Certificatul de atestare fiscală: cerință de calificare sau document justificativ? – Asociatia Expertilor in Achizitii – AEXA

În vederea atribuirii unui contract, autoritatea contractantă are dreptul de a aplica și criterii de calificare referitoare la situația personală a candidatului sau ofertantului[1]. Cazurile de excludere din procedură ale ofertanților, având la bază situațiile personale, se regăsesc la art. 181 din OUG nr.34/2006.

Dacă inițiatorul procedurii decide includerea în cap. III.2.1. din Fișa de date a cel puțin unuia dintre criteriile de la art. 181, va fi obligat să precizeze și documentul specific prin care ofertantul va confirma informațiile respective.[2]

Articol integral aici:

Certificatul de atestare fiscală: cerință de calificare sau document justificativ? – Asociatia Expertilor in Achizitii – AEXA.]]>