Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor – instanta paralela?

Avocat Florin IRIMIA

Articol publicat in Revista de achizitii publice

Multa cerneala s-a varsat deja despre specificul activitatii si rolul Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor (CNSC). Se pare insa ca nu a fost suficienta, de vreme ce au ramas nelamurite inca multe aspecte. Nu ne propunem sa le clarificam definitiv in paginile acestei reviste insa, consideram util sa evidentiem cateva din problemele intalnite in practica. In acest sens, vom proceda la o scurta comparatie intre activitatea administrativ-jurisdictionala a CNSC si cea a instantelor de judecata.

Potrivit Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006, CNSC este un organism independent cu activitate administrativ-jurisdictionala, care se supune numai legii si care este independent in adoptarea deciziilor sale. Consiliul este competent sa solutioneze contestatiile formulate in cadrul procedurii de atribuire, inainte de incheierea contractului, prin complete specializate (art. 266 alin. (1) din OUG nr. 34/2006).

Aceleasi caracteristici de independenta, impartialitate le prezinta si instantele de judecata, astfel cum rezulta din prevederile Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si magistratilor.

Aceste asemanari nu transforma insa CNSC in instanta de judecata, avand in vedere ca, potrivit Constitutiei Romaniei, justitia se infaptuieste de Inalta Curte de Casatie si Justitie si de celelalte instante judecatoresti prevazute de lege, respectiv curti de apel, tribunale si judecatorii.

Tot legea fundamentala ne spune ca procedurile administrativ-jurisdictionale de solutionare a litigiilor sunt facultative si gratuite. Acesta este si motivul pentru care este imposibila taxarea contestatiilor formulate in fata CNSC, desi sunt multe voci care solicita acest lucru. Instituirea unei taxe de solutionare a contestatiilor ar fi posibila doar prin modificarea Constitutiei. Spre deosebire, majoritatea actiunilor intentate in fata instantelor judecatoresti sunt supuse taxelor judiciare de timbru, conform Legii nr. 146/1997.

Asupra constitutionalitatii prevederilor din OUG nr. 34/2006 care reglementeaza procedura de solutionare a contestatiilor de catre CNSC, s-a pronuntat in repetate randuri Curtea Constitutionala.

Astfel, prin Decizia nr. 690/2007, curtea a retinut in esenta, ca «instituirea unei proceduri administrativ-jurisdicţionale nu contravine dispoziţiilor constituţionale atâta timp cât decizia organului administrativ de jurisdicţie poate fi atacată în faţa unei instanţe judecătoreşti», astfel cum este cazul deciziei CNSC care poate face obiectul unei plangeri la curtea de apel competenta. Mai mult, spune Curtea Constitutionala, avand in vedere ca OUG nr. 34/2006 instituie posibilitatea sesizarii alternative a instantei de judecata sau a CNSC, procedura adminstrativ-jurisdictionala ramane facultativa, fapt ce asigura respectarea accesului la justitie.

Astfel cum rezulta cu certitudine atat din textul legii supreme cat si din jurisprudenta Curtii Constitutionale, CNSC nu poate fi o instanta de judecata. Insa, caracterul alternativ, facultativ si gratuit al procedurii de solutionare a contestatiilor, confera legitimitate acestui organism administrativ cu atributii jurisdictionale.

Desi in teorie lucrurile par oarecum clare, in practica situatia se complica atunci cand activitatea CNSC « imprumuta » in parte din caracteristicile procedurilor judiciare.

Acest «imprumut» se justifica, in parte, prin lipsa reglementarii precise a procedurii de solutionare a contestatiilor de catre CNSC. Astfel, avand in vedere ca dispozitiile speciale ale OUG nr. 34/2006 se completeaza cu dreptul comun, CNSC este, deseori, «tentat» sa faca apel la regulile Codului de procedura civila. Tentatia este mai mult decat naturala, in masura in care dispozitiile legii speciale sunt insuficiente pentru acoperirea tuturor situatiilor intalnite in practica, in special a dificultatilor de ordin procedural. Insa, uneori, se ignora faptul ca utilizarea solutiilor oferite de dreptul comun  nu este intotdeauna potrivita, tocmai in considerarea caracterului administrativ-jurisdictional al activitatii CNSC. Astfel, exista riscul ca CNSC sa fie transformat in instanta paralela, fapt interzis de Constitutia Romaniei, astfel cum am subliniat anterior.

Pentru ilustrarea utilizarii in exces a regulilor procedurii de drept comun, va expunem cateva exemple intalnite in practica.

1. In cuprinsul unei decizii prin care CNSC si-a declinat competenta de solutionare a contestatiei in favoarea instantei de drept comun (in speta Tribunalul), s-a mentionat ca termen pentru formularea plangerii o perioada de 5 zile de la comunicare. In motivarea acestei mentiuni, CNSC a facut trimitere la dispozitiile art. 158 din Codul de procedura civila potrivit carora «Daca instanta se declara necompetenta, impotriva hotararii se poate exercita recurs in termen de 5 zile de la pronuntare». Aceste prevederi fac vorbire in mod expres de hotarea de declinare de competenta adoptata de o instanta de judecata. Astfel, aplicarea, prin analogie, a acestui termen de 5 zile si plangerii impotriva unei decizii a CNSC, reprezinta un demers eronat, in masura in care CNSC nu este instanta de judecata. Mai mult, se incalca flagrant dispozitiile speciale ale OUG nr. 34/2006 (art. 281) care mentioneaza expres un termen de 10 zile pentru depunerea plangerii impotriva deciziei CNSC, fara a se opera nicio distinctie intre deciziile care solutioneaza constestatiile pe exceptia necompetentei materiale, pe alte exceptii sau pe fond.

2. In continuarea exemplului anterior, aratam ca, in opinia noastra, CNSC nu poate adopta o decizie de declinare a competentei in favoarea unei instante judecatoresti. Astfel, consideram ca CNSC nu poate decat sa respinga ca inadmisibila o contestatie care i-a fost transmisa in mod gresit.

Astfel cum am aratat, hotarea de declinare a competentei nu apartine decat unei instante, in niciun caz unui organism administrativ-jurisdictional. In acest sens este insasi practica CNSC care a considerat ca, nefiind instanta de judecata, nu are posibilitatea sa dispuna sesizarea Curtii Constitutionale cu solutionarea unei exceptii de neconstitutionalitate. De asemenea, CNSC a refuzat, pe aceleasi considerent, transmiterea unei chestiuni prejudiciale Curtii de Justitie a Comunitatii Europene.

Probleme apar si in situatia opusa cand, pe motiv ca procedura in fata CNSC nu este similara cu cea desfasurata inaintea unei instante judecatoresti, sunt incalcate principii juridice esentiale precum cel al contradictorialitatii si al dreptului la aparare.

3. Potrivit dispozitiilor OUG nr. 34/2006, desi procedura de solutionare a contestatiilor este preponderent scrisa, aceasta ar trebui sa se desfasoare  «cu respectarea principiilor legalităţii, celerităţii, contradictorialităţii şi a dreptului la apărare » (art. 269 din OUG nr. 34/2006). In practica insa, am intalnit situatii in care intentia legiuitorului nu a fost respectata intocmai.

Un exemplu relevant in acest sens il reprezinta depunerea unei cereri de interventie la o contestatie aflata pe rolul CNSC, cerere care nu se comunica partilor din dosar nici de catre intervenient, nici de catre Consiliu. Potrivit dispozitiilor art. 52 din Codul de procedura civila, instanta se pronunta in prealabil asupra admisibilitatii cererii de interventie, pe care o comunica ulterior partilor. Aceste dispozitii nu sunt aplicate de catre CNSC care, desi admite in principiu cererile de interventie, nu le comunica nici contestatorului si nici autoritatii contractante, incalcand astfel principiile prevazute de art. 269 din OUG nr. 34/2006.

La fel se intampla si in cazul in care punctul de vedere al autoritatii contractante nu este comunicat contestatorului. Astfel, desi intra in obligatia autoritatii contractante sa transmita societatii contestatoare punctul sau de vedere (conform art. 274 alin. (2) din OUG nr. 34/2006), in cazul in care autoritatea nu se conformeaza, CNSC nu verifica daca s-a realizat comunicarea corespunzatoare.

Incalcarea principiului contradictorialitatii poate avea loc, de asemenea, si in situatia in care contestatorul depune precizari la contestatie pe care omite sa le transmita si autoritatii contractante. Mai general, poate fi vorba de orice document care se depune la CNSC si nu se comunica si partii adverse (inscrisuri, puncte de vedere experti, etc.).

Aceasta lipsa de contradictorialitate, specifica procedurilor administrativ-jurisdictionale, nu se regaseste in litigiile desfasurate in fata instantelor de judecata care verifica riguros comunicarea intre parti a documentelor depuse la dosarul cauzei.

4. Un alt element de comparatie intre CNSC si instanta de judecata (in speta Tribunalul, sectia de contencios administrativ) il reprezinta calea de atac impotriva hotararilor adoptate.

Astfel, atat deciziile emise de catre CNSC cat si sentintele pronuntate de catre tribunal pot fi atacate la Curtea de Apel pe raza careia isi are sediul autoritatea contractanta.

Diferente intre caile de atac sunt sesizabile in ce priveste denumirea acestora si termenul de depunere. Astfel, in timp ce deciziile CNSC se ataca cu plangere in termen de 10 zile de la comunicare (art. 281 din OUG nr. 34/2006), sentintele tribunalului sunt susceptibile de recurs, termenul de formulare fiind de 5 zile de la comunicarea catre parti (art. 287 indice 16 din OUG nr. 34/2006). De multe ori, sentintele pronuntate mentioneaza, in mod eronat, ca termen de recurs 15 zile de la comunicare, astfel cum prevad dispozitiile Codului de procedura civila.

In opinia noastra, diferenta in ce priveste termenul de formulare a cailor de atac nu poate fi justificata prin caracterul specific al procedurii administrativ- jurisdictionale. Astfel, consideram ca, pentru egalitate de tratament, s-ar impune ca partea nemultumita de decizia CNSC sau de sentinta tribunalului  sa dispuna de acelasi termen pentru depunerea plangerii, respectiv a recursului. In situatia actuala, contestatorul care s-a adresa tribunalului este dezavantajat in raport cu cel care a ales sa sesizeze CNSC.

