Atentie! Se modifica legislatia privind SEAP-ul…

A fost publicat pe site-ul Ministerului pentru Societate Informațională proiectul pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică prin mijloace electronice din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.660/2006.

Puteți descarca documentele supuse dezbaterii publice aici:

– Nota de fundamentare

– Proiect de hotărâre

     ]]>