Functionarii publici vor participa la cursuri de achizitii publice finantate de Banca Mondiala

Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP) și Banca Mondială (BM) acordă sprijin direct în teritoriu autorităților/entităților contractante doritoare în vederea îmbunătățirii proceselor de achiziții publice, inclusiv prin reducerea semnificativă a neregulilor identificate în derularea procedurilor de achiziții publice sau prin diminuarea corecțiilor financiare.

Concret, experții ANAP și BM oferă asistență și îndrumare gratuită fiecărei AC selectate pentru 3 achiziții de referință, utilizând o paletă variată de intervenții:

  • ateliere de lucru cu aplicarea instrumentelor și procedurilor din Ghidul electronic pentru Achiziţii Publice (www.achizitiipublice.gov.ro);
  • sprijin în planificarea și execuția achizițiilor, inclusiv în elaborarea documentațiilor de atribuire și îndrumare periodică pe parcursul procesului de evaluare, semnarea contractului și implementarea acestuia;
  • oferirea de recomandări și îndrumări privind aspecte specifice, la solicitarea AC;
  • oferirea de recomandări pentru îmbunătățirea proceselor interne în cadrul misiunilor de monitorizare.

Mai multe detalii – (click aici…)