O alta diferenta intre cele doua proceduri se refera la locul in care se depune plangerea, respectiv recursul. Astfel, in timp ce recursul impotriva sentintei tribunalului se depune chiar la instanta a carei hotarare se ataca, plangerea impotriva deciziei CNSC se depune la Curtea de Apel competenta (pe raza careia isi are sediul autoritatea contractanta). Consideram ca, si in aceasta situatie, ar trebui sa existe o procedura unitara, pentru simplul motiv ca este mai eficienta depunerea recursului la instanta a carei hotarare sa ataca, instanta de fond transmitand instantei de recurs dosarul care a stat la baza pronuntarii sentintei recurate. In cazul deciziei CNSC, avand in vedere ca plangerea se depune la instanta de control judiciar, aceasta trebuie sa solicite Consiliului dosarul in care s-a pronuntat decizia atacata. Inainte de modificarea intervenita prin OUG nr. 143/2008, plangerea se inainta, in mod obligatoriu, direct Consiliului care avea obligatia de a transmite dosarul curtii de apel competente.

Obligatia depunerii plangerii la CNSC a fost inlaturata initial prin Decizia Curtii Constitutionale nr. 569/2008, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I nr. 537/2008. Prin aceasta decizie s-a admis exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 281 alin. (1) din OUG nr. 34/2006 si s-a constatat ca obligatia depunerii plangerii numai la CNSC, ca o conditie de acces la justitie, nu poate fi justificata in mod obiectiv si rezonabil.

Prin OUG nr. 143/2008 s-a introdus posibilitatea introducerii alternative a plangerii, atat la Consiliu cat si la intanta competenta. Aceasta posibilitate alternativa a fost eliminata prin OUG nr. 19/2009 care transeaza si stabileste ca plangerea se introduce exclusiv la instanta competenta. Ulterior, in practica  a fost intalnita frecvent o consecinta negative a acestor modificari legislative,  respective amanarea solutionarii plangerii in cazul in care CNSC nu transmite dosarul pana la primul termen de judecata.

Observam ca diferentierea intre procedura de solutionare a contestatiilor desfasurata in fata CNSC si cea judiciara se realizeaza, de multe ori, in detrimentul partilor implicate in litigiu. Astfel, in anumite situatii (cum ar fi cele referitoare la lipsa comunicarii actelor de la dosar), Consiliul se delimiteaza radical de instantele de judecata, considerand ca nu poate dispune aceleasi masuri. Insa, in alte cazuri, CNSC adopta solutii care sunt de competenta exclusiva a instantelor de judecata (cum ar fi declinarea de competenta).

Consideram ca situatiile exemplificate sunt, in primul rand, consecinta negativa a unei insuficiente reglementari a procedurii de solutionare a contestatiilor pe cale administrativ-jurisdictionala. De asemenea, de vina este si inexistenta unei definitii exacte a specificului activitatii desfasurate de catre CNSC, in comparatie cu cea a instantelor judecatoresti.

In opinia noastra, aceste deficiente legislative care au drept consecinta lipsa de previzibilitate a solutiilor care pot fi adoptate de catre CNSC(in special cele care privesc probleme de ordin procedural) pot fi remediate, intr-o prima etapa, prin unificarea practicii atat la nivelul CNSC cat si la instanta de judecata. Astfel, fara a transforma Consiliul intr-o instanta de judecata, doctrina si practica ar trebui sa precizeze mult mai clar cadrul procedural in care acest organism administrativ-jurisdictional isi desfasoara  activitatea.

]]>

Decizie CNSC – Lipsa calendarului procedurii de atribuire. Neprecizarea termenului limita de solicitare de clarificari. Stabilire eronata a datei de depunere a ofertelor. Anularea procedurii de atribuire

SCPA Ceparu si Irimia

Lipsa calendarului procedurii de atribuire. Neprecizarea termenului limita de solicitare de clarificari. Stabilire eronata a datei de depunere a ofertelor. Anularea procedurii de atribuire

Prin contestaţia nr. ………../06.07.2009, înregistrată la Consiliu sub nr. …………../07.07.2009, formulată de SC ………….. SRL, cu sediul în ………….., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. ……………, având CUI ………….., împotriva caietului de sarcini, întocmit în cadrul procedurii de atribuire, prin cerere de oferte, a contractului de achiziţie publică „Tâmplărie PVC (uşi şi ferestre) Şcoala generală ………..”, organizată de autoritatea contractantă ……………….., cu sediul în …………………, s-a solicitat anularea procedurii de atribuire.

In baza documentelor depuse de părţi, CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR

DECIDE:

Admite contestaţia formulată de SC …………. SRL, cu sediul în ……………., în contradictoriu cu autoritatea contractantă …………., cu sediul în oraşul ……………….. şi dispune anularea procedurii de atribuire.

Prezenta decizie este executorie, în conformitate cu dispoziţiile art. 280 alin. (1) din OUG nr. 34/2006, aprobată prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen de 10 zile de la comunicare.

MOTIVARE

Prin contestaţia nr………/06.07.2009, înregistrată la Consiliu sub nr……………./07.07.2009, formulată de SC ……………. SRL, în contradictoriu cu autoritatea contractantă ………………, în cadrul procedurii de atribuire, prin cerere de oferte, a contractului de achiziţie publică „Tâmplărie PVC (uşi şi ferestre) Şcoala generală ……………”, s-a contestat caietul de sarcini şi s-a solicitat anularea procedurii.

În susţinerea contestaţiei sale, SC …………. SRL, arată că la data publicării în SEAP a invitaţiei de participare s-a depus doar fişa de date a achiziţiei, caietul de sarcini fiind publicat în SEAP la data de 03.07.2009, iar tabloul de tâmplărie a fost transmis prin fax, la solicitarea contestatoarei, la data de 06.07.200 şi critică fişa de date a achiziţiei pe care o consideră incompletă şi succintă, susţinând că în aceasta nu se precizează data până la care se pot obţine clarificări şi nici data la care acestea se transmit, nu se precizează modul de prezentare şi depunere a ofertei şi se solicită constituirea garanţiei de participare prin scrisoare de garanţie bancară sau ordin de plată sau fila cec, fără a se comunica contul în care se constituie.

În dovedirea contestaţiei sale contestatoarea SC ………….. SRL, a depus, în copie, un set de documente.

Autoritatea contractantă a transmis, prin corespondenţa nr…………/13.07.2009, înregistrată la Consiliu sub nr. …………./15.07.2009, în copie, parţial dosarul achiziţiei fără a formula însă un punct de vedere.

Din documentele depuse de părţi şi din susţinerile acestora, Consiliul reţine următoarele:

Autoritatea contractantă a iniţiat procedura de atribuire, prin cerere de oferte, a contractului de achiziţie publică „Tâmplărie PVC (uşi şi ferestre) Şcoala generală …….” cod CPV 45421100-5, prin publicarea în SEAP a invitaţiei de participare nr. …………/02.07.2009, stabilind data limită de depunere a ofertelor la 07.07.2009 şi criteriul de atribuire „oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic”.

In ceea ce priveşte critica referitoare la modul de prezentare şi depunere a ofertelor, Consiliul constată că în conţinutul fişei de date a achiziţiei, prin pct. V.6 şi V.7 autoritatea contractantă a stabilit modul de prezentare a propunerii tehnice şi financiare, fără a preciza însă data limită de depunere a ofertelor, însă, având în vedere faptul că această informaţie a fost menţionată în invitaţia de participare mai sus menţionată odată cu publicarea acesteia în SEAP ca fiind data de 07.07.2009, critica privind acest aspect apare ca neîntemeiată.

Din conţinutul fişei de date a achiziţiei rezultă că autoritatea contractantă a impus la pct. 5.5 al fişei de date a achiziţiei modul de constituire a garanţiei bancare prin „Scrisoare de garaţie bancara sau Ordin de plată sau filă cec, cu condiţia confirmării acestora de către banca emitentă, până la data deschiderii ofertelor”, fără a preciza într-adevăr contul în care acesta trebuie constituită, astfel încât sub acest aspect contestaţia apare ca întemeiată.

De asemenea, Consiliul constată că şi critica referitoare la neprecizarea, în cadrul fişei de date a achiziţiei, a datei până la care se pot obţine clarificări şi a datei până la care se transmite răspunsul la clarificări este întemeiată, întrucât, într-adevăr, autoritatea contractantă a omis să menţioneze datele în discuţie.

Pe de altă parte, în temeiul prevederilor art. 278 alin. 2 din OUG nr. 34/2006, Consiliul constată că, în condiţiile în care autoritatea contractantă nu a publicat în SEAP întreaga documentaţie de atribuire odată cu publicarea invitaţiei de participare nr. ………… la data de 02.07.2009, caietul de sarcini fiind postat în SEAP la data de 03.07.2009, fiind însă incomplet deoarece nu cuprinde schiţele tehnice ale uşilor şi ferestrelor solicitate, în speţă nu sunt aplicabile prevederile art. 127 alin. 2 din OUG nr. 34/2006, care permit autorităţii contractante reducerea perioadei între transmiterea spre publicare a invitaţiei de participare şi data limită de depunere a ofertelor, cu atât mai mult cu cât contractul în discuţie este unul de lucrări şi nu de furnizare, rezultând astfel că autoritatea contractantă, cu încălcarea principiului transparenţei prevăzut de art. 2 alin. 2 lit. d din actul normativ mai sus indicat, în mod eronat a stabilit data limită de depunere a ofertelor la 07.07.2009.

În această fază a procedurii nu se pot lua măsuri de remediere întrucât documentaţia publicată este incompletă iar întocmirea unui calendar corect al procedurii de atribuire este atributul autorităţii contractante, Consiliul neavând competenţa de a stabili un astfel de calendar fără de care principiile prevăzute de art. 2 alin. 2 din OUG nr. 34/2006 nu pot fi respectate.

În raport de cele reţinute, Consiliul, în temeiul prevederilor art. 278 alin. 2 şi 6 din OUG nr. 34/2006, va admite contestaţia şi va dispune anularea procedurii de atribuire.

]]>

Masuri de remediere dispuse de autoritatea contractanta. Respingerea contestatiei ca ramasa fara obiect – DECIZIE C.N.S.C.

