Seminar online – Proiectul normelor metodologice de aplicare a legii privind achizițiile publice

Asociatia Expertilor in Achizitii – AEXA in parteneriat cu SCPA Ceparu si Irimia organizeaza prima dezbatere publica online – Proiectul normelor metodologice de aplicare a legii privind achizitiile publice. Intrucat 2015 a insemnat pentru AEXA acceptarea ca noi membri a peste 100 de persoane, consideram ca acest tip de dezbateri trebuie sa fie periodice intrucat au ca rol atat informarea membrilor, a persoanelor interesate cat si consultarea publicului interesat de domeniul achizitiilor publice. In acest sens, AEXA in parteneriat cu organizatii similare, societati profesionale dar si institutii din domeniul achizitiilor publice, isi propune sa organizeze cel putin lunar astfel de evenimente care se vor transmite gratuit online, vor fi inregistrate si vor putea fi accesate de membri cu drepturi depline AEXA. Pentru mai multe informatii dar si inscrieri, va invitam sa faceti click aici.Asociatia Expertilor in Achizitii – AEXA in parteneriat cu SCPA Ceparu si Irimia organizeaza prima dezbatere publica online – Proiectul normelor metodologice de aplicare a legii privind achizitiile publice. Intrucat 2015 a insemnat pentru AEXA acceptarea ca noi membri a peste 100 de persoane, consideram ca acest tip de dezbateri trebuie sa fie periodice intrucat au ca rol atat informarea membrilor, a persoanelor interesate cat si consultarea publicului interesat de domeniul achizitiilor publice. In acest sens, AEXA in parteneriat cu organizatii similare, societati profesionale dar si institutii din domeniul achizitiilor publice, isi propune sa organizeze cel putin lunar astfel de evenimente care se vor transmite gratuit online, vor fi inregistrate si vor putea fi accesate de membri cu drepturi depline AEXA. Pentru mai multe informatii dar si inscrieri, va invitam sa faceti click aici.Asociatia Expertilor in Achizitii – AEXA in parteneriat cu SCPA Ceparu si Irimia organizeaza prima dezbatere publica online – Proiectul normelor metodologice de aplicare a legii privind achizitiile publice. Intrucat 2015 a insemnat pentru AEXA acceptarea ca noi membri a peste 100 de persoane, consideram ca acest tip de dezbateri trebuie sa fie periodice intrucat au ca rol atat informarea membrilor, a persoanelor interesate cat si consultarea publicului interesat de domeniul achizitiilor publice. In acest sens, AEXA in parteneriat cu organizatii similare, societati profesionale dar si institutii din domeniul achizitiilor publice, isi propune sa organizeze cel putin lunar astfel de evenimente care se vor transmite gratuit online, vor fi inregistrate si vor putea fi accesate de membri cu drepturi depline AEXA. Pentru mai multe informatii dar si inscrieri, va invitam sa deschideti urmatorul link:http://www.avocat-achizitii.com/cursuri-pentru-practicieni-in-achizitii-publice/#!event/2016/1/22/proiectul-normelor-metodologice-de-aplicare-a-legii-privind-achizi-539-iile-publice.

]]>

Conferinta anuala de achizitii publice din Romania – editia a IX- a

DIFICULTĂŢI ÎN SISTEMUL DE GESTIONARE A ACHIZIŢIILOR PUBLICE; PROVOCĂRI ŞI SOLUŢII ÎN CONDIŢIILE TRANSPUNERII NOILOR DIRECTIVE EUROPENE. Conferinta va avea loc in zilele de 14 – 15 mai 2015, la Centrul de conferințe, hotel Athenee Palace Hilton, București. Pentru mai multe informații vă invităm să urmariți pagina evenimentului făcând click aici (…) Descarcati programul conferintei facand click aici (program conferinta)]]>

Cursuri achizitii publice – Academia de iarna 2014

În perioada 11-14 decembrie 2014, la Hotel RINA VISTA (Poiana Brașov) va avea loc Academia de Iarnă în Achiziții Publice – ediția 2014. Evenimentul din acest an propune ca temă Măsuri de eficientizare în aplicarea noilor norme în domeniul achizițiilor publice; jurisprudența accesibilă, transparență și anticorupție Citeste mai mult aici: Societate de avocati organizeaza cursuri de achizitii publice in parteneriat cu Revista de achizitii publice.]]>

Curs expert achiziții publice – Analiza elementelor de noutate aduse de DIRECTIVELE EUROPENE în domeniul achiziţiilor publice

EAG Training în parteneriat cu SC Ceparu&Irimia Consulting SRL derulează cursul de Expert achiziții publice în perioada 09-13 iulie 2014 la Mamaia, hotel Condor.

