Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea condiţiilor contractuale generale şi specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziţie publică aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene a publicat în consultare publică proiectul de act normativ – Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea condiţiilor contractuale generale şi specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziţie publică aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice.

Fidelă misiunii sale de îmbunătățire a cadrului legislațiv în domeniul achizițiilo publice, Asociația Experților în Achiziții AEXA va transmite propuneri de modificare a modelelor de contracte de lucrări și proiectare supuse consultării.

În acest sens, solicităm membrilor AEXA și tuturor persoanelor interesate să ne comunice (cel mai tarziu până pe data de 7 iunie) pe adresa de email : office@ceparu-irimia.ro eventuale sugestii privind clauzele contractuale care fac obiectul dezbaterii.

Informații suplimentare privind actul normativ propus sunt disponibile la adresa: http://www.mdrap.gov.ro/proiect-de-hg-pentru-aprobarea-conditiilor-contractuale-generale-si-specifice-pentru-anumite-categorii-de-contracte-de-achizitie-publica-aferente-obiectivelor-de-investitii-finantate-din-fonduri-publice

]]>