Masuri de remediere dispuse de autoritatea contractanta. Respingerea contestatiei ca ramasa fara obiect Pe rolul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor a fost înregistrată cu nr. …/30.07.2009, contestaţia (fără număr la contestator), formulată de către S.C. … S.R.L., cu sediul în …, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. …, C.U.I. …, reprezentată de …, în calitate de administrator, împotriva adresei de comunicare a rezultatului la procedură nr. …/24.07.2009, emisă de …, în calitate de autoritate contractantă, cu sediul în …, în cadrul procedurii de atribuire, prin cerere de oferte, a contractului de achiziţie publică, având ca obiect ”Lucrări de reabilitare sediu …”, prin care se solicită anularea adresei susmenţionate, constatarea faptului că oferta S.C. … S.R.L. nu este neconformă şi reanalizarea ofertelor. În baza documentelor depuse de părţi, CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR DECIDE: În baza art. 278 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, pentru considerentele evocate in motivare, respinge, ca rămasă fără obiect, contestaţia depusă de S.C. … S.R.L. în contradictoriu cu …, cu sediul în …, ca urmare a achiesarii autoritatii contractante. În baza art. 278 alin. (4) din ordonanţă, obligă autoritatea contractantă ca, în termen de 15 zile de la primirea deciziei, să reanalizeze şi să reevalueze ofertele, în sensul celor menţionate în adresa de achiesare formulată, şi să comunice tuturor operatorilor economici interesaţi. În baza art. 278 alin. (6) din ordonanţa evocată, dispune continuarea procedurii de achiziţie publică, cu respectarea celor decise anterior. Prezenta decizie este obligatorie şi executorie pentru părţi, în conformitate cu dispoziţiile art. 280 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006. Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen de 10 zile de la comunicare. MOTIVARE În luarea deciziei s-au avut în vedere următoarele: S.C. … S.R.L. a formulat contestaţia (fără număr la contestator), înregistrată la C.N.S.C. cu nr. …/30.07.2009, împotriva adresei de comunicare a rezultatului la procedură nr. …/24.07.2009, emisă de …, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de atribuire, prin  cerere de oferte, a contractului de achiziţie publică, având ca obiect ”Lucrări de reabilitare sediu …”. În fapt, S.C. … S.R.L. arată că în fişa de date a achiziţiei s-au solicitat cu privire la asocieri, următoarele informaţii: lista privind asociaţii, se va preciza cine este liderul asocierii, cerinţele minime vor fi îndeplinite prin cumul de către asociaţi. Aceasta precizează că, în formularul 4 -acordul de asociere, a precizat aceste elemente şi, ca urmare oferta sa nu putea fi declarată neconformă. S.C. … S.R.L. arată că a depus următoarele documente: – adresa de comunicare a rezultatului procedurii; – acordul de asociere. La dosarul cauzei, în conformitate cu art. 274, alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006, a fost depus punctul de vedere nr. …/31.07.2009, înregistrat la C.N.S.C. cu nr. …/31.07.2009 al …, în calitate de autoritate contractantă, cu privire la contestaţia formulată de către S.C. … S.R.L. Autoritatea contractantă arată că, în urma analizării contestaţiei primite, „comisia de evaluare a admis contestaţia şi a întocmit un proces verbal prin care a decis anularea raportului procedurii nr. …/23.07.2009, reanalizarea ofertelor depuse şi întocmirea unui nou raport al procedurii, în care oferta depusă de S.C. … S.R.L. în asociere cu S.C. … S.R.L. să fie evaluată, în conformitate cu criteriul de atribuire stabilit, respectiv ”preţul cel mai scăzut”. Din examinarea materialului probator administrat, aflat la dosarul cauzei, Consiliul reţine următoarele: S.C. … S.R.L. formulează contestaţie, prin care critică adresa de comunicare a rezultatului procedurii şi actul prin care oferta sa a fost declarată neconformă. Prin adresa nr. … din 31.07.2009, înregistrată la Consiliu cu nr. …/31.07.2009, autoritatea contractantă informează Consiliul: ”în urma analizării contestaţiei primite […], comisia de evaluare a ofertelor a admis contestaţia primită. Anexat vă transmitem procesul verbal încheiat în data de 31.07.2009”. În cuprinsul procesului verbal, comisia de evaluare a hotărât: „anularea raportului procedurii de atribuire nr. …/23.07.2009, reanalizarea ofertelor depuse şi întocmirea unui nou raport al procedurii de atribuire, în care oferta depusă de către S.C. … S.R.L. … în asociere cu S.C. … S.R.L. … să fie evaluată în conformitate cu criteriul de selectare a ofertelor din documentaţia de atribuire, respectiv preţul cel mai scăzut” Consiliul reţine astfel că autoritatea contractantă achiesează la critica exprimată în contestaţie şi este de acord cu măsurile de remediere solicitate S.C. … S.R.L. Luând în considerare aspectele evocate, în baza art. 278 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul va respinge ca rămasă fără obiect contestaţia depusă de S.C. … S.R.L. în contradictoriu cu …, ca urmare a adresei de achiesare, formulată de către autoritatea contractantă. În baza art. 278 alin. (4) din ordonanţă, obligă autoritatea contractantă ca, în termen de 15 zile de la primirea deciziei, să reanalizeze şi să reevalueze ofertele, în sensul celor menţionate în achiesarea formulată şi să comunice tuturor operatorilor economici interesaţi. În baza art. 278 alin. (6) din ordonanţă dispune continuarea procedurii de achiziţie publică, cu respectarea celor decise. PREŞEDINTE COMPLET, MEMBRU COMPLET,                                                           MEMBRU COMPLET,]]>

Art. 18 si 19 din OUG nr. 34/2006. Achizitie directa. Inadmisibilitatea contestatiei in fata CNSC – DECIZIE C.N.S.C.

