Directive europene in domeniul achizitiilor publice si contractelor de concesiune

1. Document de lucru al serviciilor comisie – Rezumatul evaluarii impactului care insoteste documentul: Propunere de Directiva a Parlamentului European si a Consiliului privind achizitiile publice si Propunere de Directiva a Parlamentului European si a Consiliului privind achizitiile efectuate de entitatile care isi desfasoara activitatea in sectoarele apei, energiei, transporturilor si serviciilor postale 2. Propunere de Directiva a Parlamentului European si a Consiliului privind achizitiile publice si Propunere de Directiva a Parlamentului European si a Consiliului privind achizitiile efectuate de entitatile care isi desfasoara activitatea in sectoarele apei, energiei, transporturilor si serviciilor postale 3. Document de lucru al serviciilor comisie – Rezumatul evaluarii impactului care insoteste documentul: Propunere de Directiva a Parlamentului European si a Consiliului privind atribuirea contractelor de concesiune 4. Propunere de Directiva a Parlamentului European si a Consiliului privind atribuirea contractelor de concesiune 5. Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on public procurment part 1, part 2 6. Proposal for a Directive of the European Paliament and of the Council on the award of concession contracts ]]>

Leave a Reply