Ordonanta privind pretul materialelor de constructii

Guvernul României a aprobat, în ședința din 30.08.2021, la propunerea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, un proiect de act normativ care oferă o soluție la problema creșterii prețurilor materialelor de construcții din cauza căreia proiectele de investiții ar putea fi blocate.

România se află între primele țări din Uniunea Europeană care implementează o soluție, pe termen lung, privind creșterea prețurilor materialelor de construcții, a anunțat ministrul dezvoltării, Cseke Attila.

După cum este cunoscut, în ultimii ani, au fost majorate salariile din domeniul construcțiilor, industria a folosit materiile prime disponibile pe timpul pandemiei, iar prețul materialelor a crescut vertiginos. Astfel, terminarea unor investiții publice este periclitată.

Ordonanța vine în sprijinul proiectelor construite cu finanțare din bani publici. ”Fără această soluție, multe dintre construcțiile începute (școli, spitale, sisteme de apă și canalizare, biserici reabilitate) ar risca să nu fie terminate. Aceste proiecte sunt importante și au fost investiți bani publici în construcția lor. Fără suplimentarea de buget, necesară pentru acoperirea costurilor crescute a materialelor de construcții, investițiile nu pot fi terminate”, a spus ministrul.

Acesta a subliniat: soluția propusă este una pe termen lung, care poate fi aplicată foarte ușor în cazul creșterilor și, eventual, al scăderii prețurilor materialelor de construcții, pe baza datelor oficiale ale Institutului Național de Statistică.

Conform actului normativ adoptat, constructorii au acum posibilitatea ca, prin încheierea unui act adițional la contract, cu acordul beneficiarului, respectiv al UAT-ului, în cazul contractelor aflate în execuție, să modifice prețul materialelor de construcții stabilite în contractul inițial, în funcție de statisticile oficiale ale INS. În condițiile apariției unor costuri suplimentare, în cazul proiectelor cu finanțare națională, autoritățile locale pot depune cereri la ministerul de resort, care finanțează proiectul, pentru acoperirea acestora – a conchis Cseke Attila.

În cazul contractelor de finanțare semnate după intrarea în vigoare a actului normativ adoptat astăzi, măsura va fi obligatorie, nu doar la cererea contractanților, și se va aplica la toate contractele de finanțare, exceptându-le pe cele care au și în prezent clauză de ajustare. Guvernul va aloca, la rectificarea bugetară, fondurile necesare acoperirii acestor costuri.

Sursa: MDLPA.RO

Bilant si perspective in achizitii publice – 2018 – 2019 – Asociatia Expertilor in Achizitii – AEXA – online si onsite

Evenimentul va avea loc în data de 29 ianuarie 2019. Data și ora vor fi comunicate participanților doritori să urmărească evenimentul în direct. Vor fi disponibile și înregistrări pentru cei care nu pot asista la eveniment la data programată.

Subiectele abordate:

 

  • Noutățile legislative ale anului 2018 în materia achizițiilor publice;

  • Prezentare spețe, decizii de practică administrativ-jurisdicțională și judiciară națională și europeană;

  • Dezbateri și răspunsuri la întrebările participanților.

Lectori:

Adrian Ceparu –  Avocat asociat Societatea de Avocaţi „Ceparu şi Irimia”, Președinte Asociația Experților în Achiziții (AEXA);

Gheorghe CAZAN – Director General Ceparu & Irimia Consulting, fost Director General al ANRMAP;

 Florin IRIMIA – Avocat asociat Societatea de Avocaţi „Ceparu şi Irimia”, Președinte executiv Asociația Experților în Achiziții (AEXA);

 Răzvan RUGINĂ – Avocat colaborator Societatea de Avocaţi „Ceparu şi Irimia”;

 Petre TĂNASE – Expert achiziții publice Asociația Experților în Achiziții (AEXA).

 

Dată organizare curs: Cursul va fi programat in intervalul 16-31 ianuarie (direct și online). Participantii care nu vor putea asista online vor avea acces sa inregistrarea evenimentului pe paginile aexa.eu

Pentru înscrieri accesați pagina Cursuri și conferințe (sau faceți click aici …)]]>

Revista AEXA numar Martie

Revista AEXA – Publicația experților în achiziții publice și fonduri europene

Cuprinsul numărului Martie 2016

Editorial 

Parteneriat cu lecții învățate – teorie fără practică? – Dana Mocanu – Director fonduri europene C&I Consulting

Studii și Opinii

Noua abordare din Directiva 24/2014/UE privind utilizarea etichetelor – Gheorghe CAZAN – Expert achiziții publice AEXA