Art. 18 si 19 din OUG nr. 34/2006. Achizitie directa. Inadmisibilitatea contestatiei in fata CNSC Prin contestaţia nr. …/29.07.2009, înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. …/30.07.2009, transmisă prin fax, formulată de către S.C. … S.R.L., cu sediul în …, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. …, având Cod de Înregistrare Fiscală …, împotriva hotărârii comunicată prin adresa nr. …/27.07.2009, emisă de autoritatea contractantă …, cu sediul în …, în cadrul procedurii de „achiziţie directă” pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect „Servicii de pază” – cod CPV 79713000-5, s-au solicitat următoarele: – anularea actului, în speţă adresa nr. …/27.07.2009 privind comunicarea rezultatului procedurii, prin care oferta S.C. … S.R.L. a fost declarată câştigătoare; – obligarea autorităţii contractante de a lua orice alte măsuri necesare pentru remedierea actelor ce afectează procedura de atribuire, în sensul constatării că oferta depusă de S.C. … S.R.L. nu este fundamentată economic şi nu are un preţ real; – continuarea procedurii şi declararea ca fiind câştigătoare a ofertei cu preţul cel mai scăzut, dar care respectă prevederile legale. În baza documentelor depuse de părţi, CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR DECIDE: Respinge ca inadmisibilă contestaţia formulată de S.C. … S.R.L. în contradictoriu cu …. Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate cu dispoziţiile art. 280 alin. (3) din O.U.G. nr. 34/2006. Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în termen de 10 zile de la comunicare. MOTIVARE În luarea deciziei s-au avut in vedere urmatoarele: Prin contestaţia nr. …/29.07.2009, înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. …/30.07.2009, transmisă prin fax, S.C. … S.R.L. contestă hotărârea comunicată prin adresa nr. …/27.07.2009, emisă de autoritatea contractantă …, în cadrul procedurii de „achiziţie directă” pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect „Servicii de pază” – cod CPV 79713000-5, solicitând următoarele: – anularea actului, în speţă adresa nr. …/27.07.2009 privind comunicarea rezultatului procedurii, prin care oferta S.C. … S.R.L. a fost declarată câştigătoare; – obligarea autorităţii contractante de a lua orice alte măsuri necesare pentru remedierea actelor ce afectează procedura de atribuire, în sensul constatării că 2 oferta depusă de S.C. … S.R.L. nu este fundamentată economic şi nu are un preţ real; – continuarea procedurii şi declararea ca fiind câştigătoare a ofertei cu preţul cel mai scăzut, dar care respectă prevederile legale. În fapt, contestatorul arată că autoritatea contractantă i-a trimis o invitaţie pentru a participa la procedura de cerere de oferte pentru mai multe obiective precizate în invitaţie, pentru atribuirea contractului antemenţionat, subliniind că procedura aleasă a fost „cerere de oferte”. Prin adresa de comunicare rezultat procedură nr. …/27.07.2009, a fost declarată câştigătoare oferta S.C. … S.R.L. ca fiind oferta cu „preţul cel mai scăzut”. Analizând adresa de comunicare nr. …/27.07.2009, contestatorul consideră că societatea declarată câştigătoare nu a respectat modul de formare a preţului minim ce poate fi ofertat pentru serviciile ce fac obiectul procedurii în discuţie, ignorând prevederile H.G. nr. 1051/2008, Contractul colectiv de muncă la nivel naţional pentru anii 2007-2010, înregistrat la MMSSF sub nr. 2895/29.12.2006, care prevede un indice de ierarhizare de 1,2 pentru muncitorii calificaţi, Legea 333/2003 art. 123 din Codul Muncii, făcând ca oferta să fie neconformă, fiind aplicabile prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) din H.G. nr. 925/2006, deoarece propunerea financiară conţine preţuri care nu sunt rezultatul liberei concurenţe şi care nu pot fi justificate. Mai mult decât atât, analizând modul de formare a preţului minim ce poate fi ofertat pentru serviciile ce fac obiectul procedurii în discuţie, contestatorul consideră că salariul minim al unui agent de pază pe anul 2009 este de 720 lei/lună pentru un program de 170 ore/lună, aşa cum rezultă din coroborarea prevederilor art. 20 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţiei persoanelor, cu cele ale art. 2 din H.G. nr. 1051/2008 şi cu cele ale art. 40 din Contractul nr. 2895/2006 – contract colectiv de muncă unic la nivel naţional pe anii 2007-2010, la care se adaugă cheltuielile minime stabilite în sarcina angajatorului, conform O.U.G. nr. 226/2008 şi a altor dispoziţii legale şi cheltuielile referitoare la echiparea şi dotarea personalului aferent executării contractului ori a activităţilor TESA de la nivelul operatorului economic. Contestatorul arată că, din conţinutul cererii de prezentare de ofertă, autoritatea contractantă intentioneză să achiziţioneze servicii de pază pentru 10 locaţii în care programul de lucru este pe timp de noapte între orele 22.00 şi 06.00. În aceste condiţii, pentru respectarea art. 123 din codul muncii şi ale art. 41 alin. (3) lit. e) din contractul nr. 2895/2006 – contactul colectiv de muncă unic la nivel naţional pe anii 2007-2010, la stabilirea tarifului orar este necesară aplicarea unui spor de 15%. Contestatorul consideră că societatea declarată câştigătoare nu numai că nu aplică la tariful orar sporul de 15% , dar în 5 din cele 11 locaţii, merge cu un salariu minim al unui agent de pază de 697 lei, iar în 4 din cele 11 locaţii merge cu un salariu minim al unui agent de pază de 544 lei, salariu mai redus decât salariul minim naţional stabilit prin Hotărâre de Guvern. Contestatorul arată că în conformitate cu art. 202 alin. (1), în cazul unei oferte care are un preţ aparent neobişnuit de scăzut în raport cu ceea ce urmează a fi prestat, autoritatea contractantă are obligaţia de a solicita ofertantului în scris, şi înainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii şi precizări pe care le consideră semnificative cu privire la ofertă, precum şi de a verifica răspunsurile care justifică preţul respectiv. Autoritatea contractantă nu numai că nu a respins oferta care avea în 4 locaţii din 11 un salariu per agent mai mic decât salariu minim brut pe economie, dar nici măcar nu a solicitat precizări de la societatea declarată câştigătoare, deşi era obligată prin lege. Acestă obligaţie a autorităţii contractante era imperativă şi nu supletivă. Contestatorul consideră ca nelegală stabilirea ca fiind câştigătoare a ofertei S.C. … S.R.L. Punctul de vedere al autorităţii contractante referitor la contestaţia depusă de S.C. … S.R.L. a fost transmis prin adresa nr. …/31.07.2009, înregistrată la Consiliu sub nr. … din 04.08.2009. În fapt, autoritatea contractantă arată că procedura a fost organizată conform prevederilor O.U.G. nr. 34/2006 actualizată, prin achiziţie directă, deoarece valoare estimată nu depăşeşte 15000 euro, atât depunerea cât şi deschiderea ofertelor având loc la sediul autorităţii contractante. Autoritatea contractantă precizează că pentru această procedură au fost depuse cinci oferte, respectiv: S.C. … S.R.L., S.C. … S.R.L., S.C. … S.R.L., S.C. … S.R.L., S.C. … S.R.L. Şedinţa de deschidere a ofertelor s-a finalizat prin Procesul Verbal de deschidere nr. …/23.07.2009. Procedura de atribuire s-a finalizat prin Raportul nr. …/24.07.2009 şi comunicările aferente transmise operatorilor economici participanţi cu nr. de înregistrare: …/27.07.2009; …/27.07.2009; …/27.07.2009, …/ 27.07.2009, şi …/27.07.2009. Autoritatea contractantă arată că a deschis ofertele depuse menţionând în cadrul Procesului Verbal de deschidere preţurile unitare şi valorile ofertate de fiecare ofertant în parte. Comisia de evaluare a decis oferta câştigătoare, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 34/2006, respectiv criteriul de atribuire „preţul cel mai scăzut”, întocmind în acest sens raportul procedurii şi comunicarea rezultatului. Autoritatea contractantă a anexat următoarele documente: Invitaţia de participare nr. …/14.07.2009; Nota justificativă nr. …/15.07.2009; Oferta S.C. … PS S.R.L.; Oferta S.C. … S.R.L.; Oferta S.C. … S.R.L.; Procesul Verbal de deschidere nr. …/23.07.2009; Raportul procedurii nr. …/22.04.2009; Comunicarea rezultatului proceduri către toti ofertanţii; Dovada comunicării contestaţiei depuse de S.C. … S.R.L. tuturor operatorilor economici participanţi la procedură; Dovada transmiterii către S.C. … S.R.L. a punctului de vedere al autorităţii contractante; Autoritatea contractantă consideră contestaţia depusă de S.C. … S.R.L. neîntemeiată. Analizând susţinerile părţilor şi documentele depuse la dosar Consiliul constată următoarele: … a dorit să achiziţioneze direct „serviciul de pază”, sens în care a întocmit nota justificativă privind contractul de achiziţie publică de „servicii de pază” nr. …/15.07.2009 şi a transmis mai multor operatori economici invitaţia nr. …/14.07.2009, fără publicare acesteia în SEAP. În urma invitaţiei de participare, au depus oferte S.C. … S.R.L., S.C. … S.R.L., S.C. … S.R.L., S.C. … S.R.L., S.C. … S.R.L. În urma evaluării ofertelor, oferta SC … SRL a fost declarată câştigătoare. Împotriva comunicării rezultatulului procedurii, a depus contestaţie S.C. … S.R.L. considerând că decizia autorităţii contractante este nelegală şi netemeinică, deoarece a declarat câştigătoare o ofertă care nu respectă modul de formare a preţului minim ce poate fi ofertat pentru serviciile ce fac obiectul procedurii în cauză. Verificând competenţa de soluţionare a prezentelor contestaţii, Consiliul constată că autoritatea contractantă nu a organizat o procedură de achiziţie potrivit dispoziţiilor art. 18 din OUG nr. 34/2006, ci a recurs la o achiziţie directă în temeiul prevederilor art. 19 din acelaşi act normativ. Potrivit art. 1 din OUG nr. 34/2006 „prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează procedurile de atribuire a contractului de achiziţie publică, a contractului de concesiune de lucrări publice şi a contractului de concesiune de servicii, precum şi modalităţile de soluţionare a contestaţiilor formulate împotriva actelor emise în legătură cu aceste proceduri.” Potrivit art. 18 alin. (1) din OUG nr. 34/2006, „procedurile de atribuire a contractului de achiziţie publică sunt: a) licitaţia deschisă, respectiv procedura la care orice operator economic interesat are dreptul de a depune oferta; b) licitaţia restrânsă, respectiv procedura la care orice operator economic are dreptul de a-şi depune candidatura, urmând ca numai candidaţii selectaţi să aibă dreptul de a depune oferta; c) dialogul competitiv, respectiv procedura la care orice operator economic are dreptul de a-şi depune candidatura şi prin care autoritatea contractantă conduce un dialog cu candidaţii admişi, în scopul identificării uneia sau mai multor soluţii apte să răspundă necesităţilor sale, urmând ca, pe baza soluţiei/soluţiilor, candidaţii selectaţi să elaboreze oferta finală; d) negocierea, respectiv procedura prin care autoritatea contractantă derulează consultări cu candidaţii selectaţi şi negociază clauzele contractuale, inclusiv preţul, cu unul sau mai mulţi dintre aceştia. Negocierea poate fi: – negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare; – negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare; e) cererea de oferte, respectiv procedura simplificată prin care autoritatea contractantă solicită oferte de la mai mulţi operatori economici.” Potrivit art. 19 din OUG nr. 34/2006, „autoritatea contractantă are dreptul de a achiziţiona direct produse, servicii sau lucrări, în măsura în care valoarea achiziţiei, estimată conform prevederilor secţiunii a 2-a a prezentului capitol, nu depăşeşte echivalentul în lei a 15.000 euro pentru fiecare achiziţie de produse, servicii sau lucrări. Achiziţia se realizează pe bază de document justificativ, care în acest caz se consideră a fi contract de achiziţie publică, iar obligaţia respectării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă se limitează numai la prevederile art. 204 alin. (2).” Din coroborarea acestor texte, achiziţia directă nefiind una din procedurile de atribuire expres reglementate la art. 18 din ordonanţă, regulile de desfăşurare ale acestora nu sunt aplicabile, singurele dispoziţii din OUG nr. 34/2006 aplicabile, fiind cele referitoare la păstrarea documentelor. Potrivit art. 255 alin. (1) din OUG nr. 34/2006 „orice persoană care se consideră vătămată într-un drept ori într-un interes legitim printr-un act al autorităţii contractante, prin încălcarea dispoziţiilor legale în materia achiziţiilor publice, poate solicita anularea actului, obligarea autorităţii contractante de a emite un act, recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim pe cale administrativ-jurisdicţională sau în justiţie, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.” Potrivit art. 266 alin. (1) din OUG nr. 34/2006 „cu excepţia contestaţiilor prevăzute la art. 256 alin. (1¹), Consiliul este competent să soluţioneze contestaţiile formulate în cadrul procedurii de atribuire, înainte de încheierea contractului’’. Faţă de dispoziţiile de mai sus, competenţa de soluţionare a CNSC se limitează doar la contestaţiile depuse în cadrul unei proceduri de atribuire, astfel cum sunt acestea definite de art. 18 din OUG nr. 34/2006, şi nu la achiziţii directe. Având în vedere toate aspectele de fapt şi de drept anterior evocate, Consiliul urmează ca, în temeiul art. 278 alin. (5) şi (6) din OUG nr. 34/2006, să respingă ca inadmisibilă contestaţia formulată de S.C. … S.R.L. în contradictoriu cu …, fără a mai analiza fondul cauzei. PREŞEDINTE COMPLET … MEMBRU COMPLET                                         MEMBRU COMPLET]]>

Contestatie impotriva documentatiei de atribuire. Data de la care curge termenul de contestatie. Exceptia tardivitatii – DECIZIE C.N.S.C.

Avocat Florin IRIMIA

Contestatie impotriva documentatiei de atribuire.

Data de la care curge termenul de contestatie. Exceptia tardivitatii.

Prin contestaţia nr. ……../………, înregistrată la CNSC sub  nr. ……../08.01.2009, depusă de SC………SRL, cu sediul în ……………., înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. ………….., având CUI ………….., reprezentată prin …………-Administrator, formulată împotriva cerinţelor prevăzute în documentaţia de atribuire (Cap. IV al fişei de date a achiziţiei, respectiv Situaţia economico-financiară), întocmită de …………………….., cu sediul în ……………………, în calitate de autoritate contractantă în procedura, licitaţie deschisă cu etapă finală licitaţie electronică, organizată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect „Furnizare a pachetului cu produse lactate şi panificaţie pentru Programul lapte-corn pentru anul şcolar 2008-2009″, s-a solicitat Consiliului obligarea autorităţii contractante la modificarea fişei de date prin eliminarea cerinţei de calificare contestate.

În baza documentelor depuse de părţi, CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR

DECIDE:

Admite excepţia invocată de autoritatea contractantă şi respinge contestaţia ca tardivă.

Dispune continuarea procedurii de atribuire.

Prezenta decizie este obligatorie, în conformitate cu dispoziţiile art. 280 alin. (3) din OUG nr. 34/2006, aprobată prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în termen de 10 zile de la comunicare.

MOTIVARE

În luarea deciziei s-au avut în vedere următoarele: SC ……………. SRL a formulat contestaţia nr. …………./………., înregistrată la CNSC sub nr. ………….., împotriva fişei de date întocmită de …………………….., în calitate de autoritate contractantă în cadrul procedurii, licitaţie deschisă cu etapă finală licitaţie electronică, organizată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect „Furnizare a pachetului cu produse lactate şi panificaţie pentru Programul lapte-corn pentru anul şcolar 2008-2009″, solicitând refacerea ei.

În fapt, contestatoarea afirmă că, în urma publicării în SEAP a anunţului de participare nr. ……………., a ridicat, în data de 19.11.2008, de la sediul autorităţii contractante, documentaţia de atribuire aferentă procedurii mai sus menţionate. Astfel, în urma analizării fişei de date a constatat că, autoritatea contractantă impunea, ca cerinţă de calificare, „bilanţul contabil, la data de 31.12.2007, vizat şi înregistrat de organele competente, cu rezultat financiar pozitiv”. Astfel, raportat la cerinţa amintită, contestatoarea consideră „restrictivă lipsa prevederii care să permită ofertanţilor dovedirea capacităţii financiare prin prezentarea Bilanţului contabil, la data de 31.12.2008, care pentru societatea noastră are rezultate financiare maibune decât cele pe anul 2007″. Pentru acest motiv, contestatoarea consideră că autoritatea contractantă a încălcat principiul tratamentului egal prevăzut la art. 2 alin. (2) lit. b) din OUG nr. 34/2006, prin stabilirea unei cerinţe de calificare restrictive, care poate duce la respingerea nejustificată a unui ofertant.

