8 evenimente regionale pentru diseminarea informaţiilor cuprinse în Ghidul de bune practici (culegere de speţe) în domeniul achiziţiilor publice aferente proiectelor finanţate din instrumente structurale

Evenimentele sunt organizate în cadrul proiectului „Îmbunătăţirea managementului la nivelul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, aferent competenţelor specifice legate de implementarea cu succes a proiectelor susţinute din instrumente structurale, bazată pe eficientizarea procesului de achiziţie publică”, proiect cofinanţat din FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALĂ, prin Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2007 – 2013 (Axa Prioritară 1- Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale şi coordonarea programelor; Domeniul major de intervenţie: DMI 1.1 Sprijin pentru managementul şi implementarea instrumentelor structurale; Contractul nr.: C.T.R.F 1.1.146/07.05.2014; Cod SMIS 48792). via CNSC.ro Mai multe informatii aici: Informare 8 evenimente regionale.]]>

CJUE nu se opune perceperii unor taxe judiciare multiple (similar garantiei de buna conduita)

Taxele judiciare care trebuie plătite pentru introducerea unei căi de atac, în procedurile administrative în materie de achiziții publice, care nu depășesc 2 % din valoarea contractului în cauză nu sunt de natură să facă practic imposibilă sau excesiv de dificilă exercitarea drepturilor  conferite de ordinea juridică a Uniunii în materie de achiziții publice. Mai multe aici: CURIA – Documents.]]>