FORUMUL NATIONAL DE ACHIZITII PUBLICE

Cursuri si conferinte achizitii publice Societatea de avocaţi Ceparu si Irimia, partener eveniment, va invită la “FORUMUL NAŢIONAL DE ACHIZIŢII PUBLICE – Sistemul achiziţiilor publice, între reglementări actuale şi proiecte legislative“, organizat de EAG Expert Audit Group şi Revista de Achiziţii Publice. Data: 14 OCTOMBRIE  2011, Bucureşti • Centrul de conferinţe – Hotel Athenee Palace Hilton Scopul organizării acestui eveniment îl constituie schimbul de concepte și opinii între participanţi și specialiștii prezenţi cu privire la activitatea de atribuire a contractelor de achiziţie publică. Invitaţia se adresează: reprezentanţilor autorităţilor publice centrale și locale, reprezentanţi ai agenţiilor și autorităţilor guvernamentale, consultanţi, reprezentanţi ai operatorilor economici, juriști și avocaţi, experţi și manageri implicaţi în problematica achiziţiilor și investiţiilor publice. INVITAŢI : *     Cristina TRĂILĂ – Preşedinte Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice (A.N.R.M.A.P.); *     Bogdan Lehel Lorand – Președintele  Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (C.N.S.C.); *     Corneliu BURADA – Director general Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice (A.N.R.M.A.P.); *     Silviana SIMION – Expert în lansarea procedurilor de achiziţie publică prin S.E.A.P. (A.N.R.M.A.P); *     Septimiu STOICA – Președinte Bursa Română de Mărfuri; *     Antoaneta CHIOREAN – Director general adjunct în cadrul U.C.V.A.P.; *     Maria BOJEŞTEANU, Consilier superior în cadrul Ministerului Finantelor Publice – U.C.V.A.P.; *     Szabo BARNA – Specialist, practician în achiziţii publice; *     Adrian CEPARU– Avocat specializat în litigii specifice achiziţiilor publice; *     Florin IRIMIA- Avocat specializat în litigii specifice achiziţiilor publice. Temele care vor fi abordate: – Strategia și cadrul legislativ aplicabil achiziţiilor publice. Analiza şi practica sistemului actual; – Noutăţile legislative în domeniul atribuirii contractelor de achiziţii publice; – Atribuirea contractelor de achiziţii publice – practici frecvente, criterii de atribuire și excepţii; achiziţii eficiente pentru autorităţi și pentru operatorii economici; – Elaborarea ofertelor de către operatorii economici care participă la atribuirea contractelor de achiziţie publică; – Relaţia autorităti contractante – operatori economici, în diverse etape:Organizarea si aplicarea procedurilor/ derularea contractelor (obligaţii/ garanţii/modificări, suplimentări/ documente constatatoare); – Administrarea contractelor de achiziţie publică. Problematica transparenţei și publicităţii în domeniul achiziţiilor publice; – Accesul la justitie al operatorilor economici; – Gestionarea litigiilor de către autorităţile contractante; – Rolul și realizările C.N.S.C. în sistemul românesc de achiziţii publice; – Rolul și atribuţiile U.C.V.A.P. în cadrul sistemului de achiziţii publice și principalele neconformităţi întâlnite în cadrul procedurilor de achiziţii publice; – Îmbunătăţirea comunicării dintre autorităţile contractante și operatorii economici pentru evitarea contestaţiilor; – Etica în achiziţiile publice si bunele practici din ţările UE în atribuirea contractelor de achiziţie publică. Participarea la lucrările FORUMULUI, se face în baza formularului de înscriere solicitat la tel. 031 428 37 35, 0234 313 320 sau prin email: office@eag.roPentru informaţii suplimentare, puteţi contacta organizatorii la numerele de telefon menţionate sau vizitaţi pagina www.eag.ro. ]]>

Leave a Reply