Faţă de cele arătate, contestatoarea solicită Consiliului „să dispuneţi refacerea Fişei de date a achiziţiei cu extinderea cerinţei conform căreia „Se soilcită – Bilanţul contabil, la data de 31.12.2007, vizat şi înregistrat de organele competente, cu rezultat financiar pozitiv” şi reformularea ei în scopul acceptării Bilanţului contabil, la data de 31.12.2008″.

Contestatoarea îşi întemeiază cererile din contestaţie pe dispoziţiile art. 2 alin. (2) lit. b) din OUG nr. 34/2006 şi art. 8 alin. (1) din HG nr. 925/2006..

În susţinerea celor susţinute, contestatoarea depune, în copie, documentaţia de atribuire şi dovada notificării contestaţiei către Consiliul Judeţean Brăila.

Prin adresa nr. ……………, înregistrată la CNSC sub nr. ………………., autoritatea contractantă a transmis Consiliului punctul de vedere la contestaţia înaintată de SC ………………… SRL, solicitând respingerea acesteia ca nefondată.

În fapt, autoritatea contractantă aminteşte că, în conformitate cu prevederile programului anual de achiziţii, a organizat procedura de licitaţie deschisă cu etapă finală licitaţie electronică, în vederea atribuirii contractului având ca obiect „Furnizare a pachetului cu produse lactate şi panificaţie pentru Programul lapte-corn pentru anul şcolar 2008-2009″. De asemenea, autoritatea contractantă arată că, urmare a unei contestaţii anterior formulate, soluţionate conform deciziei CNSC nr. …………….., contestatoarei – SC …………………… SRL, cu adresa nr. …………………., i-au fost comunicate măsurile privind atât reluarea procedurii cât şi modificarea Fişei de date a achiziţiei. Totodată, autoritatea contractantă precizează că, în data de 08.01.2009, a înregistrat, sub nr. ……………, notificarea contestaţiei depusă de SC ………… SRL. Prin urmare, autoritatea contractantă arată că, intervalul de timp 24.12.2008 – 08.01.2009 este mai mare de 10 zile de la data luării la cunoştinţă a Fişei de date modificată, iar prin raportare la valoarea estimată a contractului de achiziţie publică, termenul de formulare a contestaţiei este depăşit. Astfel că, faţă de cele arătate, autoritatea contractantă solicită Consiliului respingerea contestaţiei ca tardivă. Pe fond, autoritatea contractantă arată că, prin fişa de date a achiziţiei la punctul IV.3.9 Situaţia economico – financiară, s-a solicitat ca cerinţă de calificare „susţinerea indicatorilor lichiditate generală şi solvabilitate patrimonială prin Bilanţul contabil la data de 31.12.2007, vizat şi înregistrat de organele competente, cu rezultate financiare pozitive”. Astfel, autoritatea contractantă precizează că la stabilirea acestei cerinţe s-a avut în vedere următoarele:

– procedura este iniţiată în anul 2008;

– toate cerinţele au fost stabilite corespunzător momentului iniţierii procedurii;

– prelungirea termenului de depunere a ofertelor, urmare a depunerii unei contesaţii, nu este motiv de schimbare a cerinţei de calificare, privind prezentarea bilanţului contabil la 31.12.2007, respectiv’ acceptarea prezentării bilanţului contabil la 31.12.2008 deoarece până la termenul depunerii ofertelor, respectiv 12.01.2009 ,,nu se adoptă” normele de întocmire şi depunere a bilanţurilor pentru anul 2008.

Faţă de cele prezentate şi având în vedere că au fost respectate prevederile legale referitoare la modul de evaluare a ofertelor depuse pentru atribuirea contractului de „„Furnizare a pachetului cu produse lactate şi panificaţie pentru Programul lapte-corn pentru anul şcolar 2008-2009″, autoritatea contractantă solicită Consiliului respingerea contestaţiei ca fiind nefondată.

Autoritatea contractantă, transmite Consiliului, ataşat punctului de vedere, copia dosarului achiziţiei publice şi corespondenţa purtată cu agenţii economici precum şi programul anual al achiziţiilor publice.

Faţă de poziţiile exprimate de cele două părţi şi de documentele depuse la dosar. Consiliul reţine cele ce urmează:

Consiliul, în temeiul prevederilor art. 278 alin. (1) din OUG nr. 34/2006, cercetând cu întâietate excepţia tardivităţii contestaţiei invocată de autoritatea contractantă, constată temeinicia acesteia, în aprecierea asupra acestei finalităţi a cauzei.

Consiliul a luat act de faptul că …………………………., în calitate de autoritate contractantă, a iniţiat procedura de achiziţie, prin licitaţie deschisă, pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect „Furnizare a pachetului cu produse lactate şi panificaţie pentru Programul   lapte-corn   pentru   anul   şcolar   2008-2009″,   prin publicarea în SEAP a anunţul de participare nr. ……………………

In acelaşi timp, Consiliul a avut în vedere faptul că, contestatoarea, potrivit anunţului de participare, a avut posibilitatea procurării, în mod  gratuit,  a  documentaţiei  de  atribuire  până  la  data  de 19.11.2008. De asemenea. Consiliul a solicitat contestatoarei, prin adresa nr. …………………., să-şi precizeze poziţia faţă de tardivitatea criticilor formulate, prin raportare la data luării la cunoştinţă a prevederilor documentaţiei de atribuire.

Prin adresa de răspuns,  transmisă  prin  fax şi înregistrată  la  CNSC sub nr. ………………….,    contestatoarea    susţine:    „contestaţia    este formulată în termen conform art. 272 alin. (4) din OUG nr. 34/2006 completată şi modificată prin OUG nr. 143/2008″. Or, în condiţiile în care, prin contestaţie sunt criticate cerinţe de calificare specificate de autoritatea contractantă prin documentaţia de atribuire. Consiliul apreciază că, prin raportare la data luării ei la cunoştinţă de către contestatoare (publicarea în SEAP) termenul de învestire a Consiliului este depăşit în prezenta cauză. Mai mult, Consiliul ia act de faptul că cerinţa contestată este cuprinsă şi de anunţul de participare, la cap. III.2.2) Capacitatea economică şi financiară.

Astfel, prin raportare la valoarea estimată a contractului de achiziţie publică, precizată la cap. II.2.2) din anunţul de participare, termenul de contestare, conform prevederilor art. 272 alin. (2) din OUG nr. 34/2006, se împlinea la 15.12.2008.

Prin urmare, în temeiul alin. (1), (5) şi (6) ale art. 278 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul, fără cercetarea pe fond a cererii, admiţând excepţia invocată de autoritatea contractantă respinge contestaţia ca fiind tardiv înaintată şi dispune continuarea procedurii de atribuire.

]]>

Certificat constator depus in copie legalizata. Obligatia solicitarii completarii documentelor de calificare.

Avocat Florin IRIMIA

Certificat constator depus in copie legalizata. Obligatia solicitarii completarii documentelor de calificare.

Prin contestaţiile nr. …. si … din 08.01.2009, înregistrate la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. …… si respectiv nr. ….. din 08.07.2009, depuse de SC S.T. SA, cu sediul in …………….., împotriva deciziei prin care oferta sa a fost declarata inacceptabila de către Consiliul Judeţean …………., având sediul în ……………., în calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de licitaţie deschisa, derulata in vederea atribuirii contractului de lucrări de “modernizare drum judeţean …………., contestatoarea a solicitat anularea adresei de comunicare a rezultatului procedurii nr. …….. din 30.12.2008 si obligarea autorităţii contractante la reevaluarea ofertelor.

Prin contestaţiile nr. …… si ………… din 09.01.2009, înregistrate la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. ……… si respectiv …………. din 12.01.2009, depuse de S.C. D. SRL, cu sediul în ………….., împotriva deciziei de atribuire a contractului nr. …… din 03.12.2008, prin care a fost declarata câştigătoare oferta depusa de SC O.C. SRL in asociere cu SC T.A. SRL, iar oferta petentei a fost declarata inacceptabila, emisa in cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire, contestatoarea a solicitat anularea deciziei autorităţii contractante, constatarea ca oferta depusa de SC D. SRL este acceptabila, precum si obligarea autorităţii contractante la reevaluarea ofertelor.

Pentru soluţionarea contestaţiilor, având in vedere că acestea au fost formulate in cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire, Consiliul a procedat la conexarea lor, in conformitate cu dispoziţiile art. 273 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006.

Procedura de soluţionare în faţa Consiliului s-a desfăşurat în scris.

În baza legii şi a documentelor depuse de părţi, CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR.

DECIDE

In temeiul dispoziţiilor alin. (2) al art. 278 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare, admite in parte contestaţiile nr. …… si …….. din 09.01.2009, depuse de SC D. SRL, în contradictoriu cu autoritatea contractantă Consiliul Judeţean ……….., si anulează raportul procedurii nr. …….. din 29.12.2008, precum si adresele de comunicare a rezultatului procedurii.

Obliga autoritatea contractanta ca, in termen de douăsprezece zile de la primirea prezentei decizii, sa procedeze la reevaluarea ofertelor cu respectarea legislaţiei in materia achiziţiilor publice si a prevederilor documentaţiei de atribuire.

In termenul legal, autoritatea contractanta va informa ofertanţii despre rezultatul reevaluării ofertelor.

Capătul de cerere constând in constatarea de către Consiliu ca oferta depusa de SC D. SRL este acceptabila se va respinge, ca inadmisibil.

În temeiul alin. (7) al art. 278 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, Consiliul ia act de renunţarea la contestaţiile nr. .. si ….. din 08.01.2009, de către SC S.T. SA.

Prezenta decizie este executorie si obligatorie pentru părţi, în conformitate cu dispoziţiile art. 280 alin. (1) si (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006.

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere in termen de 10 zile de la comunicare.

MOTIVARE

În luarea deciziei s-au avut în vedere următoarele: Consiliul  a fost legal sesizat şi este competent,  potrivit dispoziţiilor art.  266 alin.  (1)  din  Ordonanţa  de  urgenţă  a Guvernului nr. 34/2006, să soluţioneze contestaţiile de faţă.

Prin contestaţiile nr. 15 si 16 din 08.01.2009, SC S.T. SA, în contradictoriu cu autoritatea contractantă Consiliul Judeţean ………., a solicitat anularea adresei de comunicare a rezultatului procedurii nr. ……….. din 30.12.2008 si obligarea autorităţii contractante la reevaluarea ofertelor.