Folosirea unei norme de drept al uniunii europene în cadrul controlului de constituționalitate ca normă interpusă celei de referință. Necesitatea îndeplinirii unei duble condiționalități  – Dr. Ioniţa Cochinţu – Magistrat-asistent la Curtea Constituțională a României

Spețe și Jurisprudență 

Limitele reevaluării ofertelor – respingerea unei oferte declarată inițial admisibilă – Petre TĂNASE – Expert corecții financiare AEXA

Analize și Comentarii 

Cele 7 Sfaturi către debutanți pentru a deveni rapid experți în Achiziții Publice – Jorge Lynch – Daniel JURJ – Expert Achiziții Publice AEXA

Noutăți Achiziții Publice

Noutăți Martie 2016

Hotărârea Guvernului nr. 66/2016 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 925/2006

Proiectul privind normele metodologice de aplicare a legii privind achizițiile publice

Proiectele de legi publicate pe siteul Agenției Naționale pentru Achiziții publice – www.anrmap.ro

Proiect Lege privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii

Proiect Lege privind achiziţiile sectoriale

Proiect Lege privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică și a contractelor de concesiune și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor

Proiect Lege privind achiziţiile publice

Corecțiile Financiare – practică judiciară comentată

Despre natura relațiilor dintre ofertant și terțul susținător – Florin IRIMIA – Președinte executiv Asociația Experților în Achiziții (AEXA)

În contextul acestei decizii a Curții de Justiție a Uniunii Europene, apreciem ca fiind necesară reanalizarea art. 50 din Proiectul normelor de aplicare a viitoarei legi privind achițiile publice potrivit căruia „(1) În cazul în care contractantul întâmpină dificultăți pe parcursul executării contractului de achiziție publică/acordului-cadru, iar susținerea acordată de unul sau mai mulți terți vizează îndeplinirea criteriilor referitoare la situația economică și financiară și/sau capacitatea tehnică și profesională, autoritatea contractantă va solicita ofertantului/candidatului ca, prin actul încheiat cu terțul/terții susținăror(i) să garanteze materializarea aspectelor ce fac obiectul respectivului angajament ferm. Prevederile contractuale dintre autoritatea contractantă și contractantul principal vor asigura că autoritatea contractantă poate aplica această obligațieˮ.

Trebuie remarcat ca textul propus de legiuitorul român apare ca fiind în contradicție cu motivarea deciziei CJUE anterior evocată, aspect de natură să atragă riscul declanșării unei proceduri de infringement împotriva României. Oricum, în situația în care textul citat nu va fi modificat în forma finală a normelor de aplicare a legii achizițiilor publice, orice ofertant respins pe motiv că nu a prezentat un angajament care să garanteze materializarea sprijinului acordat de terțul susținător va putea să invoce cu succes decizia CJUE prezentată care este obligatorie pentru instanțele naționale în litigiile care vizează aspectele privind interpretarea dreptului european care au fost clarificate de instanța europeană.

Neregulă constatată cu ocazia verificării unui contract având ca obiect servicii din categoria celor incluse anexa IIB din OUG nr. 34/2006 34 – Petre TĂNASE – Expert corecții financiare AEXA

Noutăți Fonduri Europene 

Programul Operațional Regional 2014-2020

Finanțare patrimoniu natural și cultural

Prioritatea de investiții 5.1. Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural – Dana Mocanu MOCANU și Dragoș CHIRIȚĂ – Experți fonduri europene AEXA

AEXA – Puncte de  vedere și Măsuri organizatorice

AEXA – Cursuri și Formare profesională

Asociația Experților în Achiziții – AEXA recomandă:

PLAN – Procurement Law Academic Network

Revista AEXA este oferită gratuit membrilor cu drepturi depline AEXA (MDD). Pentru înscrieri în asociația AEXA vizitați www.aexa.eu

]]>

Proiectul privind normele metodologice de aplicare a legii privind achiziţiile publiceProiectul privind normele metodologice de aplicare a legii privind achiziţiile publiceProiectul privind normele metodologice de aplicare a legii privind achiziţiile publice

Asociatia Expertilor in Achizitii AEXA anunta publicarea Proiectului norme metodologice de aplicare a legii privind achiziţiile publice. Documentul poate fi consultat in integralitate prin consultarea paginii de internet:

http://www.anrmap.ro/documents/10180/0/1Proiect+Norme_AP_clasic_clean_final+%283%29.pdf/fbee12b1-76b0-4d63-a5b8-aaf9dbbfffaf

