photography9.jpg

Seminar online – Proiectul normelor metodologice de aplicare a legii privind achizițiile publice

Asociatia Expertilor in Achizitii – AEXA in parteneriat cu SCPA Ceparu si Irimia organizeaza prima dezbatere publica online – Proiectul normelor metodologice de aplicare a legii privind achizitiile publice. Intrucat 2015 a insemnat pentru AEXA acceptarea ca noi membri a peste 100 de persoane, consideram ca acest tip de dezbateri trebuie sa fie periodice intrucat […]

revista-aexa-nr-ianuarie

Revista AEXA – numar Ianuarie

  Revista AEXA – Publicația experților în achiziții publice și fonduri europene Cuprinsul numărului Ianuarie 2016 Studii și Opinii  Recâștigarea încrederii în achizițiile publice – Florin IRIMIA – Președinte executiv AEXA Achizițiile publice ca o provocare – Daniel JURJ – Vicepreședinte AEXA Etapa de planificare și pregătire în cadrul proiectului de norme metodologice pentru aplicarea legii privind […]

Free Milica 877

Condiții restrictive impuse subcontractanților

Ecaterina Milica Dobrotă- vicepreședinte AEXA   În scopul reducerii riscul de neexecutare a contractului, uneori, autoritățile contractante includ în documentația de atribuire condiții ce se dovedesc, în fapt, a fi restrictive, cum ar fi limitarea subcontractării. O modalitate de îngrădire constă în impunerea unei cote în subcontractare. Deși legislația în domeniu nu conține nicio dispoziție […]

Jurisprudenta Curtea Europeana de Justitie

Cazul C-368/10 a avut ca obiect o acţiune în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor, formulată de Comisia Europeană împotriva Regatului Țărilor de Jos, în temeiul articolului 258 TFUE. Comisia a solicitat Curţii să constate că Regatul Țărilor de Jos nu și‑a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 23 alineatele (6) și (8), articolului 2, articolului […]

invitatie conferinta achizitii publice 2014

Conferința internațională 2014 – Reforma legislației europene a achizițiilor publice – implicații legale, teoretice și practice

Societatea Civilă de Avocați Ceparu și Irimia anunță a II-a ediție a Conferinței Internaționale – Reforma legislației europene a achizițiilor publice – implicații legale, teoretice și practice, eveniment prin care se intenționează continuarea dezbaterilor inițiate de Societatea Civilă de Avocați Ceparu și Irimia cu privire la modificările aduse de directivele europene privind achizițiile publice și […]

images (3)

Din jurisprudenţa CJUE – Cazul Concordia

Expert achizitii publice Gelu CAZAN Criteriile de atribuire sau, mai degrabă, alegerea factorilor de evaluare în contextul utilizării criteriului ”oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic”, generează în continuare bătăi de cap autorităţilor contractante în încercarea acestora de a identifica factori cât mai obiectivi, cuantificabili, relevanţi pentru contract și care să nu fie […]

Gheorghe Cazan expert achizitii publice

Din jurisprudența CJUE – Cazul Contse

Expert achiziții publice Gelu CAZAN Cerințe minime de calificare privind existența unui birou/punct de lucru/sediu într-o anumită arie clar determinată sau, eventual, criterii de atribuire care punctează suplimentar o astfel de situație, sunt elemente care au fost des întâlnite în cadrul documentațiilor de atribuire elaborate de autorități contractante din România în perioada anterioară și care […]