Similar, prin contestaţiile nr. ….. si ……….. din 09.01.2009, SC D. SRL, în contradictoriu cu aceeaşi autoritatea contractantă, a solicitat anularea deciziei autorităţii contractante privind rezultatul procedurii, constatarea ca oferta depusa de SC D. SRL este acceptabila, precum si obligarea autorităţii contractante la reevaluarea ofertelor.

Autoritatea contractanta a comunicat Consiliului prin adresele nr. …. si …… din 14.01.2009, punctul său de vedere asupra contestaţiilor depuse de SC D. SRL si documentele dosarului achiziţiei publice.

In argumentarea probatorie a contestaţiilor, SC S.T. SA menţionează ca oferta sa a fost declarata inacceptabila pe motivul depunerii certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului, in copie legalizata, si nu in original.

Petenta apreciază ca, atat timp cat copia legalizata este echivalenta din punct de vedere juridic si legal cu prezentarea actului in original, oferta sa, pentru un astfel de motiv, a fost respinsa in mod nelegal.

In probatiune, petenta a depus, in xerocopie:

-adresa nr. ………. din 30.12.2008 – comunicarea rezultatului procedurii;

–  anunţul de participare nr. …………./08.10.2008;

–  fisa de date a achiziţiei din documentaţia de atribuire;

–  certificatul constatator nr. …………./09.10.2008;

– procesul verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor nr. ………….. din 24.11.2008.

SC D. SRL arata ca oferta sa a fost declarata inacceptabila pe  motivul  ca,  in  documentele  sale de calificare,  certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului a fost depus, in copie legalizata, si nu in original, cu toate ca, dupa cum a fost consemnat in procesul verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor, in cadrul respectivei şedinţe a fost prezentat si originalul actului in cauza.

Petenta apreciază ca decizia autorităţii contractante de respingere a ofertei sale pentru un astfel de motiv contravine dispoziţiilor art. 93 din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, celor ale art. 93 si următoarelor din Regulamentul de punere în aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, precum si art. 1188 din Codul Civil.

In probatiune, petenta a depus, in xerocopie:

-adresa nr. ……. din 30.12.2008 – comunicarea rezultatului procedurii;

-anunţul de participare nr. ………../08.10.2008;

–  fisa de date a achiziţiei din documentaţia de atribuire;

–  certificatul constatator nr. …………1/29.10.2008;

– procesul verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor nr. ………… din 24.11.2008.

La solicitarea Consiliului, prin adresa nr. 285 din 16.01.2009, autoritatea contractanta a precizat ca, fata de contestaţia depusa de SC S.T. SA, nu poate formula punct de vedere deoarece respectiva societate nu i-a înaintat contestaţia depusa la Consiliu in termenul prevăzut de dispoziţiile art. 271 alin. (1) din OUG nr. 34/2006.

Prin adresa nr. …… din 16.01.2009, Consiliul a solicitat SC S.T. SA ca, in termen de cel mult 5 zile, sa transmită Consiliului dovada îndeplinirii obligaţiei sale impusa de dispoziţiile art. 271 alin. (1) din OUG nr. 34/2006 constând in înaintarea in termenul legal autorităţii contractante a copiilor contestaţiilor depuse la Consiliu.

Prin adresa nr. …… din 20.01.2008, SC ST SA a renunţat la contestaţii, urmând ca, in temeiul dispoziţiilor art. 278 alin. (7) din OUG nr. 34/2006, Consiliul sa ia act de renunţarea de către contestatoare la contestaţiile nr. ….. si …… din 08.01.2008, in contradictoriu cu Consiliul Judeţean …………

Referitor la contestaţiile depuse de SC D. SRL, prin punctul sau de vedere, autoritatea contractanta a precizat ca respectivul ofertant a depus certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului, in copie legalizata, si nu in original, asa cum in mod expres a fost solicitat prin anunţul de participare si documentaţia de atribuire, motiv pentru care oferta societăţii constatatoare a fost considerata inacceptabila, ca fiind depusa de un ofertant care nu a îndeplinit cerinţele minime de calificare.

Autoritatea contractanta menţionează ca nu s-a permis completarea ulterioara a documentelor de calificare cu depunerea certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului, in original, deoarece prin documentaţia de atribuire a fost menţionata expres descalificarea ofertanţilor care nu prezintă vreunul din documentele de calificare asa cum acestea au fost solicitate.

Autoritatea contractanta precizează ca, insasi menţiunea „este valabil numai in original” conţinuta de certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului, formează convingerea sa ca orice alta forma a respectivului act nu poate fi valabila.

Din verificarea documentelor depuse la dosarul cauzei, Consiliul a constatat:

Procedura de licitaţie deschisa organizata de Consiliul Judeţean ………… in vederea atribuirii contractului de lucrări de “modernizare drum judeţean …………., a fost iniţiata prin anunţul de participare publicata in SEAP sub nr. …………. din 08.10.2008, in care s-au menţionat: împărţirea lucrării in doua loturi, astfel: lotul nr. 1 – tronson I…………..; lotul nr. 2 -tronson II: ……….; valoarea estimata a contractului, fara TVA – …………. lei; criteriul de atribuire a contractului – preţul cel mai scăzut; cerinţe de calificare privind situaţia personala a ofertanţilor, inclusiv cerinţele referitoare la înscrierea in registrul comerţului sau al profesiei – prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului (valabil numai in original potrivit menţiunilor emitentului); data limita de depunere a ofertelor – 24.11.2008, ora 10:00; data deschiderii ofertelor – 24.11.2008, ora 11:00.

Din documentaţia de atribuire, in cauza prezintă relevanta cerinţa minima de calificare a ofertanţilor referitoare la “capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare)” impusa de pct. V.2.) din fisa de date a achiziţiei prin care ofertanţilor le-a fost impusa prezentarea “certificatului constatator – valabil – potrivit specificaţiilor emitentului Oficiul Registrului Comerţului (original)”.

Procesul verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor nr. ………….. din 24.11.2008 a menţionat depunerea ofertelor de către un număr de …. ofertanţi, din care ………. au depus oferta pentru lotul nr. 1, in dreptul SC D. SRL fiind menţionata depunerea “certificatului constatator – valabil – emis de Oficiul Registrului Comerţului”.

Raportul procedurii de atribuire nr. …….. din 29.12.2008, a menţionat descalificarea ofertei SC D. SRL ca inacceptabila, temeiul de drept invocat fiind dispoziţiile art. 36 alin. (1) lit. b) din HG nr. 925/2006.

Motivul respingerii respectivei oferte a fost constituit de prezentarea de către societatea contestatoare a certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului, in copie legalizata, si nu conform specificaţiilor emitentului – Oficiul Registrului Comerţului – in original, formă solicitata si in documentaţia de atribuire, fisa de date a achiziţiei, cap. V.2 -capacitatea de exercitare a activităţii profesionale.

In raport este menţionata precizarea pet. V.5) din fisa de date a achiziţiei constând in descalificarea ofertanţilor in cazul neprezentarii tuturor documentelor in forma solicitata de achizitor.

Decizia de respingere a ofertei astfel stabilita a fost comunicata petentei prin adresa nr. ………… din 30.12.2008.

Raportat la susţinerile părţilor, actele depuse la dosarul cauzei si normele legale aplicabile in materie, Consiliul constata:

Certificatul constatator emis de către Oficiul Registrului Comerţului de pe langa Tribunalul Bucureşti sub nr. ……… din 29.10.2008 a fost depus de SC D. SRL, in copie legalizata, sub încheierea de legalizare nr. ……. din 18.11.2008.

Apreciind ca actul in cauza nu a fost prezentat in forma solicitata prin anunţul de participare si documentaţia de atribuire, respectiv, in original, autoritatea contractanta a considerat oferta petentei inacceptabila, incadrand-o in categoria celor prevăzute de dispoziţiile art. 36 alin. (1)    lit. b) din HG nr. 925/2006, ca fiind depusa de un ofertant care nu a indeplinit cerinţele minime de calificare.

Intr-o atare situaţie prezintă relevanta dispoziţiile Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, potrivit căreia una din competentele notarilor publici prevăzuta de art. 8 lit. i) este legalizarea copiilor de pe înscrisuri. Conform art. 4 din respectiva lege “actul îndeplinit de notarul public, purtând sigiliul şi semnătura acestuia, este de autoritate publică şi are forţa probantă prevăzută de lege”, respectiv, copia legalizata a certificatului constatator are aceeaşi autoritate publica si forţa probanta ca si originalul respectivului act.

Astfel, prin depunerea certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului, in copie legalizata, SC D. SRL a indeplinit cerinţa minima de calificare a ofertanţilor referitoare la “capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare)” impusa de pet. V.2.) din fisa de date a achiziţiei constând in prezentarea   “certificatului   constatator   –   valabil   –   potrivit specificaţiilor emitentului Oficiul Registrului Comerţului (original)”, copia legalizata a actui depusa la procedura fiind de autoritate publica si având aceeaşi forţa probanta ca si originalul respectivului act.

Prin urmare, in cauza nu prezintă relevanta dispoziţiile art. 77 alin. (1) din HG nr. 925/2006 conform cărora “in cazul în care comisia de evaluare constată că unul sau mai mulţi ofertanţi/candidaţi a/au omis să prezinte anumite documente prin care se confirmă îndeplinirea cerinţelor privind situaţia personală, capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, situaţia economică şi financiară, precum şi capacitatea tehnică şi/sau profesională, aceasta va solicita ofertanţilor/candidaţilor respectivi completarea documentelor care lipsesc, acordând în acest scop un termen rezonabil de timp […]” si nici cele ale lit. a) a alin. (2) din acelaşi articol potrivit cărora “prin excepţie de la prevederile alin. (1), comisia de evaluare nu are dreptul de a permite şi de a solicita unui ofertant/candidat completarea unui document care lipseşte, în oricare dintre următoarele situaţii: a) în documentaţia de atribuire a fost menţionat expres faptul că, în caz de neprezentare a respectivului document, nu este permisă completarea ulterioară, neprezentarea având ca efect descalificarea ofertantului”, documentul “certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului” nefiind omis din documentele de calificare, copia legalizata echivalând cu depunerea originalului documentului.

Potrivit art. 11 alin. (3) din HG nr. 925/2006, in cazul în care ar fi existat incertitudini sau neclarităţi în ceea ce priveşte copia legalizata a certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului, autoritatea contractantă avea dreptul de a solicita confirmări suplimentare atât de la ofertantul în cauză constând in solicitarea acestuia a depunerii originalului actului, cât şi de la Oficiul Registrului Comerţului emitent al actului, cu atat mai mult cu cat, potrivit art. 4 alin. (1) din Legea nr. 26/1990 (rl), Registrul comerţului este public.