TEMATICA ABORDATĂ:

1. Respectarea programului anual al achiziţiilor publice – obligaţii privind valoarea estimată calculată în funcţie de necesitatea obiectivă de produse/servicii/lucrări.

2. Metode de evaluare pentru identificarea şi pregătirea procedurilor de atribuire a contractelor care prezintă interes. Lucrări practice.

3. Proceduri speciale de atribuire a contractelor de achiziţii publice, inclusiv reguli si excepţii.

4. Documentaţia de atribuire / de concurs / descriptivă; Standarde de calitate şi Eticheta ecologică.

5. Întocmirea, analiza şi evaluarea ofertelor. Derularea procedurilor; Evaluarea ofertelor; Atribuirea contractului.

6. Măsuri de corecţie şi ajustare a preţului/obiectului şi clauzelor specifice în cadrul derularii contractelor de achiziţie publică.

7. Acte adiţionale. Documente constatatoare. Modificări.

8. Sistemul electronic al achiziţiilor publice – SEAP. Lucrări practice.

9. Riscurile în derularea procedurilor de achiziţii publice (conflictul de interese/criteriile discriminatorii/aplicarea procedurii accelerate/ încheierea şi tratamentul legal al actelor adiţionale la contractele de bază).

10. Transparenţa şi concordanţa dintre preţul la care s-a încheiat contractul şi preţul plătit.

11. Nereguli şi tratamentul lor în materia achiziţiilor publice. Modalităţi de prevenire a neregulilor – chei de verificare. Acte normative, incidente şi reguli de prevalare. Lucrări practice.

12. Analiza principiilor ce stau la baza fundamentarii unei contestaţii împotriva unei decizii a autorităţii contratante în cadrul unei proceduri de atribuire.

13. Soluţionarea litigiilor şi căi de atac:  Întocmirea contestaţiei; cerere de recurs împotriva deciziei CNSC;  măsuri de evitare a contestaţiilor; clarificări în soluţionarea contestaţiilor; Măsurile de contestarea a procedurilor de achizitie publică în faţa Instanţelor Judecătoreşti Contecios Administrative naţionale.

14. Abordarea practică a situaţiilor pentru care nu există reglementări explicite în OUG nr. 34/2006.

 WORKSHOP: ELEMENTELE DE NOUTATE ADUSE DE DIRECTIVELE EUROPENE ÎN DOMENIUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE

•              Directiva privind achiziţiile publice clasice (care va înlocui Directiva 2004/18/CE), directivă privind contractele sectoriale (care va înlocui Directiva 2004/17/CE) şi directiva privind contractele de concesiune; propunerea de regulament care va impune un regim de quid pro quo pentru accesul companiilor din statele terte la piaţa europeană a achiziţiilor publice.

•              Noutăţi legislative ce ţin de: modificarea contractelor de achiziţie publică, regulile de publicitate, publicarea documentaţiei în format electronic, termenele limită minime mai scurte, “Documentul Unic European”, criteriul de atribuire, atribuirea contractului pe loturi, procedurile de dialog competitiv, negociere cu publicare prealabilă (redenumită “procedura competitivă cu negociere”) şi parteneriatul inovativ.

SE ASIGURĂ MAPĂ DE LUCRU ŞI SUPORT DE CURS!

Pentru mai multe detalii click aici…]]>

Conferinta – THE NEW EU RULES FOR PROCUREMENT AND CONCESSIONS

În data de 19.03.2014, reprezentanții Societății de avocați Ceparu și Irimia au participat la conferința cu titlul THE NEW EU RULES  FOR  PROCUREMENT AND CONCESSIONS organizată de Comisia Europeană la Bruxelles pentru promovarea și dezbaterea reformei legislației europene în domeniul achizițiilor publice și concesiunilor.

