Confidentialitatea ofertelor din perspectiva ANAP

ANAP a publicat un material privind analiza confidentialitatii ofertelor. Acesta se regaseste la urmatorul link: https://anap.gov.ro/web/wp-content/uploads/2023/03/Indrumare-privind-analiza-confidentialitatii-ofertelor.pdf

Materialul cuprinde informații actualizate care se regăsesc în versiunea sintetizată a materialului dezvoltat de către Agenția Națională pentru Achiziții Publice cu sprijinul Băncii Mondiale în cadrul proiectului SIPOCA 625 ”Acord de Servicii de Asistență Tehnică (RAS) pentru Evaluarea Sistemului de Achiziții Publice și continuarea sprijinului în implementarea Strategiei naționale în domeniul achizițiilor publice încheiat intre Banca Mondiala si ANAP”, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (cod SMIS 126949 – cod SIPOCA 625).