AEXA invita membrii sai precum si pe orice persoana interesata sa participe in mod efectiv la procesul de consultare publica prin transmiterea la adresa de email office@aexa.eu a eventualelor observatii/sugestii de modificare a proiectului de act normativ sus-mentionat. AEXA va centraliza observatiile primite si, avand in vedere calitatea de asociatie profesionala reprezentativa in domeniul achizitiilor publice, vom transmite respectivele observatii initiatorilor proiectului legislativ astfel incat forma finala a normelor de aplicare in discutie sa reprezinte un instrument de lucru adecvat, simplu si eficient pentru toti actorii sistemului de achizitii publice din Romania.Asociatia Expertilor in Achizitii AEXA anunta publicarea Proiectului norme metodologice de aplicare a legii privind achiziţiile publice. Documentul poate fi consultat in integralitate prin consultarea paginii de internet:

http://www.anrmap.ro/documents/10180/0/1Proiect+Norme_AP_clasic_clean_final+%283%29.pdf/fbee12b1-76b0-4d63-a5b8-aaf9dbbfffaf

AEXA invita membrii sai precum si pe orice persoana interesata sa participe in mod efectiv la procesul de consultare publica prin transmiterea la adresa de email office@aexa.eu a eventualelor observatii/sugestii de modificare a proiectului de act normativ sus-mentionat. AEXA va centraliza observatiile primite si, avand in vedere calitatea de asociatie profesionala reprezentativa in domeniul achizitiilor publice, vom transmite respectivele observatii initiatorilor proiectului legislativ astfel incat forma finala a normelor de aplicare in discutie sa reprezinte un instrument de lucru adecvat, simplu si eficient pentru toti actorii sistemului de achizitii publice din Romania.Asociatia Expertilor in Achizitii AEXA anunta publicarea Proiectului norme metodologice de aplicare a legii privind achiziţiile publice. Documentul poate fi consultat in integralitate prin consultarea paginii de internet:

http://www.anrmap.ro/documents/10180/0/1Proiect+Norme_AP_clasic_clean_final+%283%29.pdf/fbee12b1-76b0-4d63-a5b8-aaf9dbbfffaf

AEXA invita membrii sai precum si pe orice persoana interesata sa participe in mod efectiv la procesul de consultare publica prin transmiterea la adresa de email office@aexa.eu a eventualelor observatii/sugestii de modificare a proiectului de act normativ sus-mentionat. AEXA va centraliza observatiile primite si, avand in vedere calitatea de asociatie profesionala reprezentativa in domeniul achizitiilor publice, vom transmite respectivele observatii initiatorilor proiectului legislativ astfel incat forma finala a normelor de aplicare in discutie sa reprezinte un instrument de lucru adecvat, simplu si eficient pentru toti actorii sistemului de achizitii publice din Romania.

]]>

Legea 279/2011 pentru modificarea si completarea OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii

Va punem la dispozitie legea 279/2011 pentru modificarea si completarea OUG 34/2006. In curand o sa publicam si cateva comentarii la aceasta.

Legea 279/2011 pentru modificarea si completarea OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 872 din 12 decembrie 2011

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 418 din 15 mai 2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 3, dupa litera s) se introduce o noua litera, litera s^1), cu urmatorul cuprins:

“s^1) parteneriat public-public — derularea in comun a unui proiect de catre doua ori mai multe entitati publice nationale si/sau internationale;”.

2. La articolul 8, litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“c) oricare asociere formata de una sau mai multe autoritati contractante dintre cele prevazute la lit. a), b), d) sau e);”.

3. Dupa articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 8^1, cu urmatorul cuprins:

“Art. 8^1

Derularea unui proiect in cadrul unui parteneriat public-public se supune regulilor din domeniul achizitiilor publice.”

4. La articolul 14 alineatul (1), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“a) unui acord international incheiat in conformitate cu prevederile Tratatului cu unul sau mai multe state care nu sunt membre ale Uniunii Europene si care vizeaza furnizarea de produse, prestarea de servicii sau executia de lucrari, destinate implementarii ori exploatarii unui proiect in comun cu statele semnatare, si numai daca prin acordul respectiv a fost mentionata o procedura specifica pentru atribuirea contractului respectiv;”.

5. Articolul 19 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Art. 19

Autoritatea contractanta achizitioneaza direct produse, servicii sau lucrari, in masura in care valoarea achizitiei, estimata conform prevederilor sectiunii a 2-a a prezentului capitol, nu depaseste echivalentul in lei a 15.000 euro pentru fiecare achizitie de produse, servicii ori lucrari. Achizitia se realizeaza pe baza de document justificativ.”

