Observațiile, comentariile și sugestiile preliminare de modificare/completare a proiectului de Lege privind achiziţiile publice formulate de Asociația Experților în Achiziții – AEXA

Observațiile, comentariile și sugestiile preliminare de modificare/completare a proiectului de Lege privind achiziţiile publice clasice formulate de Asociația Experților în Achiziții AEXA în numele membrilor săi.

Documentul poate fi deschis facand click aici (…)

AEXA va contribui, de asemenea, cu observații și completări la  Legea privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică și a contractelor de concesiune şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. Acestea vor fi postate în viitorul apropiat.

]]>

Ghid practic pentru beneficiarii proiectelor cu finanțare din fonduri europene structurale și de investiții în vederea prevenirii apariției neregulilor/fraudelor | IPP

Ghidul, disponibil în limba română la: Ghid pentru beneficiari respectiv în limba engleză la: Guide for beneficiaries se adresează în principal beneficiarilor de proiecte cu finanțare din fonduri europene (entități publice și private),  scopul materialului fiind acela de a contribui cu informații și recomandări utile cu privire la asigurarea unei bune gestiuni financiare a fondurilor și măsuri de prevenire a apariției neregulilor și suspiciunilor de fraudă în managementul acestor finanțări.

Ghidul își propune să vină în completarea actualelor prevederi legislative care prevăd drepturile și obligațiile beneficiarilor de fonduri europene prevăzute în OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene, respectiv în H.G. nr. 85/2011 privind normele metodologice de aprobare a Ordonanței cu modificările și completările ulterioare, cu exemple concrete de situații considerate nereguli potrivit reglementărilor legale în vigoare, sancționate cu corecții financiare, respectiv cu informații privind indicatorii de fraudă monitorizați în prezent de autoritățile cu rol de control în domeniu.

Acest Ghid practic face parte din proiectul Effective coordination of control systems for preventing fraud with Structural Funds in New EU Member States, implementat de Institutul pentru Politici Publice (IPP) și finanțat prin programul HERCULE III – 2014 – LEGAL TRAINING AND STUDIES al Oficiului European pentru Luptă Anti-Fraudă din cadrul Comisiei Europene.

Pentru mai multe informatii deschideti linkul: Ghid practic pentru beneficiarii proiectelor cu finanțare din fonduri europene structurale și de investiții în vederea prevenirii apariției neregulilor/fraudelor | IPP.]]>

Ghid practic pentru consolidarea cooperării interinstituționale în vederea identificării timpurii și prevenirii riscurilor de fraudă cu fonduri europene în procedurile de achiziție publică | IPP

Ghidul, disponibil în limba română la: Ghid pentru autoritati, respectiv în limba engleză la: Guide for public authorities, se adresează în principal autorităților cu rol de management și control în proiectele cu finanțare din fonduri structurale – Autoritățile de Management, Organismele Intermediare, Autoritatea de Audit, Autoritatea de Certificare și Plată, Departamentul pentru Lupta Anti-fraudă, dar și altor agenții cu rol de supraveghere și control (ex: Agenția Națională de Integritate, noua Agenție Națonală de Achiziții Publice),  scopul materialului fiind acela de a furniza informații cu privire la categoriile de situații (în principal achiziții publice) cel mai expuse riscului de neregulă și ulterior de fraudă în proiectele cu finanțare din fonduri europene.

Ghidul își propune să vină în completarea actualelor prevederi legislative referitoare la sisteme și indicatori de fraudă prevăzute în HG nr. 875/2011 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europenecu recomandări concrete de consolidare a sistemului actual de management și control din perspectiva identificării acelor zone care sunt cel mai expuse riscurilor de neregulă/fraudă și concentrării eforturilor în aceste zone.

Acest Ghid practic face parte din proiectul Effective coordination of control systems for preventing fraud with Structural Funds in New EU Member States, implementat de Institutul pentru Politici Publice (IPP) și finanțat prin programul HERCULE III – 2014 – LEGAL TRAINING AND STUDIES al Oficiului European pentru Luptă Anti-Fraudă din cadrul Comisiei Europene.

Pentru mai multe informatii deschideti linkurile: Ghid practic pentru consolidarea cooperării interinstituționale în vederea identificării timpurii și prevenirii riscurilor de fraudă cu fonduri europene în procedurile de achiziție publică | IPP.

]]>

Noi propuneri legislative aflate in consultare – ANRMAP

 Legea privind remediile şi căile de atac – publicat în data de 22.07.2015

Legea privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică și a contractelor de concesiune şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de…

 Propuneri modificări H.G. nr. 925/2006

22 Ianuarie 2013 Propuneri modificări H.G. nr. 925/2006 Tabel comparativ –  modificari propuse a fi aduse Hotărârii Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de…
Sursa: ANRMAP Transparenta decizionala – ANRMAP.]]>