Conferința a avut ca invitați pe:

Jonathan Faull, Director General, Direcția Piața Internă și Servicii a Comisiei Europene

– Joaquim Nunes De Almeida, Director Direcția C – Achiziții Publice, Direcția Piața Internă și Servicii a Comisiei Europene

Jürgen Creutzmann, Membru al Parlamentului European

Catarina Segersten-Larsson, Raportor Dosar Achiziții Publice, Comitetul Regiunilor

Riccardo Viaggi, Secretar General, Confederația Europeana a Constructorilor

Gian Luigi Albano, Director de Cercetare, Consip S.p.A. (Organismul central italian de achiziții)

Marc Tarabella, Membru al Parlamentului European, Raportor Dosar Achiziții Publice

Heide Rühle, Membru al Parlamentului European

Kathleen Walker-Shaw, oficial al Comitetului Economic și Social European

Arnhild Dordi Gjønnes, Avocat, Grupul de Lucru Achiziții Publice, Business Europe

Veronica Nilsson, Secretar Confederal, Confederația Europeană Sindicală (ETUC)

Malcolm Harbour, CBE, Membru al Parlamentului European, Președintele Comisiei pentru Piața internă și protecția consumatorilor

Miguel Angel Cabra de Luna, Raportor Dosar Achiziții Publice, Comitetul Economic și Social European

Richard Bergström, Director General, Federația Europeană a Industriilor și Asociațiilor Farmaceutice (EFPIA)

Jan Wierenga, Federația Europeană a Industriei de Construcții (FIEC), grupul de Lucru Achiziții Publice și Managing Director al BAM Civiel

Jean-Christophe Maisonobe, Consiliu General Isère (SYNCRO Project)

Philippe Juvin, Membru al Parlamentului European, Raportor Dosar Concesiuni

Stuart Broom, Consilier, Centrul European de Expertiză pentru Parteneriat Public Privat, Banca Europeană de Investiții

Diogo Macedo Graça, Unidade Técnica de Acompanhamento de Projetos (UTAP)

Valeria Ronzitti, Secretar General, Centrul European al Întreprinderilor cu Participare Publică (CEEP)

În cadrul discuțiilor au fost relevate următoarele principale aspecte privind reforma legislaţiei europene a achiziţiilor publice:

 – noile directive europene nu afectează competențele naționale în domeniu și protejează anumite reguli stabilite de management al serviciilor publice;

– Comisia Europeană va acorda asistență statelor membre pentru transpunerea noilor directive și va monitoriza aplicarea lor adecvată;

– obiectivul achizițiilor publice îl reprezintă satisfacția clienților. Îndeplinirea acestui obiectiv trebuie verificată prin feedback-ul obținut în urma sondajelor efectuate asupra destinatarilor serviciilor/produselor/lucrărilor achiziționate;

– achizițiile publice trebuie să contribuie la o creștere economică sustenabilă, inovativă, prietenoasă cu mediul înconjurător;

– pentru realizarea achizițiilor inovative este nevoie de o schimbare de mentalitate în rândul autorităților contractante;

– achizițiile inovative trebuie abordate de o manieră complexă și prudentă, care să reducă riscul neîndeplinirii contractului având în vedere caracterul de noutate al serviciului/produsului/lucrării care face obiectul achiziției;

– trebuie încurajată participarea IMM-urilor la procedurile de achiziție publică;

– un obstacol important în calea participării IMM-urilor la procedurile de achiziție publică îl reprezintă efectuarea cu întârziere a plăților de către autoritățile contractante;

– încetarea dictaturii prețului cel mai scăzut nu înseamnă și dispariția acestui criteriu de atribuire;

– prețul cel mai scăzut nu este obiectivul principal, ci el trebuie raportat la calitatea și costul de viață al bunurilor, serviciilor și lucrărilor achiziționate;

– criteriul prețul cel mai scăzut va putea rămăne ca și criteriu de atribuire atunci când obiectul contractului permite alegerea acestuia;

– atunci când se optează pentru prețul cel mai scăzut se va analiza și costul de viață al achiziției;

– nu se admite favorizarea achizițiilor de la furnizorii locali decât în condițiile în care aceștia sunt cei mai buni ofertanți;

– în condițiile unui număr foarte mare de autorități contractante care derulează rar achiziții publice complexe, este nevoie ca acestea să beneficieze de suportul specialiștilor în domeniu, în realizarea procedurii de achiziție publică;

– este nevoie de reconsiderarea noțiunii de specialist în achiziții publice;

– a fost emisă ipoteza formării de către Comisia Europeană a unui număr de specialiști din cadrul organismelor centrale naționale de achiziții publice, urmând ca aceștia la rândul lor să fie formatori pentru specialiștii din cadrul autorităților contractante din țara lor;

– este foarte important schimbul exemplelor de bune practici;

– există mari așteptări pentru elaborarea de către Comisia Europeană a unor ghiduri pentru specialiștii în achiziții publice.

Înregistrarea video integrală a conferinței poate fi vizualizată făcând click aici.

]]>