6. Articolul 20 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Art. 20

(1) In cazul in care valoarea estimata este egala sau mai mare decat cea prevazuta la art. 124, autoritatea contractanta are obligatia de a atribui contractul de achizitie publica prin aplicarea procedurilor de licitatie deschisa sau licitatie restransa.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), autoritatea contractanta are dreptul de a aplica celelalte proceduri prevazute la art. 18 alin. (1), dupa caz, numai in circumstantele specifice prevazute la art. 94, art. 110 alin. (1) sau art. 122.”

7. La articolul 33 alineatul (2), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“b) formalitati care trebuie indeplinite in legatura cu participarea la procedura de atribuire;”.

8. Dupa articolul 33 se introduce un nou articol, articolul 33^1, cu urmatorul cuprins:

“Art. 33^1

(1) Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice evalueaza, inainte de transmiterea spre publicare a invitatiei/anuntului de participare, conformitatea cu legislatia aplicabila din domeniul achizitiilor publice a documentatiei de atribuire aferente contractelor de achizitie publica care intra sub incidenta prevederilor prezentei ordonante de urgenta.

(2) In termen de maximum 14 zile de la data primirii documentatiei in SEAP, Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice are obligatia:

a) de a emite autoritatii contractante acceptul in vederea initierii procedurii de atribuire, daca prevederile din documentatia de atribuire sunt conforme cu prevederile legale privind achizitiile publice;

b) de a informa autoritatea contractanta asupra neconformitatilor constatate la nivelul documentatiei de atribuire si a motivului pentru care acestea nu sunt in concordanta cu prevederile legale privind achizitiile publice.

(3) Documentele se transmit in SEAP in zile lucratoare de catre autoritatile contractante si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, emisa de un furnizor autorizat.”

9. La articolul 40, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(2) Prin exceptie de la dispozitiile alin. (1), in situatia in care atasarea documentatiei de atribuire in SEAP nu este posibila din motive tehnice imputabile operatorului SEAP, autoritatea contractanta are obligatia de a pune la dispozitia oricarui operator economic care a inaintat o solicitare in acest sens sau, dupa caz, caruia i s-a transmis o invitatie de participare, a unui exemplar din documentatia de atribuire, pe suport hartie ori pe suport magnetic.”

10. La articolul 43^1, partea introductiva a alineatului (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(2) Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita ofertantilor constituirea garantiei de participare, in vederea participarii la procedura de atribuire a contractului, atunci cand prezenta ordonanta de urgenta prevede obligativitatea publicarii unui anunt sau a unei invitatii de participare. Documentatia de atribuire trebuie sa contina urmatoarele informatii:”.

11. La articolul 46 alineatul (1), dupa litera b) se introduce o noua litera, litera c), cu urmatorul cuprins:

“c) sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca tert sustinator in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat.”

12. La articolul 49 alineatul (2), literele a) si b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“a) fiecare anunt de intentie/participare transmis de catre autoritatea contractanta pentru publicare in SEAP, in masura in care anuntul respectiv este in legatura cu aplicarea procedurii de atribuire a unui contract cu o valoare estimata egala sau mai mare decat pragurile valorice prevazute la art. 124;

b) fiecare invitatie/anunt de participare transmis de catre autoritatea contractanta pentru publicare in SEAP, cu o valoare estimata mai mica decat pragurile valorice prevazute la art. 124.”

13. Articolul 69^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Art. 69^1

Ofertantul/Candidatul/Ofertantul asociat/ Subcontractantul/Tertul sustinator care are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere ori de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a), cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, este exclus din procedura de atribuire.”

14. La articolul 122, literele i) si j) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“i) atunci cand este necesara achizitionarea unor lucrari sau servicii suplimentare/aditionale, care nu au fost incluse in contractul initial, dar care datorita unor circumstante imprevizibile au devenit necesare pentru indeplinirea contractului in cauza, si numai daca se respecta, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:

— atribuirea sa fie facuta contractantului initial;

— lucrarile sau serviciile suplimentare/aditionale sa nu poata fi, din punct de vedere tehnic si economic, separate de contractul initial fara aparitia unor inconveniente majore pentru autoritatea contractanta sau, desi separabile de contractul initial, sa fie strict necesare in vederea indeplinirii acestuia;

— valoarea cumulata a contractelor care vor fi atribuite si a actelor aditionale care vor fi incheiate pentru lucrari si/sau servicii suplimentare ori aditionale sa nu depaseasca 20% din valoarea contractului initial;

j) atunci cand, ulterior atribuirii unui contract de lucrari sau de servicii, autoritatea contractanta isi propune sa achizitioneze noi lucrari, respectiv noi servicii, care sunt similare lucrarilor ori serviciilor achizitionate prin atribuirea contractului initial si numai daca se respecta, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:

