Materiale prezentate și înregistrări din cadrul Conferintei Internationale de Achizitii Publice – mai 2014

Vă punem la dispoziție materialele prezentate în cadrul Conferinței Internaționale de Achiziții Publice – mai 2014. Drepturile de proprietate intelectuală aparțin în totalitate autorilor.

Înregistrările din cadrul conferinței aparțin SCPA Ceparu și Irimia iar orice preluări sau trimiteri se vor face doar cu acordul nostru expres. Cu speranța că vă vor fi de folos vă dorim o vizionare plăcută:

 Cu deosebita considerație,

Echipa SCPA Ceparu si Irimia

]]>

Majorarea pragurilor europene în procedurile atribuire a contractelor de achiziție publică

Începând cu data de 1 ianuarie 2014, sunt obligatorii în toate Statele membre ale Uniunii Europene noile praguri de aplicare a directivelor privind achizițiile publice. Astfel, în conformitate cu Regulamentul nr. 1336/2013 al Comisiei Europene din 13.12.2013 care modifică Directivele 2004/17/CE, 2004/18/CE si 2009/81/CE, va fi obligatorie publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunțurilor de participare aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică care depășesc următoarele valori:

– 5.186.000 € fără TVA pentru contractele de lucrări ;

– 134.000 € fără TVA pentru contractele de prestări servicii și furnizare produse în domeniul „achiziții clasice” ;

– 414.000 € fără TVA pentru contractele de prestări servicii și furnizare produse în domeniul „sectoare relevante” și în domeniul apărării.

În virtutea caracterului obligatoriu al regulamentelor europene, indiferent de momentul armonizării legislației naționale, pragurile sus-menționate trebuie respectate în toate procedurile de atribuire demarate ulterior datei de 1 ianuarie 2014.

Consecințele principale ale majorării pragurilor de aplicare a directivelor privesc estimarea valorii contractelor de achiziție publică, regulile de publicitate și calculul termenelor de contestație.

Avocat Florin IRIMIA

]]>

Conferinta internationala – Achizitii publice 2012

Societatea de Avocati Ceparu si Irimia anunta organizarea Primei Editii a Conferintei Internationale – Reforma legislatiei europene a achizitiilor publice, eveniment prin care se intentioneaza lansarea in Romania a dezbaterilor asupra modificarii directivelor europene privind achizitiile publice. Astfel, in data de 23 octombrie 2012 la HOTEL ATHENEE PALACE HILTON Bucuresti, vom analiza, impreuna cu o serie de invitati de prestigiu din tara si din strainatate, propunerile de modernizare a legislatiei europene privind atribuirea contractelor de achizitie publica, oportunitatea adoptarii acestora si impactul viitoarelor modificari asupra legislatiei si practicii nationale in domeniul achizitiilor publice. Acest eveniment vine in continuarea dezbaterilor internationale organizate incepand cu anul 2010 de Societatea de Avocati Ceparu si Irimia si reprezinta prilejul unui schimb constructiv de idei privind avantajele evolutiei legislatiei europene a achizitiilor publice precum si provocarile ocazionate de transpunerea si aplicarea noilor reguli in Romania. La conferinta sunt invitati sa participe, in calitate de lectori, reprezentanti ai Comisiei Europene, ai Ministerului Afacerilor Europene, ai Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, ai Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, avocati din cadrul Societatii de Avocati Ceparu si Irimia, consultanti de renume in domeniul achizitiilor publice. Societatea de Avocati Ceparu si Irimia invita pe toti cei interesati de subiectul conferintei sa participe activ la prezentarile si dezbaterile ce vor avea loc in data de 23 octombrie 2012, intre orele 9.00 si 17.00. Pentru informatii suplimentare legate de aceasta conferinta si pentru confirmari de participare, va stam la dispozitie pe adresa de e-mail: office@ceparu-irimia.ro. Va rugam sa confirmati participarea la conferinta pana la data de 19.10.2012 (intrarea este gratuita, in limita locurilor disponibile).]]>

Reforma directivelor privind achizițiile publice continuă

Avocat Florin IRIMIA

Articol publicat in Revista de achizitii publice

Am anunțat în articolele anterioare pregătirea, de către Comisia Europeană, a unor modificări ale reglementărilor comunitare în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică. În acest demers se înscrie și avizul publicat recent de Comitetul Regiunilor, organism cu rol consultativ care reprezintă autoritățile regionale și locale din Uniunea Europeană, promovând punctul de vedere al acestora asupra legislației europene.

Avizul Comitetului privește reforma directivelor “achiziții publice”, recomandările vizând, în principal, implementarea unor noi proceduri de atribuire a contractelor de achiziții publice și accesul întreprinderilor mici și mijlocii la contractele de achiziții publice.

Astfel, Comitetul consideră că utilizarea mai frecventă a procedurii de negociere poate favoriza accesul IMM-urilor la contractele de achiziții publice, în măsura în care aceste tipuri de societăți pun accentul pe cunoașterea produsului sau serviciului lor și nu pe procedura de atribuire a contractului de achiziție publică.

De asemenea, comitetul propune noi proceduri de atribuire cum ar fi cea denumită a “alegerii cetățeanului”. Este vorba de o procedură care reprezintă o soluție viabilă pentru contractele de achiziție publică în care libertatea cetățenilor de a alege un operator economic este importantă: contractele de prestări servicii destinate persoanelor. Această procedură prevede că toți ofertanții care îndeplinesc exigențele calitative și acceptă prețul (maxim) fixat de autoritatea contractantă, devin semnatari ai unui acord-cadru, urmând ca cetățenii să aleagă apoi operatorul de la care dorește să primească serviciile.

Propunerile Comitetului regional par interesante și există șanse importante ca forurile europene să le aibă în vedere în momentul adoptării viitoarelor modificări legislative.

Tot referitor la această reformă a achizițiilor publice, Comisia Europeană a pulicat recent un comunicat de presă prin care anunță rezultatele evaluării globale a impactului și eficacității legislației comunitare privind achizițiile publice. De asemenea, a fost publicat on line un raport de sinteză care cuprinde principalele puncte de vedere exprimate asupra modernizării politicii UE în domeniul achizițiilor publice.

Concluzia acestei evaluări este pozitivă, în sensul că directivele europene au permis instaurarea unei concurențe între operatorii economici, realizarea de economii și ameliorarea calității achizițiilor realizate. Astfel, deschiderea concurenței s-a tradus printr-o scădere a costurilor cu 4%, ceea ce reprezintă o economie de aproximativ 20 de miliarde de euro.

De asemenea, evaluarea arată că reforma directivelor a suscitat un mare interes în rândurile celor implicați în domeniul achizițiilor publice. Majoritatea participanților la evaluare sunt de acord cu simplificarea procedurilor, ameliorarea accesului la contractele de achiziții publice (în special pentru IMM-uri) și promovarea inovării. Așteptăm cu interes măsurile care vor fi adoptate la nivelul Uniunii Europene pentru îmbunătățirea legislației achizițiilor publice, măsuri care nu vor întârzia să-și arate efectele pozitive, inclusiv în România.

]]>