Finantarea afacerilor – Fonduri Europene

Finantarea afacerii 1.        Documentare proiecte de finatari nerambursabile:

 • Programe comunitare in diverse domenii de activitate si pe Tipuri de Fonduri Structurale.
 • Programe operationale si Instrumente structurale
 • Etape necesare pentru accesarea fonduri europene de finantare
 • Programe de finantare active in anul in curs si termenele limita de depunere a proiectelor
 • Mecanisme de accesare a fondurilor europene
2.        Pregatirea Cererilor de Finantare
 • Planificarea strategica si importanta ei – modele de plan strategic
 • Grile de evaluare pentru alegerea programelor de finantare
 • Planificarea financiara, cerintele financiare pentru solicitantul de fonduri, eligibilitatea solicitantului
 • Eligibilitate IMM-uri pentru obtinerea de fonduri europene
 • Modalitati de identificare si verificare a potentialilor parteneri in proiect
 • Stabilirea rolului unui partener intr-un proiect
 • Cum alegem un proiect de finantare, criterii de evaluare a proiectelor
 • Surse alternative de finantare a unui proiect
 • Credite pentru IMM-uri
 • Caracteristicile unui proiect determinat
 • Lista finantatorilor si criteriile de evaluare ale acestora
 • Linii de finantare active pe piata europeana
 • Fise de aplicatii
3.        Derularea si supervizarea proiectelor
 • Monitorizarea derularii proiectului, relatia cu finantatorul, criterii cantitative si calitative
 • Proceduri de formare a echipei, de lucru in echipa – fise de post, rapoarte de activitate, organigrama etc.
 • Modele de contracte agreate de finantatori
 • Formulare-tip pentru raportarea catre finantator
 • Liste de proiecte similare aprobate
 • Modele pentru completarea elementelor cererii de finantare
 • Modele de completare a bugetului proiectului
 • Modele de completare a matricei logice a proiectului
 • Auditul financiar, alegerea auditorului si reguli de auditare
4.        Raportarea catre finantatori
 • Alcatuirea rapoartelor narative si financiare, conditii specifice, termene
 • Documentatia atasata rapoartelor
5.        Sustenabilitatea proiectului
 • Documentatii necesare
 • Publicitatea proiectului
Consultanta fonduri structurale Fonduri structurale in urmatoarele domenii:
 • Dezvoltarea resurselor umane
 • Structuri regionale/locale de sprijinire a afacerilor
 • Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii serviciilor locale
 • Reabilitarea / modernizarea/ dezvoltarea infrastructurii educationale
 • Dezvoltarea turismului regional si local
 • Valorificarea resurselor turistice naturale cu respectarea cerintelor dezvoltarii durabile
Consultanta pentru realizarea de proiecte finantabile:
 • Pregatirea cererii de finantare
 • Derularea si supervizarea managementului de proiect
 • Raportarea catre finantatori
 • Eligibilitatea proiectelor
]]>