— atribuirea se face contractantului initial, iar noile lucrari, respectiv noile servicii, constau in repetarea unor lucrari sau servicii similare celor prevazute in contractul atribuit initial si sunt conforme cu cerintele prevazute in caietul de sarcini elaborat cu ocazia atribuirii respectivului contract;

— contractul de lucrari/servicii initial a fost atribuit prin procedura de cerere de oferte/licitatie deschisa sau restransa;

— valoarea estimata a contractului initial de lucrari/servicii s-a determinat prin luarea in considerare inclusiv a lucrarilor/serviciilor similare care pot fi achizitionate ulterior;

— in anuntul de participare la procedura aplicata pentru atribuirea contractului initial s-a precizat faptul ca autoritatea contractanta are dreptul de a opta pentru achizitionarea ulterioara de noi lucrari similare, respectiv noi servicii similare, de la operatorul economic a carui oferta va fi declarata castigatoare in cadrul procedurii respective;

— autoritatea contractanta are dreptul de a aplica aceasta procedura intr-un interval care nu poate depasi 3 ani de la atribuirea contractului initial.”

15. La articolul 124, partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Art. 124

Peste pragul prevazut la art. 19, autoritatea contractanta are obligatia de a aplica procedura de cerere de oferte in cazul in care valoarea estimata, fara TVA, a contractului de achizitie publica este mai mica decat echivalentul in lei al urmatoarelor praguri:”.

16. La articolul 127, alineatul (3) se abroga.

17. La articolul 178, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Art. 178

(1) In cazul in care, pentru criteriile de natura celor prevazute la art. 176 lit. c) si d), autoritatea contractanta considera ca se justifica impunerea anumitor cerinte minime pe care ofertantii/candidatii trebuie sa le indeplineasca pentru a fi considerati calificati, atunci aceste cerinte trebuie sa fie precizate, conform principiului transparentei, in cadrul invitatiei/anuntului de participare.”

18. Articolul 179 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Art. 179

(1) Criteriile de calificare si selectie stabilite de catre autoritatea contractanta trebuie sa aiba o legatura evidenta cu obiectul contractului ce urmeaza sa fie atribuit.

(2) Autoritatea contractanta are obligatia de a respecta principiul proportionalitatii atunci cand stabileste criteriile de calificare si selectie, precum si nivelul cerintelor minime pe care ofertantii/candidatii trebuie sa le indeplineasca.

(3) Criteriile de calificare si selectie precizate in cadrul invitatiei/anuntului de participare trebuie sa fie aceleasi cu cele precizate in cadrul documentatiei de atribuire.

(4) Orice modificare si/sau completare a criteriilor de calificare si selectie precizate conform alin. (3) conduce la anularea procedurii de atribuire, cu exceptia modificarilor dispuse prin decizia Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor.”

19. La articolul 186, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(2) In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile alin. (1), de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c^1) si d).”

20. La articolul 190, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(2) In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile alin. (1), de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia candidatului/ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c^1) si d).”

21. La articolul 199, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“Art. 199

(1) In cazul aplicarii criteriului «oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic», oferta stabilita ca fiind castigatoare este oferta care intruneste punctajul cel mai mare rezultat din aplicarea unui sistem de factori de evaluare pentru care se stabilesc ponderi relative. In cazul in care, din motive obiective, pe care autoritatea contractanta le poate justifica temeinic, este imposibila stabilirea exacta a ponderilor relative pentru fiecare factor de evaluare, autoritatea contractanta are obligatia de a indica in anuntul de participare si in documentatia de atribuire cel putin ordinea descrescatoare a importantei factorilor de evaluare care urmeaza sa fie utilizati.

………………………………………………..

(3) Autoritatea contractanta are obligatia de a preciza, in mod clar, in invitatia/anuntul de participare, precum si in documentatia de atribuire, factorii de evaluare a ofertei cu ponderile relative ale acestora.”

22. La articolul 199, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alineatele (4) si (5), cu urmatorul cuprins:

“(4) Autoritatea contractanta are obligatia de a preciza in documentatia de atribuire algoritmul de calcul sau metodologia concreta de punctare a avantajelor care vor rezulta din propunerile tehnice si financiare prezentate de ofertanti.

(5) Orice modificare si/sau completare a factorilor de evaluare precizati conform alin. (3) conduce la anularea procedurii de atribuire.”

23. La articolul 204, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(2) Autoritatea contractanta are obligatia de a asigura obtinerea si pastrarea documentelor justificative care dovedesc efectuarea oricarei proceduri de atribuire prevazute la art. 18.”

24. Dupa articolul 204 se introduce un nou articol, articolul 204^1, cu urmatorul cuprins:

“Art. 204^1

Intr-un contract de achizitie publica este permisa doar cesiunea creantelor nascute din acel contract, obligatiile nascute ramanand in sarcina partilor contractante, astfel cum au fost stipulate si asumate initial.”