Pe de alta parte, relativ la dispoziţiile alin. (2) al aceluiaşi articol conform cărora “documentele solicitate nu trebuie să limiteze posibilitatea ofertantului/candidatului de a demonstra îndeplinirea criteriilor de calificare şi prin alte mijloace, în măsura în care acestea pot fi considerate edificatoare de către autoritatea contractantă”, copia legalizata trebuie considerata in mod cert edificatoare.

Fata de cele constatate, in baza dispoziţiilor art. 278 alin. (2) din OUG nr. 34/2006, Consiliul urmează a admite in parte contestaţiile nr. …  si ………. din 09.01.2009, depuse de SC D. SRL, în contradictoriu cu autoritatea contractantă Consiliul Judeţean până la care ofertanţii au dreptul de a depune contestaţie nu a fost menţionata. Relativ Iar adresa nr. ……… din 05.11.2008, Consiliul constata ca aceasta a fost emisa in perioada de suspendare a procedurii, contrar dispoziţiilor art. 277 alin. (1) din OUG nr. 34/2006.

Va obliga autoritatea contractanta ca, in termen de douăsprezece zile de la primirea prezentei decizii, sa procedeze la reevaluarea ofertelor cu respectarea legislaţiei in materia achiziţiilor publice si a prevederilor documentaţiei de atribuire.

In termenul legal, autoritatea contractanta va informa ofertanţii despre rezultatul reevaluării ofertelor.

]]>

Masuri de remediere dispuse de autoritatea contractanta. Respingerea contestatiei ca ramasa fara obiect

Avocat Florin IRIMIA

Masuri de remediere dispuse de autoritatea contractanta. Respingerea contestatiei ca ramasa fara obiect

Pe rolul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor a fost înregistrată cu nr. …/30.07.2009, contestaţia (fără număr la contestator), formulată de către S.C. … S.R.L., cu sediul în …, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. …, C.U.I. …, reprezentată de …, în calitate de administrator, împotriva adresei de comunicare a rezultatului la procedură nr. …/24.07.2009, emisă de …, în calitate de autoritate contractantă, cu sediul în …, în cadrul procedurii de atribuire, prin cerere de oferte, a contractului de achiziţie publică, având ca obiect ”Lucrări de reabilitare sediu …”, prin care se solicită anularea adresei susmenţionate, constatarea faptului că oferta S.C. … S.R.L. nu este neconformă şi reanalizarea ofertelor.

În baza documentelor depuse de părţi,

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR

DECIDE:

În baza art. 278 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, pentru considerentele evocate in motivare, respinge, ca rămasă fără obiect, contestaţia depusă de S.C. … S.R.L. în contradictoriu cu …, cu sediul în …, ca urmare a achiesarii autoritatii contractante.

În baza art. 278 alin. (4) din ordonanţă, obligă autoritatea contractantă ca, în termen de 15 zile de la primirea deciziei, să reanalizeze şi să reevalueze ofertele, în sensul celor menţionate în adresa de achiesare formulată, şi să comunice tuturor operatorilor economici interesaţi.

În baza art. 278 alin. (6) din ordonanţa evocată, dispune continuarea procedurii de achiziţie publică, cu respectarea celor decise anterior.

Prezenta decizie este obligatorie şi executorie pentru părţi, în conformitate cu dispoziţiile art. 280 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006.

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen de 10 zile de la comunicare.

MOTIVARE

În luarea deciziei s-au avut în vedere următoarele:

S.C. … S.R.L. a formulat contestaţia (fără număr la contestator), înregistrată la C.N.S.C. cu nr. …/30.07.2009, împotriva adresei de comunicare a rezultatului la procedură nr. …/24.07.2009, emisă de …, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de atribuire, prin  cerere de oferte, a contractului de achiziţie publică, având ca obiect ”Lucrări de reabilitare sediu …”.

În fapt, S.C. … S.R.L. arată că în fişa de date a achiziţiei s-au solicitat cu privire la asocieri, următoarele informaţii: lista privind asociaţii, se va preciza cine este liderul asocierii, cerinţele minime vor fi îndeplinite prin cumul de către asociaţi.

Aceasta precizează că, în formularul 4 -acordul de asociere, a precizat aceste elemente şi, ca urmare oferta sa nu putea fi declarată neconformă.

S.C. … S.R.L. arată că a depus următoarele documente:

– adresa de comunicare a rezultatului procedurii;

– acordul de asociere.

La dosarul cauzei, în conformitate cu art. 274, alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006, a fost depus punctul de vedere nr. …/31.07.2009, înregistrat la C.N.S.C. cu nr. …/31.07.2009 al …, în calitate de autoritate contractantă, cu privire la contestaţia formulată de către S.C. … S.R.L.

Autoritatea contractantă arată că, în urma analizării contestaţiei primite, „comisia de evaluare a admis contestaţia şi a întocmit un proces verbal prin care a decis anularea raportului procedurii nr. …/23.07.2009, reanalizarea ofertelor depuse şi întocmirea unui nou raport al procedurii, în care oferta depusă de S.C. … S.R.L. în asociere cu S.C. … S.R.L. să fie evaluată, în conformitate cu criteriul de atribuire stabilit, respectiv ”preţul cel mai scăzut”.

Din examinarea materialului probator administrat, aflat la dosarul cauzei, Consiliul reţine următoarele:

S.C. … S.R.L. formulează contestaţie, prin care critică adresa de comunicare a rezultatului procedurii şi actul prin care oferta sa a fost declarată neconformă.

Prin adresa nr. … din 31.07.2009, înregistrată la Consiliu cu nr. …/31.07.2009, autoritatea contractantă informează Consiliul: ”în urma analizării contestaţiei primite […], comisia de evaluare a ofertelor a admis contestaţia primită. Anexat vă transmitem procesul verbal încheiat în data de 31.07.2009”. În cuprinsul procesului verbal, comisia de evaluare a hotărât:

„anularea raportului procedurii de atribuire nr. …/23.07.2009, reanalizarea ofertelor depuse şi întocmirea unui nou raport al procedurii de atribuire, în care oferta depusă de către S.C. … S.R.L. … în asociere cu S.C. … S.R.L. … să fie evaluată în conformitate cu criteriul de selectare a ofertelor din documentaţia de atribuire, respectiv preţul cel mai scăzut”

Consiliul reţine astfel că autoritatea contractantă achiesează la critica exprimată în contestaţie şi este de acord cu măsurile de remediere solicitate S.C. … S.R.L.

Luând în considerare aspectele evocate, în baza art. 278 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul va respinge ca rămasă fără obiect contestaţia depusă de S.C. … S.R.L. în contradictoriu cu …, ca urmare a adresei de achiesare, formulată de către autoritatea contractantă.

În baza art. 278 alin. (4) din ordonanţă, obligă autoritatea contractantă ca, în termen de 15 zile de la primirea deciziei, să reanalizeze şi să reevalueze ofertele, în sensul celor menţionate în achiesarea formulată şi să comunice tuturor operatorilor economici interesaţi.

În baza art. 278 alin. (6) din ordonanţă dispune continuarea procedurii de achiziţie publică, cu respectarea celor decise.

PREŞEDINTE COMPLET,

MEMBRU COMPLET,                                                           MEMBRU COMPLET,

]]>

Achizitie directa. Inadmisibilitatea contestatiei in fata CNSC. Art. 18 si 19 din OUG nr. 34/2006

Avocat Florin IRIMIA

Art. 18 si 19 din OUG nr. 34/2006. Achizitie directa. Inadmisibilitatea contestatiei in fata CNSC.

Prin contestaţia nr. …/29.07.2009, înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. …/30.07.2009, transmisă prin fax, formulată de către S.C. … S.R.L., cu sediul în …, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. …, având Cod de Înregistrare Fiscală …, împotriva hotărârii comunicată prin adresa nr. …/27.07.2009, emisă de autoritatea contractantă …, cu sediul în …, în cadrul procedurii de „achiziţie directă” pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect „Servicii de pază” – cod CPV 79713000-5, s-au solicitat următoarele:

– anularea actului, în speţă adresa nr. …/27.07.2009 privind comunicarea rezultatului procedurii, prin care oferta S.C. … S.R.L. a fost declarată câştigătoare;

– obligarea autorităţii contractante de a lua orice alte măsuri necesare pentru remedierea actelor ce afectează procedura de atribuire, în sensul constatării că oferta depusă de S.C. … S.R.L. nu este fundamentată economic şi nu are un preţ real;

– continuarea procedurii şi declararea ca fiind câştigătoare a ofertei cu preţul cel mai scăzut, dar care respectă prevederile legale.

În baza documentelor depuse de părţi,

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR

DECIDE:

Respinge ca inadmisibilă contestaţia formulată de S.C. … S.R.L. în contradictoriu cu ….

Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate cu dispoziţiile art. 280 alin. (3) din O.U.G. nr. 34/2006.

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în termen de 10 zile de la comunicare.

MOTIVARE

În luarea deciziei s-au avut in vedere urmatoarele:

Prin contestaţia nr. …/29.07.2009, înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. …/30.07.2009, transmisă prin fax, S.C. … S.R.L. contestă hotărârea comunicată prin adresa nr. …/27.07.2009, emisă de autoritatea contractantă …, în cadrul procedurii de „achiziţie directă” pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect „Servicii de pază” – cod CPV 79713000-5, solicitând următoarele:

– anularea actului, în speţă adresa nr. …/27.07.2009 privind comunicarea rezultatului procedurii, prin care oferta S.C. … S.R.L. a fost declarată câştigătoare;

– obligarea autorităţii contractante de a lua orice alte măsuri necesare pentru remedierea actelor ce afectează procedura de atribuire, în sensul constatării că 2

oferta depusă de S.C. … S.R.L. nu este fundamentată economic şi nu are un preţ real;

– continuarea procedurii şi declararea ca fiind câştigătoare a ofertei cu preţul cel mai scăzut, dar care respectă prevederile legale.

În fapt, contestatorul arată că autoritatea contractantă i-a trimis o invitaţie pentru a participa la procedura de cerere de oferte pentru mai multe obiective precizate în invitaţie, pentru atribuirea contractului antemenţionat, subliniind că procedura aleasă a fost „cerere de oferte”. Prin adresa de comunicare rezultat procedură nr. …/27.07.2009, a fost declarată câştigătoare oferta S.C. … S.R.L. ca fiind oferta cu „preţul cel mai scăzut”.

