nato_ue

Contractele de achizitii publice clasificate

Recentele evoluții ale contextului geo-politic internațional prevestesc investiții semnificative ale statelor în achizițiilor de produse și servicii necesare creșterii capacității de apărare a acestora, inclusiv pe componenta de Cyber Security. Atacurile cibernetice înregistrate în ultimii ani impun autorităților publice adoptarea de măsuri sporite de securitate, mai ales în situațiile în care acestea sunt depozitarii unor […]

Free Milica 877

Forţa majoră şi cazul fortuit în achiziţiile publice

Ec. Ecaterina Milica Dobrotă Cele două noţiuni, deşi se referă la evenimente diferite, în practica achiziţiilor nu se face, întotdeauna, o distincţie între ele, din cauza împrejurărilor în care intervin. Pentru o înţelegere a deosebirilor şi asemănărilor dintre forţa majoră şi cazul fortuit, e necesară o cunoaştere a celor două concepte. Nebeneficiind de explicaţii în […]

Transpunerea directivelor europene privind achizițiile publice – provocare majoră pentru România

Avocat Florin IRIMIA Încrederea manifestată la momentul adoptării noilor directive cu privire la capacitatea țării noastre de a le transpune la termen și în mod conform începuse să se diminueze considerabil la finalul anului trecut, în contextul în care România nu adoptase încă decizii cu privire la modalitatea concretă de lucru în acest proces legislativ […]

Certificatul de atestare fiscală: cerință de calificare sau document justificativ? – Asociatia Expertilor in Achizitii – AEXA

În vederea atribuirii unui contract, autoritatea contractantă are dreptul de a aplica și criterii de calificare referitoare la situația personală a candidatului sau ofertantului[1]. Cazurile de excludere din procedură ale ofertanților, având la bază situațiile personale, se regăsesc la art. 181 din OUG nr.34/2006. Dacă inițiatorul procedurii decide includerea în cap. III.2.1. din Fișa de […]

Cursuri achizitii publice – Academia de iarna 2014

În perioada 11-14 decembrie 2014, la Hotel RINA VISTA (Poiana Brașov) va avea loc Academia de Iarnă în Achiziții Publice – ediția 2014. Evenimentul din acest an propune ca temă „Măsuri de eficientizare în aplicarea noilor norme în domeniul achizițiilor publice; jurisprudența accesibilă, transparență și anticorupție” Citeste mai mult aici: Societate de avocati organizeaza cursuri de achizitii publice in parteneriat cu […]

Jurisprudenta Curtea Europeana de Justitie

Cazul C-368/10 a avut ca obiect o acţiune în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor, formulată de Comisia Europeană împotriva Regatului Țărilor de Jos, în temeiul articolului 258 TFUE. Comisia a solicitat Curţii să constate că Regatul Țărilor de Jos nu și‑a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 23 alineatele (6) și (8), articolului 2, articolului […]