25. Articolul 209 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Art. 209

(1) Autoritatea contractanta are obligatia de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica in urmatoarele cazuri:

a) daca au fost depuse numai oferte inacceptabile si/sau neconforme;

b) daca nu a fost depusa nicio oferta sau daca au fost depuse oferte care, desi pot fi luate in considerare, nu pot fi comparate din cauza modului neuniform de abordare a solutiilor tehnice si/ori financiare;

c) daca abateri grave de la prevederile legislative afecteaza procedura de atribuire sau daca este imposibila incheierea contractului.

(2) Prin exceptie de la prevederile art. 204, autoritatea contractanta are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica, daca ia aceasta decizie inainte de data incheierii contractului, numai in urmatoarele cazuri:

a) daca autoritatea contractanta se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 86 alin. (2) lit. a), art. 102 alin. (2) lit. a), art. 117 alin. (2) lit. a) sau art. 148^1 lit. a);

b) ca urmare a deciziei pronuntate de Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, prin care se dispune eliminarea oricaror specificatii tehnice din caietul de sarcini ori din alte documente emise in legatura cu procedura de atribuire.

(3) Dispozitiile alin. (2) nu pot aduce atingere obligatiei autoritatii contractante de a anula o procedura de atribuire in urma unei hotarari judecatoresti sau a unei decizii in acest sens a Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor.

(4) In sensul prevederilor alin. (1) lit. c), prin abateri grave de la prevederile legislative se intelege:

a) criteriile de calificare si selectie, precum si criteriul de atribuire sau factorii de evaluare prevazuti in cadrul invitatiei/anuntului de participare, precum si in documentatia de atribuire au fost modificati;

b) pe parcursul analizei, evaluarii si/sau finalizarii procedurii de atribuire se constata erori sau omisiuni, iar autoritatea contractanta se afla in imposibilitatea de a adopta masuri corective fara ca acestea sa conduca la incalcarea principiilor prevazute la art. 2 alin. (2) lit. a)—f).”

26. La articolul 213 alineatul (1), litera o) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“o) documentele referitoare la functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, daca este cazul;”.

27. La articolul 222, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(5) Prevederile art. 48—50 si ale art. 56 se aplica in mod corespunzator.”

28. La articolul 252, litera k) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“k) atunci cand, ulterior atribuirii unui contract de lucrari, autoritatea contractanta isi propune sa achizitioneze noi lucrari care sunt similare lucrarilor achizitionate prin atribuirea contractului initial si numai daca se respecta, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:

— atribuirea se face contractantului initial, iar noile lucrari constau in repetarea unor lucrari similare celor prevazute in contractul atribuit initial si sunt conforme cu cerintele prevazute in caietul de sarcini elaborat cu ocazia atribuirii respectivului contract;

— contractul de lucrari initial a fost atribuit prin procedura de cerere de oferte/licitatie deschisa, licitatie restransa sau negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare;

— valoarea estimata a contractului initial de lucrari s-a determinat prin luarea in considerare inclusiv a lucrarilor similare care pot fi achizitionate ulterior;

— in anuntul de participare la procedura aplicata pentru atribuirea contractului initial s-a precizat faptul ca autoritatea contractanta are dreptul de a opta pentru achizitionarea ulterioara de noi lucrari similare de la operatorul economic a carui oferta va fi declarata castigatoare in cadrul procedurii respective.”

29. Articolul 254 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Art. 254

(1) In cazul in care ofertele prezentate in cadrul unei proceduri de atribuire a unui contract de furnizare contin produse originare din tari terte cu care Uniunea Europeana nu a incheiat niciun acord intr-un cadru multilateral sau bilateral care sa asigure accesul efectiv al entitatilor comunitare la pietele acestor tari terte, aceste oferte pot fi respinse daca proportia produselor originare din tarile terte depaseste 50% din valoarea totala a produselor care constituie oferta. In sensul prezentului alineat, programele de calculator utilizate in echipamentele pentru retele de telecomunicatii sunt considerate produse.

(2) In cazul in care doua sau mai multe oferte sunt egale sau echivalente din punctul de vedere al punctajului obtinut in urma aplicarii factorilor de evaluare, va fi aleasa acea oferta care nu poate fi respinsa in temeiul dispozitiilor alin. (1). Valoarea acelor oferte este considerata echivalenta, in sensul prezentului articol, in cazul in care diferenta dintre preturile prevazute in propunerile financiare nu depaseste 3%.

