Bilant si perspective in achizitii publice – 2018 – 2019 – Asociatia Expertilor in Achizitii – AEXA – online si onsite

Noutățile anului 2018 în materia achizițiilor publice;
Modificările substanțiale/ne-substanțiale ale contractului de achiziție publică/achiziție sectorială: clauzele de revizuire, ajustarea de preț, achiziția de activități suplimentare, înlocuirea contractantului, etc.
Prezentare spețe, decizii de practică administrativ-jurisdicțională și judiciară națională și europeană;
Dezbateri și răspunsuri la întrebările participanților.

Comunicat Asociatia Expertilor in Achizitii – AEXA

AEXA și-a propus să depună toate eforturile necesare pentru ca legislația achizițiilor publice să fie simplă, coerentă, stabilă și previzibilă.
Ca urmare a dialogului cu membrii săi dar și cu alte persoane și entități implicate în atribuirea contractelor de achiziție publică, s-a constatat că noua legislație în domeniul achizițiilor publice nu atinge în integralitate aceste caracteristici așteptate de destinatarii săi. Astfel, există unele dificultăți majore de aplicare și interpretare a noilor reguli care sunt, de multe ori mult, prea complexe, imprecise sau contradictorii. Cu titlu de exemplu relevant, invocăm achiziția directă pentru care s-au creat reguli excesive, disproporționate față de valoarea și importanța acestor achiziții.
În vederea promovării intereselor membrilor AEXA, intenționăm să sesizăm instituțiilor cu rol de reglementare în acest domeniu problemele efective cu care se confruntă practicienii în utilizarea noii legislații, astfel încât să fie adoptate de urgență măsuri de rezolvare.
În acest sens, vă rugăm să ne transmiteți până pe data de 10.09.2016 (prin email la adresa office@aexa.eu) o listă a problemelor pe care le-ați întâmpinat în aplicarea legislației (cu menționarea de exemple concrete), AEXA urmând să le centralizeze și să le comunice Parlamentului și Guvernului României în vederea soluționării.

Observațiile, comentariile și sugestiile preliminare de modificare/completare a proiectului de Lege privind achiziţiile publice formulate de Asociația Experților în Achiziții – AEXA

Observațiile, comentariile și sugestiile preliminare de modificare/completare a proiectului de Lege privind achiziţiile publice clasice formulate de Asociația Experților în Achiziții AEXA în numele membrilor săi. Documentul poate fi deschis facand click aici (…) AEXA va contribui, de asemenea, cu observații și completări la  Legea privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor […]

Noutati legislative in domeniul achizitiilor publice (in vigoare din 1 ianuarie 2013) – OUG 77/2012 si modificari ale OUG nr. 34/2006

OUG nr. 77 din 27.11.2012 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii Luni 10.12.2012, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 827, OUG nr. 77/2012 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor […]

Conferinta internationala – Achizitii publice 2012

Continuând seria dezbaterilor internaţionale începută în anul 2010, Societatea de Avocaţi Ceparu şi Irimia a organizat în 23 octombrie 2012, la HOTEL ATHENEE PALACE HILTON Bucureşti, prima ediţie a Conferinţei Internaţionale – Reforma legislaţiei europene a achiziţiilor publice. La conferinta au participat reprezentanti ai Comisiei Europene, ai Ministerului Afacerilor Europene, ai Autoritatii Nationale pentru Reglementarea […]