Analizând adresa de comunicare nr. …/27.07.2009, contestatorul consideră că societatea declarată câştigătoare nu a respectat modul de formare a preţului minim ce poate fi ofertat pentru serviciile ce fac obiectul procedurii în discuţie, ignorând prevederile H.G. nr. 1051/2008, Contractul colectiv de muncă la nivel naţional pentru anii 2007-2010, înregistrat la MMSSF sub nr. 2895/29.12.2006, care prevede un indice de ierarhizare de 1,2 pentru muncitorii calificaţi, Legea 333/2003 art. 123 din Codul Muncii, făcând ca oferta să fie neconformă, fiind aplicabile prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) din H.G. nr. 925/2006, deoarece propunerea financiară conţine preţuri care nu sunt rezultatul liberei concurenţe şi care nu pot fi justificate.

Mai mult decât atât, analizând modul de formare a preţului minim ce poate fi ofertat pentru serviciile ce fac obiectul procedurii în discuţie, contestatorul consideră că salariul minim al unui agent de pază pe anul 2009 este de 720 lei/lună pentru un program de 170 ore/lună, aşa cum rezultă din coroborarea prevederilor art. 20 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţiei persoanelor, cu cele ale art. 2 din H.G. nr. 1051/2008 şi cu cele ale art. 40 din Contractul nr. 2895/2006 – contract colectiv de muncă unic la nivel naţional pe anii 2007-2010, la care se adaugă cheltuielile minime stabilite în sarcina angajatorului, conform O.U.G. nr. 226/2008 şi a altor dispoziţii legale şi cheltuielile referitoare la echiparea şi dotarea personalului aferent executării contractului ori a activităţilor TESA de la nivelul operatorului economic.

Contestatorul arată că, din conţinutul cererii de prezentare de ofertă, autoritatea contractantă intentioneză să achiziţioneze servicii de pază pentru 10 locaţii în care programul de lucru este pe timp de noapte între orele 22.00 şi 06.00. În aceste condiţii, pentru respectarea art. 123 din codul muncii şi ale art. 41 alin. (3) lit. e) din contractul nr. 2895/2006 – contactul colectiv de muncă unic la nivel naţional pe anii 2007-2010, la stabilirea tarifului orar este necesară aplicarea unui spor de 15%.

Contestatorul consideră că societatea declarată câştigătoare nu numai că nu aplică la tariful orar sporul de 15% , dar în 5 din cele 11 locaţii, merge cu un salariu minim al unui agent de pază de 697 lei, iar în 4 din cele 11 locaţii merge cu un salariu minim al unui agent de pază de 544 lei, salariu mai redus decât salariul minim naţional stabilit prin Hotărâre de Guvern.

Contestatorul arată că în conformitate cu art. 202 alin. (1), în cazul unei oferte care are un preţ aparent neobişnuit de scăzut în raport cu ceea ce urmează 3

a fi prestat, autoritatea contractantă are obligaţia de a solicita ofertantului în scris, şi înainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii şi precizări pe care le consideră semnificative cu privire la ofertă, precum şi de a verifica răspunsurile care justifică preţul respectiv. Autoritatea contractantă nu numai că nu a respins oferta care avea în 4 locaţii din 11 un salariu per agent mai mic decât salariu minim brut pe economie, dar nici măcar nu a solicitat precizări de la societatea declarată câştigătoare, deşi era obligată prin lege. Acestă obligaţie a autorităţii contractante era imperativă şi nu supletivă.

Contestatorul consideră ca nelegală stabilirea ca fiind câştigătoare a ofertei S.C. … S.R.L.

Punctul de vedere al autorităţii contractante referitor la contestaţia depusă de S.C. … S.R.L. a fost transmis prin adresa nr. …/31.07.2009, înregistrată la Consiliu sub nr. … din 04.08.2009.

În fapt, autoritatea contractantă arată că procedura a fost organizată conform prevederilor O.U.G. nr. 34/2006 actualizată, prin achiziţie directă, deoarece valoare estimată nu depăşeşte 15000 euro, atât depunerea cât şi deschiderea ofertelor având loc la sediul autorităţii contractante.

Autoritatea contractantă precizează că pentru această procedură au fost depuse cinci oferte, respectiv: S.C. … S.R.L., S.C. … S.R.L., S.C. … S.R.L., S.C. … S.R.L., S.C. … S.R.L.

Şedinţa de deschidere a ofertelor s-a finalizat prin Procesul Verbal de deschidere nr. …/23.07.2009. Procedura de atribuire s-a finalizat prin Raportul nr. …/24.07.2009 şi comunicările aferente transmise operatorilor economici participanţi cu nr. de înregistrare: …/27.07.2009; …/27.07.2009; …/27.07.2009, …/ 27.07.2009, şi …/27.07.2009.

Autoritatea contractantă arată că a deschis ofertele depuse menţionând în cadrul Procesului Verbal de deschidere preţurile unitare şi valorile ofertate de fiecare ofertant în parte.

Comisia de evaluare a decis oferta câştigătoare, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 34/2006, respectiv criteriul de atribuire „preţul cel mai scăzut”, întocmind în acest sens raportul procedurii şi comunicarea rezultatului.

Autoritatea contractantă a anexat următoarele documente:

Invitaţia de participare nr. …/14.07.2009;

Nota justificativă nr. …/15.07.2009;

Oferta S.C. … PS S.R.L.;

Oferta S.C. … S.R.L.;

Oferta S.C. … S.R.L.;

Procesul Verbal de deschidere nr. …/23.07.2009;

Raportul procedurii nr. …/22.04.2009;

Comunicarea rezultatului proceduri către toti ofertanţii;

Dovada comunicării contestaţiei depuse de S.C. … S.R.L. tuturor operatorilor economici participanţi la procedură;

Dovada transmiterii către S.C. … S.R.L. a punctului de vedere al autorităţii contractante;

Autoritatea contractantă consideră contestaţia depusă de S.C. … S.R.L. neîntemeiată.

Analizând susţinerile părţilor şi documentele depuse la dosar Consiliul constată următoarele:

… a dorit să achiziţioneze direct „serviciul de pază”, sens în care a întocmit nota justificativă privind contractul de achiziţie publică de „servicii de pază” nr. …/15.07.2009 şi a transmis mai multor operatori economici invitaţia nr. …/14.07.2009, fără publicare acesteia în SEAP.

În urma invitaţiei de participare, au depus oferte S.C. … S.R.L., S.C. … S.R.L., S.C. … S.R.L., S.C. … S.R.L., S.C. … S.R.L.

În urma evaluării ofertelor, oferta SC … SRL a fost declarată câştigătoare.

Împotriva comunicării rezultatulului procedurii, a depus contestaţie S.C. … S.R.L. considerând că decizia autorităţii contractante este nelegală şi netemeinică, deoarece a declarat câştigătoare o ofertă care nu respectă modul de formare a preţului minim ce poate fi ofertat pentru serviciile ce fac obiectul procedurii în cauză.

Verificând competenţa de soluţionare a prezentelor contestaţii, Consiliul constată că autoritatea contractantă nu a organizat o procedură de achiziţie potrivit dispoziţiilor art. 18 din OUG nr. 34/2006, ci a recurs la o achiziţie directă în temeiul prevederilor art. 19 din acelaşi act normativ.

Potrivit art. 1 din OUG nr. 34/2006 „prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează procedurile de atribuire a contractului de achiziţie publică, a contractului de concesiune de lucrări publice şi a contractului de concesiune de servicii, precum şi modalităţile de soluţionare a contestaţiilor formulate împotriva actelor emise în legătură cu aceste proceduri.”

Potrivit art. 18 alin. (1) din OUG nr. 34/2006, „procedurile de atribuire a contractului de achiziţie publică sunt:

a) licitaţia deschisă, respectiv procedura la care orice operator economic interesat are dreptul de a depune oferta;

b) licitaţia restrânsă, respectiv procedura la care orice operator economic are dreptul de a-şi depune candidatura, urmând ca numai candidaţii selectaţi să aibă dreptul de a depune oferta;

c) dialogul competitiv, respectiv procedura la care orice operator economic are dreptul de a-şi depune candidatura şi prin care autoritatea contractantă conduce un dialog cu candidaţii admişi, în scopul identificării uneia sau mai multor soluţii apte să răspundă necesităţilor sale, urmând ca, pe baza soluţiei/soluţiilor, candidaţii selectaţi să elaboreze oferta finală;

d) negocierea, respectiv procedura prin care autoritatea contractantă derulează consultări cu candidaţii selectaţi şi negociază clauzele contractuale, inclusiv preţul, cu unul sau mai mulţi dintre aceştia. Negocierea poate fi:

– negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare;

– negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare;

e) cererea de oferte, respectiv procedura simplificată prin care autoritatea contractantă solicită oferte de la mai mulţi operatori economici.”

Potrivit art. 19 din OUG nr. 34/2006, „autoritatea contractantă are dreptul de a achiziţiona direct produse, servicii sau lucrări, în măsura în care valoarea achiziţiei, estimată conform prevederilor secţiunii a 2-a a prezentului capitol, nu depăşeşte echivalentul în lei a 15.000 euro pentru fiecare achiziţie de produse, servicii sau lucrări. Achiziţia se realizează pe bază de document justificativ, care în acest caz se consideră a fi contract de achiziţie publică, iar obligaţia respectării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă se limitează numai la prevederile art. 204 alin. (2).”

Din coroborarea acestor texte, achiziţia directă nefiind una din procedurile de atribuire expres reglementate la art. 18 din ordonanţă, regulile de desfăşurare ale acestora nu sunt aplicabile, singurele dispoziţii din OUG nr. 34/2006 aplicabile, fiind cele referitoare la păstrarea documentelor.

Potrivit art. 255 alin. (1) din OUG nr. 34/2006 „orice persoană care se consideră vătămată într-un drept ori într-un interes legitim printr-un act al autorităţii contractante, prin încălcarea dispoziţiilor legale în materia achiziţiilor publice, poate solicita anularea actului, obligarea autorităţii contractante de a emite un act, recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim pe cale administrativ-jurisdicţională sau în justiţie, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.”

Potrivit art. 266 alin. (1) din OUG nr. 34/2006 „cu excepţia contestaţiilor prevăzute la art. 256 alin. (1¹), Consiliul este competent să soluţioneze contestaţiile formulate în cadrul procedurii de atribuire, înainte de încheierea contractului’’.

Faţă de dispoziţiile de mai sus, competenţa de soluţionare a CNSC se limitează doar la contestaţiile depuse în cadrul unei proceduri de atribuire, astfel cum sunt acestea definite de art. 18 din OUG nr. 34/2006, şi nu la achiziţii directe.

Având în vedere toate aspectele de fapt şi de drept anterior evocate, Consiliul urmează ca, în temeiul art. 278 alin. (5) şi (6) din OUG nr. 34/2006, să respingă ca inadmisibilă contestaţia formulată de S.C. … S.R.L. în contradictoriu cu …, fără a mai analiza fondul cauzei.

PREŞEDINTE COMPLET

MEMBRU COMPLET                                         MEMBRU COMPLET

… …

]]>