(3) Cu toate acestea, o oferta nu poate fi aleasa in detrimentul altei oferte daca aceasta alegere ar obliga autoritatea contractanta sa achizitioneze un material cu caracteristici tehnice diferite de cele ale materialului existent, ceea ce ar determina o incompatibilitate ori dificultati tehnice de utilizare sau de intretinere ori costuri disproportionale.”

30. La articolul 266, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Art. 266

(1) Consiliul este competent sa solutioneze contestatiile cu privire la procedura de atribuire, prin complete specializate, constituite potrivit Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului, aprobat potrivit art. 291.”

31. La articolul 274, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Art. 274

(1) In vederea solutionarii contestatiei/ contestatiilor, autoritatea contractanta are obligatia de a transmite Consiliului, in termen de cel mult 3 zile lucratoare de la data expirarii termenului prevazut la art. 205 alin. (1), punctul sau de vedere asupra acesteia/acestora, insotit de orice alte documente considerate edificatoare, precum si, sub sanctiunea amenzii prevazute la art. 275 alin. (3), o copie a dosarului achizitiei publice, cu exceptia anunturilor publicate in SEAP si a documentatiei de atribuire, atunci cand aceasta este disponibila si poate fi descarcata direct din SEAP. Lipsa punctului de vedere al autoritatii contractante nu impiedica solutionarea contestatiei/contestatiilor, in masura in care s-a facut dovada comunicarii acesteia/acestora.”

32. La articolul 276, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Art. 276

(1) Consiliul are obligatia de a solutiona pe fond contestatia, indiferent daca exista alte cauze aflate pe rolul instantelor de judecata referitoare la aceeasi procedura de atribuire, in termen de 20 de zile de la data primirii dosarului achizitiei publice de la autoritatea contractanta, respectiv in termen de 10 zile in situatia incidentei unei exceptii care impiedica analiza pe fond a contestatiei, conform art. 278 alin. (1). In cazuri temeinic justificate, termenul de solutionare a contestatiei poate fi prelungit o singura data cu inca 10 zile.”

33. La articolul 278, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(2) Consiliul examineaza din punctul de vedere al legalitatii si temeiniciei actul atacat si poate pronunta o decizie prin care il anuleaza in parte sau in tot, obliga autoritatea contractanta sa emita un act sau dispune orice alta masura necesara pentru remedierea actelor ce afecteaza procedura de atribuire. In cazul in care Consiliul dispune modificarea/eliminarea oricaror specificatii tehnice din caietul de sarcini ori din alte documente emise in legatura cu procedura de atribuire, autoritatea contractanta are dreptul de a anula aplicarea procedurii de atribuire.”

34. La articolul 278^1, partea introductiva a alineatului (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Art. 278^1

(1) In masura in care Consiliul respinge contestatia ca nefondata, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare in raport cu valoarea estimata a contractului urmatoarele sume:”.

35. Articolul 287^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Art. 287^1

(1) Judecatorul, de indata ce constata ca sunt indeplinite conditiile prevazute de lege pentru cererea de chemare in judecata, dispune prin rezolutie comunicarea acesteia, precum si a inscrisurilor depuse catre parat si stabileste primul termen de judecata, care va fi de cel mult 20 de zile de la data inregistrarii.

(2) Termenele de judecata ulterioare nu pot fi mai mari de 10 zile.

(3) Paratul este obligat sa depuna intampinarea in termen de 3 zile de la comunicarea cererii de chemare in judecata, sub sanctiunea decaderii, in conformitate cu prevederile Codului de procedura civila.

(4) Reclamantului i se va comunica de indata intampinarea depusa de parat in termenul prevazut la alin. (3).

(5) Cererea reconventionala se introduce in termenul prevazut la alin. (3).”

36. Articolul 287^4 se abroga.

37. La articolul 293, literele a) si e) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“a) incalcarea prevederilor art. 23;

……………………………………………….

e) incalcarea regulilor de publicitate prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, cu exceptia celor referitoare la anuntul de atribuire, si/sau neindeplinirea de catre autoritatile contractante a obligatiei de inregistrare in SEAP, astfel cum este prevazut de legislatia in materia achizitiilor publice;”.

38. La articolul 293, dupa litera e) se introduce o noua litera, litera e^1), cu urmatorul cuprins:

“e^1) incalcarea regulilor de publicitate prevazute de prezenta ordonanta de urgenta cu privire la anuntul de atribuire;”.

39. La articolul 293, literele j^1) si l) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“j^1) schimbarea criteriului de atribuire precizat la nivelul invitatiei/anuntului de participare si in documentatia de atribuire pe parcursul aplicarii procedurii de atribuire;

………………………………………………..

l) aplicarea incorecta, in cadrul procesului de selectie si/sau de evaluare, a criteriilor stabilite prin documentatia de atribuire ori aplicarea altor criterii decat a celor stabilite la nivelul invitatiei/anuntului de participare si prin documentatia de atribuire;”.

