizația/certificatul de securitate industrială.

Termenul de valabilitate al certificatului de securitate industrială este determinat de perioada derulării contractului clasificat, dar nu mai mult de trei ani, după care contractantul este obligat să solicite revalidarea acestuia. Contractul clasificat va putea fi pus în executare numai în condițiile în care ORNISS a emis certificatul de securitate industrială, au fost eliberate certificate de securitate sau autorizații de acces pentru persoanele care, în îndeplinirea sarcinilor ce le revin, necesită acces la informații secrete de stat, iar personalul autorizat al contractantului a fost instruit asupra reglementărilor de securitate industrială de către structura sau funcționarul de securitate și a semnat fișa individuală de pregătire.

Procedura de verificare de securitate pentru avizarea revalidării certificatului de securitate industrială, pentru eliberarea unei noi autorizații de securitate industrială sau a unui nou certificat de securitate industrială se realizează pe baza unor noi chestionare de securitate industrială cu respectarea prevederilor legale.

Dacă apar aspecte ce evidențiază riscuri și amenințări la adresa protecției informațiilor clasificate pe perioada negocierii/derulării contractelor clasificate, ADS poate retrage avizul acordat pentru eliberarea autorizației de securitate industrială.

Retragerea autorizației sau a certificatului de securitate industrială se realizează conform prevederilor art. 235 din Standarde:

 1. la solicitarea obiectivului industrial;

 2. la propunerea motivată a autorității desemnate de securitate competente;

 3. la expirarea termenului de valabilitate;

 4. la încetarea contractului;

 5. la schimbarea nivelului de certificare acordat inițial.

Trebuie menționat faptul că retragerea autorizației sau a certificatului de securitate implică imposibilitatea continuării contractului clasificat și, implicit, neexecutarea obligațiilor asumate, cu consecințele ce decurg de aici. Așadar, operatorul economic implicat în acest gen de relație contractuală trebuie să se asigure permanent că îndeplinește cerințele menționate în art. 218 din Standarde, ceea ce presupune investiții permanente atât în sistemele de protecție fizică a informațiilor clasificate gestionate, cât și în resursa umană implicată în derularea respectivului contract.

Din aceste considerente, tindem să sprijinim adoptarea unui comportament al autorităților contractante orientat către stabilirea unor criterii de selecție bazate pe regula ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, în detrimentul prețului cel mai scăzut. Selectarea unor operatori pentru executarea unui contract clasificat pe baza criteriului prețului cel mai scăzut va implica automat acceptarea unui posibil rabat de la  standardele de protecție a informațiilor clasificate ce urmează a fi gestionate în derularea contractului de achiziție publică. În acest domeniu sensibil, analiza eficienței/corectitudinii contractului trebuie să implice nu numai echilibrul financiar și reducerea cheltuielilor publice, ci și asigurarea protecției informațiilor clasificate a căror compromitere poate conduce la prejudicii majore sau chiar iremediabile pentru întreaga societate.

]]>

Conflictul de interese in procedurile de achizitii publice

Prezentul ghid a fost elaborat în cadrul unei noi proceduri de lucru în colaborare, care a implicat experți din statele membre, din cadrul OLAF și din direcțiile generale ale Comisiei responsabile de acțiunile structurale. Obiectivul său este acela de a îmbunătăți calitatea concluziilor desprinse în urma reuniunilor ad hoc ale COCOLAF prin redactarea unor documente practice, pe care statele membre și Comisia să le poată utiliza ca documente de referință, ca instrumente administrative, de orientare și de sprijin pentru a-și consolida strategiile și măsurile antifraudă. Conflictul de interese in procedurile de achizitii publice.]]>