FORUM SOLUŢII ŞI INTERPRETĂRI PRIVIND NOUTĂŢILE LEGISLATIVE ÎN DOMENIUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE – 2013

PROGRAMA DE LUCRU AFORUMULUI: NOU!!! 1. Practica modificării contractului de lucrări atribuit. 2. Recomandări privind managementul procedurii de atribuire, aplicabile beneficiarilor. 3. Identificarea riscurilor în procesul de verificare a procedurilor de achiziţii. 4. Gestiunea sumelor atrase în cadrul fondurilor europene, pentru forţa de muncă şi pentru serviciile de consultanţă; 5. Sistemul electronic al achiziţiilor publice – S.E.A.P. – noutăţi legislative. 6. Soluţionarea contestaţiilor- principii care stau la baza fundamentării unei contestaţii împotriva unei decizii a autorităţii contractante în cadrul procedurilor de atribuire. 7. Măsurile de contestare a procedurilor de achiziţii publice în faţa CNSC. 8. Gestionarea litigiilorîn procedurile de achiziţii publice. Jurisprudenţa naţională şi europeană. Din tematica abordărilor vă propunem: 1. Planificarea achiziţiilor publice şi programul anual – instrumente manageriale legale şi oportune. 2. Dosarul achiziţiilor publice şi procedurile – modificări şi priorităţi legislative pentru anul 2013. 3. Tipuri de nereguli şi tratamentul lorîn materia achiziţiilor publice. 4. lndicatorii de fraudă pentru contracte şi achiziţii publice. Licitaţii fraudate; Licitaţii dezechilibrate; Specificaţii falsificate/Scurgere de informaţii privind licitaţia; Manipularea ofertelor/Achiziţie unică nejustificată; Divizarea contractelor; Amestecarea contractelor (decontări multiple)/Decontarea greşită a costurilor; Tarifare defectuoasă/Nerespectarea prevederilor contractuale; Substituirea produselor/Facturi false, emise în duplicat sau inflaţie de facturi/Firme fantomă. 5. Zone de risc în achiziţiile publice Existenţa conflictului de interese/Conflict de interese nedezvăluit/Reguli speciale de transparenţă, comunicare şi transmitere a datelor şi de evitare a conflictelor de interese/Existenţa unor criterii discriminatorii; Aplicarea procedurii accelerate/Reducerea termenelor de depunere a ofertelor/încheierea de acte adiţionale la contractele de bază. WORKSHOP: Soluţii şi interpretări privind noutăţile legislative în domeniul achiziţiilor publice – OUG nr. 77/2012 publicată în M.Of.nr 827/10 decembrie 2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii. În speranţa că veţi da curs invitaţiei noastre, aşteptăm să ne contactaţi până la 21.01.2013, la adresa de e-mail: office@revista-achizitii.ro, office@eag.ro; sau tel./fax 031/428.37.35; 0234-313320.]]>

PPPs in the European Union. Guidelines for Romania?

Articol publicat in Romanian Journal of Society and Politics (iunie 2012)

Abstract Several starting points could be used in an analysis on the possible routes for developing Public-Private Partnership1 (henceforth PPP) projects in Romania, regarded as an alternative financing mechanism for public infrastructure. This paper follows a “classic” approach, with a focus on the pros and cons of the Public-Private Partnership concept, legal forms met in the European acquis, the Eurostat view on such projects in terms of the statistical classification of assets, financing and policy directions in the European Union and lessons learnt for practitioners in Romania, while taking into account the recent developments of the PPP market in the European Union. Clik aici pt articol…

]]>