40. La articolul 293, dupa litera v) se introduce o noua litera, litera w), cu urmatorul cuprins:

“w) nesolicitarea de catre autoritatea contractanta a informatiilor necesare pentru evaluarea ofertelor care prezinta un pret neobisnuit de scazut in raport cu ceea ce urmeaza a fi furnizat/prestat/executat.”

41. La articolul 294, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“Art. 294

(1) Contraventiile prevazute la art. 293 lit. e^1), f), n), u) si v) se sanctioneaza cu amenda de la 20.000 lei la 40.000 lei.

(2) Contraventiile prevazute la art. 293 lit. a), c), k), m^1), q), s), t) si w) se sanctioneaza cu amenda de la 40.000 lei la 80.000 lei.”

42. La articolul 295, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(2) Aplicarea sanctiunii amenzii contraventionale se prescrie in termen de 36 de luni de la data savarsirii faptei.”

43. La articolul 296^1 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“b) au fost incalcate prevederile art. 205 alin. (1), art. 206 alin. (3), art. 256^3 alin. (3);”.

44. La articolul 296^1 alineatul (1), dupa litera f) se introduc doua noi litere, literele g) si h), cu urmatorul cuprins:

“g) nerespectarea/modificarea criteriilor de calificare si selectie si/sau a factorilor de evaluare prevazute/prevazuti in cadrul invitatiei/anuntului de participare;

h) modificarea contractului a condus la diminuarea avantajelor si, dupa caz, a factorilor de evaluare care au stat la baza declararii ofertei castigatoare.”

45. La articolul 296^1, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:

“(4) In cazuri temeinic justificate, instanta, pana la solutionarea fondului cauzei, poate sa dispuna la cererea Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, prin incheiere motivata data cu citarea partilor, suspendarea executarii contractului.”

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

]]>

Modificari la modificari in legislatia achizitiilor publice

SCPA Ceparu si Irimia

Prin Legea nr. 278/2010, publicata in Monitorul Oficial nr. 898 din 31.12.2010, a fost aprobata OUG nr. 76/2010 pentru modificarea si completarea OUG nr. 34/2006. In articolele publicate pe blog, am prezentat, in general cu o privire critica, care au fost principalele modificari introduse prin OUG nr. 76/2010.

Legea nr. 278/2010, intrata in vigoare pe data de 03.01.2011 nu s-a limitat la aprobarea simpla a  modificarilor in cauza ci a adus altele noi. Cu intentia de a le comenta in cel mai scurt timp, ne limitam, deocamdata, la evocarea celor mai importante modificari legislative:

– contractul de achizitie publica este definit ca fiind un contract comercial (art. 3 lit. f) din OUG nr. 34/2006) iar nu un contract asimilat actelor administrative, astfel cum prevede Legea nr. 554/2004 a contenciosului adminstrativ;

– s-a majorat pragul pana la care autoritatea contractanta are dreptul de a aplica procedura de tip “cerere de oferta” pentru atribuirea contractelor de lucrari (de la 1.000.000 euro la 4.845.000 euro);

– contestatiile impotriva actelor emise de autoritatea contractanta in desfasurarea procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica se solutioneza, exclusiv, pe cale administrativ-jurisdictionala, fara sa mai existe posibilitatea formularii contestatiei in instanta;

– presedintele Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor (CNSC) trebuie sa fie licentiat in drept;

– la cererea partii interesate, CNSC are competenta de a dispune suspendarea procedurii de atribuire;

– decizia prin care CNSC  anuleaza, in tot sau in parte, actul atacat este doar obligatorie, nu si executorie (cum era cazul inainte de 03.01.2011);

– competenta de solutionare a proceselor si cererilor privind acordarea de despagubiri pentru prejudiciile cauzate in cadrul procedurii de atribuire si a celor referitoare la contractele de achizitie publica, revine sectiei comerciale a tribunalului in circumscriptia careia isi are sediul autoritatea contractanta (inainte de modificare competent era sectia de contencios administrativ si fiscal a tribunalului). De asemenea, recursul impotriva hotararilor pronuntate de tribunal se judeca de sectia comerciala a curtii de apel competente;

– plangerile contraventionale impotriva proceselor-verbale de contraventie se judeca exclusiv de Judecatoria Sector 1 Bucuresti.

Textul integral al Legii nr. 278/2010 poate fi consultat accesand pagina de internet http://www.anrmap.ro/PDF/noutati/0898%20mof.pdf

]]>