Silviu Popa, CNSC: Numarul de contestatii la procedurile de achizitii publice arata cum percep firmele felul in care statul cheltuie banul public Achizitii publice : Integrare uniunea europeana stiri UE eveniment finantari aderare joburi – EurActiv.ro

Silviu Popa, CNSC: Numarul de contestatii la procedurile de achizitii publice arata cum percep firmele felul in care statul cheltuie banul public Achizitii publice : Integrare uniunea europeana stiri UE eveniment finantari aderare joburi – EurActiv.ro.

images

Decizie CNSC

Oferte neobişnuit de scăzute Schimbarea motivării contestaţiei Prin contestaţia nr. ■/29.05.2012, înregistrată la CNSC cu nr. ■/30.05.2012, depusă de SC BB SRL, cu sediul în ■, CUI ■, privind procedura de cerere de oferte organizată de AC, prin ■, cu sediul în ■, în calitate de autoritate contractantă, pentru atribuirea contractului de lucrări de construcţii […]

Nespecificarea/nedetalierea unei cerinţe din caietul de sarcini nu echivalează cu neîndeplinirea ei. Decizia autorităţii privind admiterea sau respingerea unei oferte trebuie fundamentată pe o evaluare temeinică a ofertei, nu pe elemente insuficiente sau neclare.

Modul de prezentare a propunerii tehnice, prin copy/paste din caietul de sarcini Oferta nu a demonstrat explicit că propunerea vine în întâmpinarea nevoilor prezentate în caietul de sarcini. Prin contestaţia nr. ▪/27.12.2010, înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. ▪/27.12.2010, depusă de SC ▪ SRL, cu sediul în ▪, CUI ▪, privind […]