Act adiţional sau contract la finalizarea negocierii fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare?

Expert achizitii publice Ec. Ecaterina Milica Dobrotă Articol publicat in Revista de achizitii publice – martie 2012 Pe parcursul derulării unui contract de lucrări pot apărea situaţii imprevizibile ce nu permit continuarea lucrărilor în condiţiile stabilite la semnarea lui. De exemplu, luăm cazul lucrărilor de refacere a unui drum judeţean. S-a constatat că, în urma […]